Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » CREDO » BOR » Sfântul Mucenic Ignatie – Purtătorul de Dumnezeu

Sfântul Mucenic Ignatie – Purtătorul de Dumnezeu

SFÂNTUL MUCENIC IGNATIE – PURTĂTORUL DE DUMNEZEU

„De nu se va smeri cineva pe sine ca pruncul acesta, nu va intra în împărăţia cerurilor. Cel ce va primi pe un prunc ca acesta în numele Meu, pe Mine Mă primeşte”. – Mântuitorul Hristos

Biserica Ortodoxă prăznuiește în ziua de 20 decembrie pe Sfântul Mucenic Ignatie, urmaş al apostolilor, al doilea patriarh al Bisericii Antiohiei după Evod, care a fost episcopul Bisericii Smirnei, împreună cu Policarp, și ucenic al Sfântului Evanghelist Ioan.
Sfântul Ignatie era prunc pe vremea când Iisus Hristos propovăduia pe Pământ.
Ascultând părinții lui Cuvântul Domnului, l-a chemat Mântuitorul la el pe copilașul Ignatie și a spus: „De nu vă veți întoarce și nu veți fi ca pruncii, nu veți intra întru Împărăția Cerurilor, și cine va primi pe un copil ca acesta întru numele Meu, pe Mine mă primește”. Astfel, copilul s-a numit „Purtător de Dumnezeu”, întrucât a fost purtat de mâinile Domnului Hristos, dar și pentru că Îl purta pe Domnul în inima și în suflet, slăvindu-L zi și noapte. Pe Sfântul Ignatie l-a cinstit cu un cuvânt de laudă parintele Ioan Gură de Aur.
Fiind mai întâi ucenic al Sfântului Ioan „Cuvântătorul de Dumnezeu” împreună cu Policarp, episcopul Smirnei, Sfântul Ignatie a fost așezat, cu sfatul tuturor Sfinților Apostoli, episcop al Antiohiei, locul unde s-a spus mai întâi numele de creștin. În urma unei vedenii în care cetele îngerești cântau, episcopul a rânduit ca în biserică să se cânte în două cete, pe rând, acest obicei fiind apoi preluat de toate bisericile. Arhiereul, desăvârșit slujitor al Tainelor lui Hristos, a fost chemat la cununa muceniciei.
Împăratul Traian socotind că victoria sa împotriva sciților se datora zeilor, a început a le aduce laude și a-i prigoni pe creștinii care nu doreau să se închine idolilor. Așa i-a cerut și Sfântului Ignatie, să se lepede de Hristos și să i se alăture în slujirea zeilor, dar Sfântul a răspuns că nici de îl va da spre mâncare fiarelor, de îl va răstigni sau de îl va tăia și arde, nu se va închina idolilor. Împăratul a poruncit ca arhiereul să fie întemnițat și s-a gândit să îl dea de mâncare fiarelor, dar nu în Antiohia, să se facă și mai cunoscut pentru mucenicia sa și să îi aducă și pe alții la credință, ci la Roma.
Ajungând la Roma, a fost aruncat în stadion, fiind sfâșiat de leii sloboziţi asupra lui, până i-au rămas numai oasele cele mari. Pe acestea le-au adunat creştinii şi le-au dus în Antiohia. Lângă oasele lui, ce rămăseseră din voia lui Dumnezeu, s-a găsit inima întreagă, nemâncata de fiare. Ostașii împăratul și-au adus aminte de cuvintele Sfântului Ignatie, au despicat inima în două, vrând să vadă dacă este adevărat ceea ce zicea el. În interiorul ei, pe amândouă părțile era scris cu litere de aur: Iisus Hristos. Pentru această minune a fost numit „Purtătorul de Dumnezeu”.
Auzind împăratul Traian despre toate acestea și aflând că nici un creștin nu îi dorește răul, ci doar să fie lăsați să se închine Domnului, a încetat prigoana, iar moaștele Sfântului Ignatie au fost duse în Antiohia, spre tămăduirea celor bolnavi și apărarea cetății.
Documentare: Doxogia.ro

Rugăciune către Sfântul Ignatie

Bucurie şi mângâiere este prăznuirea Sfântului Ierarh şi Mucenic Ignatie, pentru toți drept-credincioşii creştini.
Mântuitorul în preasfintele Sale braţe L-a luat şi L-a purtat, iar în inima lui a găsit sălaş Cuvântul: Iisus Hristos. Cu evlavie să-l cinstim și să strigăm:
Bucură-te, Ignatie de Dumnezeu purtătorul, care pe Iisus Hristos în inimă L-ai purtat!
Sfinte Mucenic Ignatie, părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte, fii mijlocitor către Dumnezeu, pentru mântuirea sufletelor noastre!
Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţa răbdând până la sânge Sfinţite Mucenice Ignatie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre!
Preafericite Părinte ca o nicovală a Duhului ai sta, cu multă răbdare în faţa tuturor necazurilor, a prigonitorilor care neîncetat te loveau şi pentru toate mulţumeai lui Dumnezeu, Care te întărea pe tine, spre a-I cânta Lui: Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Pomenirea ta o cinstim, Părinte Ignatie şi cu psalmi slăvim pe Cel Ce a încununat creștetul tău, fiind binecuvântat de Dumnezeu, ascultă glasul rugăciunii noastre:
Sfinte Sfinţite Mucenice Ignatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, acum și pururea, și în vecii vecilor!
Amin!
Numele Sfântului Ignatie este ales pentru a-i ocroti pe cei botezați Ignațiu.
La mulți ani tuturor creștinilor binecvânta cu acest nume!
20 decembrie 2021

Maria Filipoiu/ UZPR

Facebooktwitterby feather

Despre Maria FILIPOIU

Biografie de autor - MARIA FILIPOIU (Liga Scriitorilor Români) Născută cu numele de POPA MARIA la 8 Septembrie 1954, în Satul Văvăluci, Comuna Bozioru, Județul Buzău. Studii:Colegiu Național „Dimitrie Cantemir" București; Șc.Tehnică Sanitară Fundeni. * Cărți de poezie publicate sub numele de MARIA FILIPOIU: ●,,Tradiții creștine și ritualuri populare românești"(2008); ●,,Expresii populare și trăiri proverbiale”(2008); ●,,Cinstire înaintașilor-coordonator”(2014); ●,,Ecouri străbune"2015; ●,,În zodia poeziei"(2015) - „La Poarta Divinității” (2017) - „Recurs la Unire - Centenarul Marii Uniri” (2018) - „Pelerin pe Calea Luminii - 101 sonete creștine” 2019 *Peste 35 premii obținute la competiții literare: ●Premiul-I- Concursul Național de Poezie „STEAUA SEVERINULUI”(2015) ●Premiul-III- Concursul Național de Poezie „Dor de Dor-DROPIA DE AUR"(2015) ●„Premiul de Excelență", Asociația Culturală Bogdania(2015), pentru promovarea tradițiilor populare românești. ●Concurs literar „Limba Română este Patria Mea"(2013)/Guvernul României și Înaltul Reprezentant pentru Republica Moldova ●Premiul-Cenaclul „Grai Matern" la Festivalul Internațional de Poezie Renata Verejanu și Academia Europeană, Secțiunea / Ediția a-II-a (2015) ●Premiul Editurii Dandes-Press, pentru vol.„În zodia poeziei” și vol.colective, 2015 ●Premiul pentru originalitate „Tradiții de Sărbători Pascale", TVR2(Ioana Drăgan) și altele * Coautor în peste peste 100 de antologii și volume colective de poezie: ●„Poezia, prietena mea”(2014); ●„Poezii, poezii”(2014); ●„Călătorie în regatul cuvintelor Vol.IV; Vol.V; Vol.VI; Vol.VII”(2014-2015); ●„Iluzii de vară”(2014); ●„Iubirea, un colț de rai”(2014); ●„Nostalgii de toamnă”(2014); ●„Cinstire înaintașilor"(2014); ●„Nostalgii de vară"(2015); ●„Privește visând, iubito”(2014);●„Scrieri pentru istoria literaturii române” (2015); ●„Versuri pentru istoria literară... de mâine”(2015); ●„Zborul frunzelor în ceruri”(2015); ●„Magia sărbătorilor de iarnă”(2015); ●„Cuvinte pe aripi de gând”(2015); ●„Ieri, ca prin vis”(2015); ●„Anotimpuri românești -Toamna”(2014); „Iarna”(2015); „Primăvara”(2015)●„În așteptarea sărutului promis”(2015); ●„Cu tine în gând”(2015); ●Antologia „Scrisul de azi: Poezie și Epigramă"(2015); ●„Să nu-l uităm...”(2014); ●,,Cauciucuri de sezon”(2014); ●,,Voci feminine”(2015); ●,,Călător prin anotimpuri” (2015); ●„Gânduri pentru mai târziu”(2015) ●„Lumina din noi-religioasă"; ●„Inefabilul iubirii"(2015); ●„Simbioze lirice, Vol.IX”(2014); „Vol.X”(2014); „Vol.XI”(2015); ●„Terapie prin poezie(2014); ●„Limba noastră eminească”(2014); ●,,Din livada înflorită a iubirii”(2014)●„Ochi de lumină-religioasă”(2015); ●„Surâsuri înlăcrimate"(2015); ●„Limba noastră cea română"(2015) ●„Pod de dor către bunici”(2015); ●„Lumina sufletului-religioasă"(2016); ●„Sub curcubeul prieteniei"(2016); ●„Perlele Domnului-religioasă”(2015);●„Colecția Olănești- Iarna”(2015); „Primăvara”(2015); „Vara”(2015); „Toamna”(2015); ●„Fiori de taină”(2015); ●„Satule, izvor de dor"(2015); ●„Căpușa"(2015); ●„Cuplul, în căutarea paradisului pierdut”(2016); ●„Ninsori albastre cerne cerul”(2015); ●„Cu tine în gând…”(2015) ●„Dor românesc”(2016; ●„Colindele zăpezilor târzii"(2016); ●„Mugurii primăverii”(2016); ●„Femeile cu trandafiri roșii în păr”(2015); ●„Renaștere"(2016) ●„ Actori printre Astre" - Armonii Culturale și altele * Colaborator și publicist peste 50 de reviste literare scrise și online: ●„Bogdania”; ●„Singur”; ●„Cervantes”; ●„Literatura de azi”; ●„Confluențe Literare”; ●„Creștin Ortodox”; ●„Grai Românesc”; ●„Prodiaspora și Rexlibris”; ●„Dor de Dor", ●„Amprentele sufletului"; ●„Starpress Internațional"; „●eCreator"; ●„Sfera Eonică”; ●„Destine Literare”;●„Steaua Severinului”; ●„Popasuri culturale românești”; ●„Cetatea lui Bucur"; ●„Rădăcinile iubirii"; ●„Nomen Artis-Dincolo de tăcere"; ●„Melidonium" și altele * Organizații din care face parte: - LSR / Liga Scriitorilor Români - USLR / Uniunea Scriitorilor de Limbă Romană - UIOC / Uniunea Internațională a Oamenilor de Creație - Cenaclul Literar „Cetatea lui Bucur” - București