Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » CARTI » CRONICI » Tatiana Doina POPOVICI despre poezia O VOCE DIN TRECUT, de Corneliu NEAGU

Tatiana Doina POPOVICI despre poezia O VOCE DIN TRECUT, de Corneliu NEAGU

O VOCE DIN TRECUT

O VOCE DIN TRECUT

 

Ce leneș pasul mă ducea

pe străzile curgând în pantă,

tălâmb, cuțitul de rindea

striga aiurea dintr-o geantă.

 

Năluca mă privea de sus,

ținându-și briciul într-o mână,

ca să-l ascută la apus

pe un arcer adus din lună.

 

Ea mi-a făcut un singur semn,

rotindu-și capul într-o parte…

Ah, Doamne, ce cumplit îndemn

spre briciul dătător de moarte!

 

Dar cum stăteam nehotărât,

cu brațul rezemat de poartă,

striga o voce din trecut –

mai poți fugi încă de soartă!

 

A auzit de sus și ea,

și briciul i-a scăpat din mână,

râdea cuțitul de rindea

dansând sub razele de lună.

 

Tatiana Doina POPOVICI: Ca de fiecare dată, poetul mă impresionează prin faptul ca este un foarte bun cunoscător al limbii și al noțiunilor de teorie literară. Astfel, găsim în aceste versuri regionalisme (tălâmb=neîndemânatic, arcer=gresia pe care se ascut lamele cuțitelor sau bricelor).

Cele cinci catrene cu rimă încrucișată și măsură de 8-9 silabe sunt construite cu imagini vizuale și motorii bazate, cu deosebire, pe numeroase figuri de stil. Personificarea domina textul: „cuțitul… striga”, „Năluca mă privea”, „ținea cuțitul într-o mană”, „ca să-l ascută la apus pe un arcer”, „O voce striga”, „râdea cuțitul… dansând”. „Luna” este astrul de unde a fost adus „arcerul”.

Dacă am rezuma textul, Năluca (Moartea), cu briciul într-o mână, s-a arătat eului liric (cu intenția, subînțeleasă, de a-i curma viața). Dar o voce din trecut se auzea zicându-i poetului: „mai poți fugi încă de soartă!”. La auzul acestor cuvinte, Năluca a scăpat briciul din mână. Ultimele doua versuri: „râdea cuțitul de rindea/dansând sub razele de luna” sugerează că până și moartea poate fi păcălită.

Dacă în folclor Moartea vine cu coasa, în această poezie ea vine cu briciul. Ideile se leagă firesc, în prima strofă, „tălâmb”, (neîndemânatic) cuțitul de rindea/striga aiurea dintr-o geantă”. Să fie aluzie la turbina lui Ivan, cel care a speriat moartea?!. Dacă în prima strofă striga, în ultima strofă râdea de ne-îndemânarea Nălucii și „dansează sub razele de lună”, astrul iubirii, deci al vieții. Eul liric, aflat într-un moment de visare, își imaginează cum îl îndeamnă Moartea să-o urmeze, dar, ascultându-și vocea interioară a rațiunii, o îndepărtează.

Din punct de vedere stilistic, textul este presărat cu multe epitete: leneș, tălâmb, cumplit etc, cu personificări, dar și cu interjecții (Ah!), vocative (Doamne) și enunțuri exclamative. Brodate cu măiestrie, acestea dau valoare textului care-l îndeamnă pe cititor să mediteze asupra vieții și morții.

 

Octavian Paler despre Tabloul ȚIPĂTUL: „Ţipătul”, cunoscuta capodoperă a pictorului expresionist, Edvard Munch, apreciată a fi una dintre cele mai valoroase picturi din lume, este totodată una dintre cele mai enigmatice şi stranii lucrări din istoria artei, care, în opinia multora, simbolizează strigătul omului modern, zdrobit de angoasele existenţei cotidiene

 

Facebooktwitterby feather

Despre NEAGU Corneliu

RPERE PRIVIND VIAȚA ȘI OPERA Corneliu Neagu (n. 20 martie 1944, Fieni-Jud. Dâmbovița): Urmează școala gimnazială în orașul natal, Fieni, în perioada 1951-1958. Apoi, se înscrie la Școala de arte și meserii din Fieni pe care o va absolvi în anul 1961. În perioada 1962-1966 urmează cursurile liceului seral „Aurel Rainu” din Fieni, iar în 1966 devine student al facultății de Tehnologia Construcțiilor de Mașini (TCM) a Institutului Politehnic din București. După absolvire, este angajat la aceeași facultate ca asistent universitar. În 1978 devine Doctor Inginer în TCM. La pensionare, în anul 2012, Universitatea îi conferă titlul academic de Profesor Universitar Emerit. În perioada 1983-1985 a fost detașat, în interes de serviciu, la Universitatea de Științe și Tehnologie din Oran-Algeria. După pensionare își începe activitatea literară, concretizată în patru cărți de poezie publicate și colaborări la reviste literare. Din acrivitatea academică este de reținut faptul că Prof. Univ. Emerit Corneliu Neagu este conducător de doctorat și specialist în domenii de vârf ale științei și tehnicii actuale: Managementul proiectelor de cercetare-dezvoltare-inovare, Optimizarea fluxurilor de materiale din întreprindere, Utilizarea Rețelelor neuronale artificiale la modelarea și simularea sistemelor și proceselor de producție etc. Este cercetător, inventator, expert în evaluarea organizațiilor economice și, desigur, poet de prestigiu. Opera sa științifică este concretizată în numeroase tratate și articole științifice, cu arie de recunoaștere națională și internațională. Majoritatea articolelor sunt publicate în reviste sau volume ale unor manifestări științifice indexate în Baze de Date Internaționale (BDI), cu factor de impact mare și foarte mare, unele atingând nivelul cel mai înalt, ISI galben (Q2), și ISI roșu (Q1) . Recunoașterea internațională a profesorului Corneliu Neagu decurge și din faptul că, pe durata anilor 1983-1985, a fost cadru didactic la Universitatea de Științe și Tehnologie din Oran (USTO)-Algeria, iar mai târziu, în decada 1990-2000, a participat la numeroase proiecte europene în colaborare cu universități din Franța, Spania, Anglia și Irlanda. Prin experiența acumulată în aceste proiecte, a contribuit decisiv la reformarea învățământului tehnic superior din România. Pe această cale, poate fi considerat drept unul dintre cei mai importanți deschizători de drumuri pentru noi specializări în inginerie, atât la nivelul studiilor de licență, cât și a celor de studii aprofundate și masterat. În literatură a debutat după pensionare, în anul 2016, cu volumul de versuri FATA MORGANA, la Editura ePUBLISHERS, dând viață unui vis frumos, pe care l-a purtat în suflet încă din adolescență. La intervale relativ scurte, publică încă trei volume de versuri, respectiv CUNOAȘTEREA DE SINE, TĂCEREA DIN ADÂNCURI, TIMP ȘI DESTIN. Primele două la aceeași editură ePUBLISHERS, în 2017 și 2018, iar ultimul la editura MATRIXROM, în 2018. Totodată publică în reviste de literatură prestigioase, dintre care amintim CONFLUENȚE LITERARE, LOGOS ȘI AGAPE, LITERATURA DE AZI, ARMONII CULTURALE, PARNAS XXI. Este prezent, de asemenea, în diferite antologii, alături de alți scriitori români din țară și diaspora. Să amintim dintre acestea, mai întâi, pe cele publicate în editura GRINTA din Cluj-Napoca, sub coordonarea poetului si criticului literar Romeo Ioan Roșiianu: eCREATOR 2, PRIMĂVARA CUVÂNTULUI și TOAMNA CUVÂNTULUI. Mai recent, versurile lui Corneliu Neagu au apărut în antologiile TREPTELE SPERANȚEI, coordonată de poeta Sibiana Mirela Antoche și SCRIITORI ROMÂNI UNIȚI ÎN CUGET ȘI SIMȚIRI LA CENTENARUL MARII UNIRI, realizată de Eugenia Enescu-Gavrilescu. În creația lirică a lui Corneliu Neagu descoperim, încă din primul volum de versuri, cuvinte noi, transferate din domeniul științific în cel literar, precum defragmentare și stigmergie. Utilizarea acestor neologisme îi permite autorului să transmită observații, idei sau stări emoționale, pentru care cuvintele comune sunt mai puțin potrivite. O viziune proprie privind stigmergia și defragmentarea pot fi regăsite în eseurile MULTIPLELE FAȚETE ALE STIGMERGIEI și MIȘCAREA DEFRAGMENTATĂ, publicate de Corneliu Neagu în revista LOGOS ȘI AGAPE. Temele majore care pot fi regăsite în opera literară a lui Corneliu Neagu provin, cu precădere, din viziunea autorului asupra curgerii imuabile a timpului, concretizată în observații, interpretări, amintiri, regrete, iubiri împlinite sau ratate, speranțe etc. Aceste teme sunt transpuse în versuri de o profunzime aparte, fără să aparțină, preponderent, unui stil literar anume. Mai degrabă, se poate vorbi despre o împletire de stiluri literare diversificate (realism, romantism, simbolism, expresionism etc), fapt ce conferă creației lirice a lui Corneliu Neagu originalitate și valoare artistică de nivel înalt. Aceste stiluri pot fi regăsite, în diferite doze, dificil de cuantificat, în tot ceea ce a publicat până acum.