Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide

DESTIN CĂZUT

 • Array

O, Doamne, ce grea încercare, destinul îmi cade pe drum, doar visul rămâne-n picioare, ieșind dintre trâmbe de fum.   Devine statuie spartană hrănită de nouri flămânzi cu…

ENTROPIA

 • Array

Se duse viața ca un vis de noapte rătăcitor pe geana gândului târziu, privind-napoi parcă deschid o carte lăsată pe un raft străin, fără să știu. Cuprinzătoarea-entropie-a vieții,…

GARA VIEȚII

 • Array

O altă toamnă bate la fereastră cu frunze ruginii și dantelate, se ofilesc garoafele în glastră, de-atâtea amintiri necenzurate.   Revin acum, pe cuget să se-așternă, când vara-și…

TREC ZILELE DE-A VALMA

 • Array

Trec zilele de-a valma, fără rost, și mă întreb: ce vor lăsa în spate? Din amintirea celor care-au fost, noian imens de visuri spulberate. Ce poate fi mai…

GUSTÂND NEMĂRGINIREA

 • Array

GUSTÂND NEMĂRGINIREA „La început era Cuvântul,  și Cuvântul era cu Dumnezeu, și Dumnezeu era Cuvântul”. (Sfânta Evanghelie după Ioan)   Mă-nalț spre tine armonie pură, din cupa ta…

CORNELIU NEAGU: CĂRȚILE VORBESC

 • Array

Se plimbă cărțile pe etajeră, eu le privesc tăcut dintr-un ungher, parcă ascult povești din altă eră, învăluite-n falduri de mister.   Alerg cu gândul înapoi, prin vreme,…

FRUCTUL OPRIT

 • Array

Când te-am văzut întâia oară dezbrăcată, dezvăluindu-te misterioasă-n fața mea, am tresărit cuprins de-un tremur deodată și-o teamă ireală-n mine se năștea. Ai apărut în viața mea fără…

OGLINDA VIEȚII

 • Array

Oglinda vieții-ntoarsă spre trecut cu amintiri se umple dintr-odată, din tot ce-a fost, din câte am avut, în visul meu se-adună și fac roată. Se-nvârte roata-n falnicul decor,…

PE CÂND SE-NTORC DIEZII…

 • Array

Cu amintiri venite peste vreme, să îmi așeze rime în poeme, ajung și dorurile voastre, toate, iubitelor din viața mea plecate, la un sfârșit întârziat de vară pe…

O VOCE SIDERALĂ

 • Array

Uitarea retrezită, ivită dintr-o teamă lăsată într-o seară pe coama unui deal, în prag de insomnie fără răgaz mă cheamă să-ascult pe înserate un cântec din caval.  …

TREC ANII PESTE VREME…

 • Array

Trec anii peste vreme si vremea peste ani – nici gândul nu mai poate din urmă să-i ajungă, la poarta neuitării doar lava din vulcani cu amintiri aprinse…

DECOR HIBERNAL

 • Array

E ceaţă, e frig … și aud de afară cum vântul se zbate năuc printre crengi, speranța în mine începe să moară, iar tu din trecut ai vrea…

ZVON HIBERNAL

 • Array

Privesc din fotoliu, e iarnă afară, iar focul din sobă îmi spune poveşti, dorința din mine începe să doară, te caut cu gândul, nu ştiu unde eşti.  …

CA ALTĂDATĂ

 • Array

Zăream în rama de oglindă cum clipele ajung dansând cu amintiri să mă cuprindă când orele se scurg pe rând.   Bătea şi ceasul de pe masă un…

LICORNUL CU FRÂU DE ARGINT

 • Array

Se lasă-nserarea şi ninge afară, cad fulgii de nea peste case dansând, mă uit pe fereastră – aş vrea să apară licornul cu frâu de-argint, galopând.   Din…

LICORNUL CU FRÂU DE ARGINT

Se lasă-nserarea şi ninge afară, cad fulgii de nea peste case dansând, mă uit pe fereastră – aş vrea să apară licornul cu frâu de-argint, galopând. . Din…

PRIN VIAȚĂ ILUȘTRI NOMAZI

 • Array

Trec anii prin viață și viața prin ani, le simt înlăuntru dansând împreună pe vatra de lavă din mitici vulcani, când timpul iertării începe să-apună. Mă-așez pe un…

NAVA NEUITĂRII

 • Array

Nopțile de toamnă vin pe o cărare rătăcită-n visul dintr-un gând uitat printre jertfe false din chemări bizare răscolite-n vară de un vechi păcat.   Se aud adesea-n…

ÎNSCRISUL FĂRĂ NUME

 • Array

Curgea domol apusul pe umbra răsfirată a fagului sihastru din vârful unui deal, la marginea pădurii se auzea deodată o doină neștiută, în cântec de caval.   Ajunsă…

PARADIGMA FALSELOR DILEME

 • Array

Se duce vremea rece peste vreme cu zilele de toamnă tot mai mici, degeaba mai încerci să te ridici din paradigma falselor dileme !…   Nu am știut…

DILEME

 • Array

Adună plopii crengile-n fereastră cu frunzele întoarse-n asfințit, pe masă plâng garoafele în glastră văzând că te aștept dar n-ai venit.   Și somnul mă încearcă dintr-odată, aș…

ZIUA FĂRĂ DATĂ

 • Array

Cum trece ziua fără rost prin acele de ceas stricate, iar clipele, venind anost, vorbesc întruna de păcate. N-am înțeles deloc ce vor, din sfada lor amețitoare, trecând…

ORA POTRIVITĂ

 • Array

Se lasă peste plopi o altă seară, mai obosită și mai stoarsă de puteri, parcă și vântul care bate-afară aduce-n pragul casei ce-a fost ieri. Sunt dorurile care…

TIMP ȘI DESTIN

 • Array

O, cum se duce timpul pe căile astrale și-n fiecare clipă ne poartă prin destin, lăsând-ne în gene repere ancestrale să jaloneze calea urmașilor ce vin.   Astfel…

PREA MULTE AMINTIRI

 • Array

Prea multe amintiri s-au adunat, înghesuite toate-ntr-o cămară pe un rastel rămas nedescărcat de când ne-am întâlnit întâia oară.   Cu gândurile mele le păzesc și le păstrez…

NOAPTE TÂRZIE

 • Array

E noapte târzie, iar somnul nu vine, odihnă să cearnă pe gândul hoinar, ajuns fără veste prin cărți anodine să-ți caute karma-n sistemul binar.   Se-ntoarce adesea pe…

GLASUL TOAMNEI

 • Array

Regretele ajunse pe cumpăna de gânduri mă răscolesc adesea cu false povestiri găsite-n neuitarea ieșită dintre prunduri când dorurile mute doinesc despre iubiri.   Afară frigul toamnei, venită…

MIRAJUL CLIPEI TRECĂTOARE

 • Array

Dispare dintr-odată clipa în trecut, dar amintirea sa în urmă mai rămâne pe un tipar mental, total necunoscut, croit, cândva, la margine de ficțiune.   Ce-aduce clipa dispărută…

CINE EȘTI? – POEM ȘI ANALIZĂ LITERARĂ

 • Array

CINE EȘTI? – poem de Corneliu Neagu   Ascult tăcerea nopții fără stele din umbra neuitărilor târzii ce-mi bântuie speranțele rebele tot așteptând din depărtări să vii.  …

PE-O ARIPĂ DE VIS

 • Array

Pe-o aripă de vis, în prag de seară, iubiri trădate se întorc pe rând să îmi aducă-n margine de gând regrete lungi pe strune de ghitară.   Ajung…

JOC SECUND

 • Array

Mă doare umbra ce mă ține când vreau din nou să mă înalț, cu gând smerit, în zări senine, pe geana cerului de smalț. Nu cred în prevestiri…

ULTIMA ORĂ

 • Array

La marginea nopții întârzie somnul în gândul rămas lângă ușă stingher pe franje de karma ce umplu ecranul cu doruri căzute de-a valma din cer.   Le văd…

NAGODA ARABĂ

 • Array

Sosite pe muchii de timp retezate, neșterse-amintiri se întorc din trecut cu doruri pe margini de dună lăsate sub umbrele șterse de pasul pierdut.   O toamnă rebelă…

GLAS DE CLOPOT

 • Array

Se-aude glas de clopot sus la mănăstire, pe dealul bont apusul pare ca de ceară, în rariștea de fagi măceșii scoși din fire, își amintesc cum ne iubeam…

MIEZUL NOPȚII

 • Array

Aud miezul nopții, ultima bătaie se oprește-n suflet pe un prag de dor, un fior năvalnic inima mi-o taie – te zăresc ascunsă-n geana unui nor.   Dar…

FATA MORGANA

 • Array

Un biet călător ce mergea prin deșert, cu pas hotărât înspre oază, simțea îndoiala cum vine incert și-n sufletul său se așează. -Hai, mergi înainte!-un glas îi șoptea…

ÎN PRAG DE TOAMNĂ – POEM ȘI ANALIZĂ LITERARĂ

 • Array

ÎN PRAG DE TOAMNĂ (Autor Corneliu Neagu)   Se lasă toamna încă aşteptată, părerile de rău se-ntorc pe rând, pe-o margine de clipă-ntârziată la ușa gândului ajung dansând….

TUNETUL

 • Array

Tunetul căzut din norul strâmb mi-amintea că încă este vară , luna prinsă-n colţul unui dâmb cobora pe umbra de la scară.   Dar deodată, parcă din senin,…

TOAMNĂ RĂZVRĂTITĂ

 • Array

Arde focu-n sobă, frigul dă năvală cățărat pe vântul năpustit din munți, lângă soba caldă, cu motanu-poală, gândul îți aduce amintiri fierbinți.   Și privind tăcută flacăra-mbrăcată cu…

O VOCE DIN TRECUT

 • Array

Ce leneș pasul mă ducea pe străzile curgând în pantă, tălâmb, cuțitul de rindea striga aiurea dintr-o geantă.   Năluca mă privea de sus, ținându-și briciul într-o mână,…

NAVA NEUITĂRII

 • Array

Nopțile de toamnă vin pe o cărare rătăcită-n visul dintr-un gând uitat printre jertfe false din chemări bizare răscolite-n vară de un vechi păcat.   Se aud adesea-n…

LA MARGINI DE LEGENDĂ

 • Array

Aduceți mai aproape pădurea de foioase, când umbrele-nserării ajung la-ntretăieri de jurăminte false, pe la răscruci rămase la margini de legende, venind de nicăieri.   Atunci voi înțelege…

O VOCE SIDERALĂ

 • Array

Uitarea retrezită, ivită dintr-o teamă lăsată deoparte pe vârful unui dâmb, în prag de insomnie fără răgaz îşi cheamă ispitele amare găsite-n gândul strâmb.   Trec orele haine…

DIN TOT CE AM…

 • Array

A mai trecut o zi, a mai trecut un ceas, simt clipele prin amintiri cum zboară, din câte-au fost, din câte-au mai rămas duc mai departe-a timpului povară….

ACORDUL

 • Array

Povestea fără seamăn rămasă-n așteptare sub înveliș de umbre, pe timp nedefinit, îmi tulbură uitarea cu zvonuri trecătoare care-mi aduc în cuget un vechi acord rănit.   Chiar…

TĂCERILE

 • Array

Ce grele sunt tăcerile din jurul meu, când mă cuprind și le ascult pe toate! – revin din arcul frânt al unui curcubeu cu lungi păreri de rău…

ALESUL

 • Array

A mai trecut o zi, a mai trecut un ceas, iertările pierdute se întorc agale, din câte-au fost, din câte-au mai rămas, speranțe noi adun în mitice pocale….

NOAPTEA ACEEA…

 • Array

Noaptea aceea – noapte toridă de vară, nici-o adiere, nici un zgomot afară… Pereții curbați, adunați în oglindă, voiau în ghiocul lor să mă prindă, iar umbrele nopții,…

LUDIC PĂCAT

 • Array

Eu nu mai știam că trecusem odată prin satul acela pierdut printre ploi, că lumea prin curți aștepta speriată o toamnă nebună venind dinspre văi. Dar astăzi, acolo,…

DILEMĂ

 • Array

Marea agitată lângă stâncă strânge amintirile sub mal, numai dorul rătăcește încă agățat de creasta unui val.   A plecat vaporul neuitării fără nici-un pasager la bord, au…