Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » CREDO » SFÂNTUL PANTELIMON – DOCTOR FĂRĂ ARGINȚI

SFÂNTUL PANTELIMON – DOCTOR FĂRĂ ARGINȚI

SFÂNTUL PANTELIMON – DOCTOR FĂRĂ ARGINȚI

* Mulți sunt cei care vor să stea la masă cu Hristos, dar puțini au stat la picioarele Lui. – Maria Filipoiu

„Singurii oameni care nu pot fi suspectaţi că se înfioară în faţa morţii sunt sfinţii.”- Petre Țuțea (1902 – 1991)

Prăznuit în ziua de 27 iulie, Sfântul Mucenic Pantelimon s-a născut în Nicomidia, în jurul anului 284 d.Hr., primind la naștere numele Pantoleon, (în vremea împăratului păgân Maximian, 284-305), din mamă creștină și tată păgân. A învățat de mic tainele medicinii, fiind încredințat spre educație lui Eufrosin, un medic de renume în acele vremuri. Învățase de la Sf. Ermolae, că singurul Tămăduitor este Dumnezeu.

Viața, minunile și martiriul Sf. Mc. Pantelimon

Găsind pe drum un copil omorât de o năpârcă, Sfântul Pantelimon l-a înviat, rugându-se Domnului. Primind Sfântul Botez, ținea în taină faptul că inima i-a fost cuprinsă de iubirea lui Dumnezeu și continua să facă minuni, vindecând un orb și alți oameni bolnavi, fără a le cere bani, convertindu-i la dreapta credință. Invidioși, ceilalți medici din cetate l-au pârât împăratului Maximian, iar Sfântul Pantelimon a cerut să fie pus la încercare, vindecând un paralitic, pentru a arăta că rugăciunea lui dă roade. Neînduplecat, împăratul l-a condamnat la tortură, trupul Sfântului fiind sfâșiat cu gheare de fier și ars cu făclii, apoi a fost aruncat în plumb topit și în mare, dat fiarelor sălbatice, dar ieșea din toate, nevătămat, cu puterea credinței în Dumnezeu. Înverșunat și mai rău, Maximian s-a răzbunat pe Sfântul Ermolae, pentru că îl învățase pe Sfântul Pantelimon dreapta credință, omorându-l. Urmând să primească aceeași pedeapsă, când se pregăteau călăii să îl decapiteze pe Sfântul Pantelimon, sabia s-a topit precum ceara.
După ce s-a rugat, până s-a auzit glas din Cer, Sfântul a întins grumazul pentru execuție, fiind legat de un măslin, în 27 iulie, anul 303. Soldații nu i-au ars trupul, cum primiseră ordin de la împăratul Maximian, ci l-au îngropat pe proprietatea lui Arnantios Scolasticul, spre bucuria celor tămăduiți de el, care se rugau la sfintele moaște. Legenda spune că măslinul de care a fost legat sfântul a înflorit instantaneu, deşi nu era timpul de a înflori, arătând că lua şi el parte la proslăvirea mucenicului de către Dumnezeu cel veșnic.
Viaţa şi martiriul Sfântului Mare Mucenic Pantelimon au fost scrise de trei soldaţi păgâni: Lavrentie, Bassos şi Probus care, ulterior, s-au convertit la Creştinism. De asemenea, Sfântul Pantelimon este menţionat în „Martirologiul ieronimian”, care a fost alcătuit spre sfârşitul secolului al VI-lea de către un călugăr anonim din Galia (Franţa de astăzi), iar Teodoret de Cyr (393-457), îl consideră într-o predică a sa, ca făcând parte dintre mucenicii tămăduitori de boli: Graecarum affectionum curatio. Sermo VIII, în „De martyribus”, publicată în Migne, P. G., LXXXIII, 1033.

Sfințenia moaștelor Mucenicului Pantelimon

În secolul al VIII-lea, moaştele sale au fost duse la Constantinopol – notează Sfântul Ioan Damaschin – însă, în timpul Cruciadei a IV-a (1204), după jefuirea Constantinopolului, moaştele au fost duse în Apus, cea mai mare parte din ele fiind în Mănăstirea „Saint Denis” de lângă Paris.
În Mănăstirea Russikon din Muntele Athos, cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon”, se află capul său şi o icoană făcătoare de minuni.
Relicvariul în care se află braţul său a fost achiziționat în 1920, în urma unei licitaţii, de către Walter’s Art Gallery din Baltimore (Maryland), după ce s-a aflat un timp în colecţia lui Robert Hue din New York. Partea inferioară a piciorului său se află încă din secolul al XVI-lea la Lavra Pecerska din Kiev.

Însemnătatea Sfântului Mare Mucenic Pantelimon pentru români

Împrăștiate în toată lumea, părticele din sfintele moaște se află și in România: Catedrala Mitropolitană din Iași, Catedrala Episcopală din Galați, Mănăstirea Putna, Mănăstirea Durău şi Catedrala „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Constanța și în mai multe biserici din București.
În Bucureşti, un întreg cartier, o mănăstire şi un spital îi poartă numele Sfântului Pantelimon.
Sfântul Mare Mucenic Pantelimon – ca Sfântul Ierarh Spiridon la Iaşi – a fost tămăduitorul multor suferinzi, apăsați de dureri sufletești şi trupeşti.

Sfântul Mare Mucenic Pantelimon este patron spiritual a mai multe biserici, printre care Mânăstirea Dâncu (Cluj), unde a fost sărbătorit prin Sfânta Liturghie arhierească, marți – 27 iulie, 2021. Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei a arătat, cu acest prilej:
„Sfântul Pantelimon, fiind iubitor de oameni, în mod special de creștini, de cei bolnavi, punea în practică învățătura Mântuitorului Iisus Hristos, pentru că iubirea creștină nu e o teorie, ea se manifestă prin fapte concrete.
A-i cerceta pe cei bolnavi – ne aducem aminte de această faptă a milei trupești, mai ales astăzi, când îl sărbătorim pe Sfântul doctor și tămăduitor Pantelimon. Ar fi tare bine să-i cercetăm pe cei în suferință, în special pe cei din spitate. În ultima perioadă, motivându-ne că e pandemie, nu ne-am prea dus să-i cercetăm pe cei bolnavi, dar ar trebui să mergem și să înțelegem cât de importantă este iubirea creștină pe care a pus-o în practică Sfântul Pantelimon”. – Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului (potrivit https://ziarullumina.ro/actualitate-religioasa/stiri/hramul-manastirii-clujene-dancu-ocrotita-de-sfantul-pantelimon-164341.html)

Cinstirea Sf. Mc. Pantelimon

Doctor al celor bolnavi sufletește și trupește, Sfântul Pantelimon a fost cunoscut ca făcând parte dintre Sfinții Doctori fără de arginți care au iubit mai mult să slujească Domnului, decât să se îmbogățească în lume. Înviind un copil mort și vindecând orbi și paralitici, Sfântul Pantelimon a murit după ce a fost torturat în nenumărate feluri, pentru că nu a dorit să se închine idolilor.
Ostașii care au luat parte la uciderea lui, respectând porunca împăratului, s-au înspăimântat și au zis: „Mare este Dumnezeul creştinilor!
Rugămu-ne ţie, robul lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, ca să se ierte păcatele noastre, câte ţi-am făcut ţie din porunca împăratului!”.

Înainte să-și dea duhul, Sfântul le-a răspuns:
„De nu veţi săvârși promisiunile voastre, nu veţi câştiga milă de la Dumnezeul meu!”.

În momentul în care și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu, din cer s-au auzit următoarele cuvinte:
„Slujitor credincios, dorința ta va fi acum îndeplinită, porțile cerului îți sunt deschise, cununa ta e pregătită. Vei fi de-acum înainte adăpost deznădăjduiților, ajutor celor încercați, doctor bolnavilor și teroare demonilor. De aceea, numele tău nu va mai fi Pantoleon, ci Pantelimon (adică preamilostiv)”.

Pentru harul său tămăduitor, Sfântul Mare Mucenic Pantelimon este prezent în rugăciunile de la Taina Sfântului Maslu, în cele de la sfinţirea apei şi în cele pentru bolnavi, cu mare cinstire din partea credincioşilor, fiind considerat protectorul medicilor, al bolnavilor, dar şi al soldaţilor.
Aşadar, să-l rugăm să ne ajute şi nouă, cu rugăciunile sale cele tămăduitoare.

Rugăciune către Sf. M. Mc. Pantelimon

– Purtătorule de chinuri, Sfinte şi Tămăduitorule Pantelimon, roagă pe Milostivul Dumnezeu să dea iertare sufletelor noastre!
– Sfinte Mare Mucenice şi Tămăduitor Pantelimon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!
– Cel ce te-ai apropiat de Hristos mai înainte de sfârşitul tău și cu harul credinței ai înviat un mort, te rog, preafericite şi pe mine cel înrobit de păcat, să mă eliberezi cu rugăciunile tale, Sfinte Pantelimon!
– Răsărind ca o stea și purtând în tinereţe minte de bătrân şi de Dumnezeu gânditoare, ai tămăduit sărmani cu harul tău, ca un doctor fără arginți, Sfinte Mare Mucenice şi Tămăduitor Pantelimon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!
– Îndurând chinuri pentru credința întru Hristos, te-ai îmbrăcat în haine de sfânt, preafericite, iar prin taina Botezului te-ai făcut rob al credinței în Dumnezeu, pe toţi vindecând şi bolile tuturor tămăduind, Sfinte Mare Mucenice şi Tămăduitor Pantelimon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!
– Mare Mucenice şi Tămăduitorule Pantelimon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi şi nu lăsa să rămână în noi bolile trupeşti şi sufleteşti de care suferim, cu vindecă bolile pricinuite de patimile şi păcatele noastre. – Bolnavi suntem noi de lene, de slăbiciune trupească şi sufletească – tămăduieşte-ne pe noi, Sfinte Pantelimon!
– Bolnavi suntem noi de invidie, mândrie, îngâmfare, preamărire, de rând cu nemernicia şi netrebnicia noastră – tămăduieşte-ne pe noi, Sfinte Pantelimon!
– Bolnavi suntem noi de multele şi feluritele căderi în poftele trupului: în desfrânare, în mâncarea cea fără de saţ, în desfătare – tămăduieşte-ne pe noi, Sfinte Pantelimon!
– Bolnavi suntem noi de prea mult somn, de prea multă vorbire, de vorbire deşartă şi de cea săvârşită cu judecată – tămăduieşte-ne pe noi, Sfinte Pantelimon!
– Bolnavă este mintea noastră şi lipsită de înţelegere, înţelepciune şi de cugetare, când voinţa noastră, care se întoarce de la lucrurile sfinte şi se îndreaptă spre lucruri păcătoase, dăunătoare nouă şi neplăcute lui Dumnezeu – tămăduiește-ne, Sfinte Pantelimon!
– Bolnavă este închipuirea noastră, care nu doreşte şi nu este în măsură să conştientizeze atât moartea şi suferinţa veşnică a păcătoşilor, cât şi Fericirile Împărăţiei Cereşti, mânia Domnului, Pătimirile lui Hristos pe cruce, răstignirea Lui – tămăduiește-ne, Sfinte Pantelimon!
– În neputinţă este sufletul nostru cu toate priceperile lui și trupul nostru cu toate mădularele lui – tămăduiește-ne, Sfinte Pantelimon!
– Tămăduitorul cel fără de arginţi, Doctorul cel mult iubitor şi sluga Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, nu ne lăsa pe noi în urgia bolilor şi neputinţelor, ci tămăduieşte-ne cu puterea harului tău şi vom lăuda Preasfânta Treime: pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu care te trimite spre slujire bolnavilor şi vom mulţumi harului tău purtător de vindecări în veci.
– Ascultă rugăciunile noastre, ca preaslăvit și preacinstit să fie numele tău, Sfinte Mare Mucenice şi Tămăduitor Pantelimon, acum și pururea, în vecii vecilor!
Amin!
* Documentare: Doxologia

Binecuvântează, Sfinte Mare Mucenice şi Tămăduitor Pantelimon, pe toți cei care se roagă ție sau poartă, preacinstitul nume al tău, întru numele Domnului!
Cinstiți numele Sfântului Pantelimon!

Maria Filipoiu / UZPR
București – România

Facebooktwitterby feather

Despre Maria FILIPOIU

Biografie de autor - MARIA FILIPOIU (Liga Scriitorilor Români) Născută cu numele de POPA MARIA la 8 Septembrie 1954, în Satul Văvăluci, Comuna Bozioru, Județul Buzău. Studii:Colegiu Național „Dimitrie Cantemir" București; Șc.Tehnică Sanitară Fundeni. * Cărți de poezie publicate sub numele de MARIA FILIPOIU: ●,,Tradiții creștine și ritualuri populare românești"(2008); ●,,Expresii populare și trăiri proverbiale”(2008); ●,,Cinstire înaintașilor-coordonator”(2014); ●,,Ecouri străbune"2015; ●,,În zodia poeziei"(2015) - „La Poarta Divinității” (2017) - „Recurs la Unire - Centenarul Marii Uniri” (2018) - „Pelerin pe Calea Luminii - 101 sonete creștine” 2019 *Peste 35 premii obținute la competiții literare: ●Premiul-I- Concursul Național de Poezie „STEAUA SEVERINULUI”(2015) ●Premiul-III- Concursul Național de Poezie „Dor de Dor-DROPIA DE AUR"(2015) ●„Premiul de Excelență", Asociația Culturală Bogdania(2015), pentru promovarea tradițiilor populare românești. ●Concurs literar „Limba Română este Patria Mea"(2013)/Guvernul României și Înaltul Reprezentant pentru Republica Moldova ●Premiul-Cenaclul „Grai Matern" la Festivalul Internațional de Poezie Renata Verejanu și Academia Europeană, Secțiunea / Ediția a-II-a (2015) ●Premiul Editurii Dandes-Press, pentru vol.„În zodia poeziei” și vol.colective, 2015 ●Premiul pentru originalitate „Tradiții de Sărbători Pascale", TVR2(Ioana Drăgan) și altele * Coautor în peste peste 100 de antologii și volume colective de poezie: ●„Poezia, prietena mea”(2014); ●„Poezii, poezii”(2014); ●„Călătorie în regatul cuvintelor Vol.IV; Vol.V; Vol.VI; Vol.VII”(2014-2015); ●„Iluzii de vară”(2014); ●„Iubirea, un colț de rai”(2014); ●„Nostalgii de toamnă”(2014); ●„Cinstire înaintașilor"(2014); ●„Nostalgii de vară"(2015); ●„Privește visând, iubito”(2014);●„Scrieri pentru istoria literaturii române” (2015); ●„Versuri pentru istoria literară... de mâine”(2015); ●„Zborul frunzelor în ceruri”(2015); ●„Magia sărbătorilor de iarnă”(2015); ●„Cuvinte pe aripi de gând”(2015); ●„Ieri, ca prin vis”(2015); ●„Anotimpuri românești -Toamna”(2014); „Iarna”(2015); „Primăvara”(2015)●„În așteptarea sărutului promis”(2015); ●„Cu tine în gând”(2015); ●Antologia „Scrisul de azi: Poezie și Epigramă"(2015); ●„Să nu-l uităm...”(2014); ●,,Cauciucuri de sezon”(2014); ●,,Voci feminine”(2015); ●,,Călător prin anotimpuri” (2015); ●„Gânduri pentru mai târziu”(2015) ●„Lumina din noi-religioasă"; ●„Inefabilul iubirii"(2015); ●„Simbioze lirice, Vol.IX”(2014); „Vol.X”(2014); „Vol.XI”(2015); ●„Terapie prin poezie(2014); ●„Limba noastră eminească”(2014); ●,,Din livada înflorită a iubirii”(2014)●„Ochi de lumină-religioasă”(2015); ●„Surâsuri înlăcrimate"(2015); ●„Limba noastră cea română"(2015) ●„Pod de dor către bunici”(2015); ●„Lumina sufletului-religioasă"(2016); ●„Sub curcubeul prieteniei"(2016); ●„Perlele Domnului-religioasă”(2015);●„Colecția Olănești- Iarna”(2015); „Primăvara”(2015); „Vara”(2015); „Toamna”(2015); ●„Fiori de taină”(2015); ●„Satule, izvor de dor"(2015); ●„Căpușa"(2015); ●„Cuplul, în căutarea paradisului pierdut”(2016); ●„Ninsori albastre cerne cerul”(2015); ●„Cu tine în gând…”(2015) ●„Dor românesc”(2016; ●„Colindele zăpezilor târzii"(2016); ●„Mugurii primăverii”(2016); ●„Femeile cu trandafiri roșii în păr”(2015); ●„Renaștere"(2016) ●„ Actori printre Astre" - Armonii Culturale și altele * Colaborator și publicist peste 50 de reviste literare scrise și online: ●„Bogdania”; ●„Singur”; ●„Cervantes”; ●„Literatura de azi”; ●„Confluențe Literare”; ●„Creștin Ortodox”; ●„Grai Românesc”; ●„Prodiaspora și Rexlibris”; ●„Dor de Dor", ●„Amprentele sufletului"; ●„Starpress Internațional"; „●eCreator"; ●„Sfera Eonică”; ●„Destine Literare”;●„Steaua Severinului”; ●„Popasuri culturale românești”; ●„Cetatea lui Bucur"; ●„Rădăcinile iubirii"; ●„Nomen Artis-Dincolo de tăcere"; ●„Melidonium" și altele * Organizații din care face parte: - LSR / Liga Scriitorilor Români - USLR / Uniunea Scriitorilor de Limbă Romană - UIOC / Uniunea Internațională a Oamenilor de Creație - Cenaclul Literar „Cetatea lui Bucur” - București