Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide

ORE TÂRZII

 • Array

Rămas suspendat între bine și rău,mă ceartă din umbră cugetul meu.Tablouri pictate de mâini neştiuteîși poartă pe holuri figurile slute,aruncă otravă din zâmbete pale,par săbii ieșite din tecile…

Tatiana Doina POPOVICI despre poezia O VOCE DIN TRECUT, de Corneliu NEAGU

 • Array

O VOCE DIN TRECUT   Ce leneș pasul mă ducea pe străzile curgând în pantă, tălâmb, cuțitul de rindea striga aiurea dintr-o geantă.   Năluca mă privea de…

TREC ANII MEI…

Trec anii mei ca păsări călătoare spre un tărâm de vis nedeslușit lăsând în urmă clipa care moare pe-o margine de dor fără sfârșit. Și-atâtea vechi speranțe, revenite,…

CLIPELE DIN ACELE DE CEAS

 • Array

Trec clipele anoste prin àcele de ceas,rostogolind minutele prin vreme,iar zilele prea scurte care-au mai rămaspar visuri vagi cernute din poeme.Ascult poemele ajunse pe înserat pe-o aripă de…

SECRETE

 • Array

Secretele lăsate la marginea uităriipe rafturi nevăzute, întinse peste timp,mai vin câteodată, cu valurile mării, pe plaje fără visuri şi fără anotimp. Noi am uitat de ele, era…

MIZĂ DE-MPRUMUT

 • Array

Lăsați-mă o clipă în pragul neuităriisă pot privi în urmă la tot ce-a mai rămasdin toamna-ntârziată ce alunga cocoriiși ne punea regrete în acele de ceas. Pendulele rebele…

AMURG

 • Array

Se scurge fără rost această vară,tu încă mai visezi că suntem amândoi,dar amintirile încep să moarăpe malul râului, sub plopii tot mai goi.Rafalele de vânt, dezlănțuite,alungă frunzele căzute…

LA CEASUL UITĂRII

 • Array

E toamnă târzie – aud la fereastrădoar ploaia venită pe aripi de vânt,garoafele puse de ieri într-o glastrădesfac din corole un vechi jurământ. La ceasul uitării, ieșind din…

TOAMNA VIEȚII

 • Array

Atâtea amintiri am strâns în viață – ce grele-mi par când anii se tot duc!S-au așezat pe gânduri ca o ceațăsă îmi cobească-n cântecul de cuc!…Iar de privesc…

DIN TOT CE AM…

 • Array

A mai trecut o zi, a mai trecut un ceas,simt clipele prin amintiri cum zboarădin câte-au fost, din câte-au mai rămasduc mai departe-a timpului povară.Și nu mă plâng,…

ECOUL

 • Array

Un glas pornește din lăuntrul meu,ecoul se întoarce peste gânduridin spectrul rupt al unui curcubeurămas din vară priponit în prunduri.Izvorul nu mai curge pe sub prunddar curcubeul din…

TREC ANII MEI…

 • Array

Trec anii mei ca păsări călătoarespre un tărâm de vis nedeslușitlăsând în urmă clipa care moarepe-o margine de dor fără sfârșit. Și-atâtea vechi speranțe, revenite,se-adună-n poarta visului uitatcu…

NOAPTE TORIDĂ

 • Array

E noapte toridă, iar somnul nu vine,odihnă să cearnă pe gândul hoinar,ajuns fără veste prin cărți anodinesă-ți caute karma-n sistemul binar. Se-ntoarce adesea pe căi nevăzute,alergă prin minte…

PRELUDIU

 • Array

Simt orele barbare cum adunăpăreri de rău din clipe trecătoare,pe sufletu-mi cernit să le depunăcând visurile-ajung din depărtare. Iar gândurile strânse laolaltă,la porți întredeshise de uitare, în horele-amintirilor…

PATRIA

 • Array

O, patrie, tu curgi prin trupul meu,când clipa-nstrăinării mă atinge,și-n suflet îmi aprinde curcubeu cu doruri care plâng numai cu sânge.Pe tine, mamă, nu te mai zăresc,frumosu-ți chip…

MAMA

 • Array

Stă mama întristată la fereastră,cu ochii ațintiți departe-n zare,în barbă-nnoadă lacrimile-amare,pătrunsă de înstrăinarea noastră. E zi de Paști, dar casa e pustie,iar ea, bătrână și de toți uitată,ne…

DORUL RĂSTIGNIT

 • Array

La margine de codri secularimăceșii răzvrătiți ne stau în cale,ajungi târziu, trecând printre arțari,purtând în ochi miraje ancestrale.Mă-mbrățișezi cu un sărut prelung,simt liniștea tăcerii cum se curmă,aș vrea…

UMBRELE SERII

 • Array

Ajung printre arbori rafale de vânt,se-adună buimace în lungi rotocoalepe strada ce încă îmi plânge în gândcu toate iubirile scoase în cale.De unde veniți ? Ce visuri vă…

ADUNÂND ÎN SUFLET VEȘNICIE

 • Array

De mă duc cu gândul în trecut,să privesc prin vreme încă-odată,cât-aș vrea să-o luăm de la-nceput,viață dragă-n amintiri păstrată…! Chiar bătut de iernile prea recisau de toamnele-mbrăcate-n ceață,alergând…

PE BRÂUL NEUITĂRII

 • Array

Stă clipa agățată între gânduricu amintiri din vraja renăscută în apele ieșite de sub prunduripe cântecul vrăjit dintr-o lăută.Și în infimul clipei trecătoareminunile din apa revărsată ajung în…

APUS DE TOAMNĂ

 • Array

Curgea apusu-n zarea clară,o clipă-a stat în vârf de fagca un arcuș peste vioarăcu ultimele corzi drept prag.Dar îl trăgea-napoi îndatăo mână de vrăjit scripcarde tremura pădurea toatăsub…

TRĂDAREA

 • Array

Privirea spre zare în ritmic balans,desprinsă din conuri de umbră,aminte-mi aduce de miticul dansdin seara aceea, prea sumbră.Cu aripi de vultur crescute-n călcâitreceam peste praguri de vremegustând din…

PE BRÂUL NEUITĂRII

 • Array

Stă clipa agățată între gânduricu amintiri din vraja renăscută în apele ieșite de sub prunduripe cântecul vrăjit dintr-o lăută.Și în infimul clipei trecătoareminunile din apa revărsată ajung în…

MIRAJUL REVEDERII

 • Array

O nouă primăvară ajunge la fereastrăcu ode de-nviere în glasul fermecat al păsării măiestre trezită sus pe creastăcând soarele răsare pe dâmbul dantelat.În suflet redeschide o poartă zăvorâtă,în…

JOC SECUND

 • Array

Mă doare umbra ce mă ținecând vreau din lut să mă înalț, cu gând smerit, în zări senine,în geana cerului de smalț.Nu cred în prevestiri probatecu girul pus…

FUGITE DE LA ȘCOALĂ

 • Array

Prea multe amintiri ce dau năvalăcu umbre vagi din visuri resetate,la miezul nopții vă aduc pe toate,frumoaselor fugite de la școală. Cu gândurile-mi pline de ispite, vă chem…

PE COAMA ÎNSERĂRII

 • Array

Se simte primăvara, cu zile tot mai lungi, iar gândurile-aprinse în prag de neuitare cu dorurile-n brațe te cheamă să ajungi când soarele-n derivă se duce la culcare…

RESIMT NEMĂRGINIREA

 • Array

Pe cumpăna uitării ajung câteodatătemutele regrete ce parcă mă străpungcu muzica venită din gama resetatăde vânturi rătăcite la margine de crâng. Iar de ascult tăcerea apusului de soare,când…

PARADIGMA FALSELOR DILEME

 • Array

Se duce vremea rece peste vremeîn toamnele cu zile tot mai mici,degeaba mai încerci să te ridicidin paradigma falselor dileme… Nici nu vei ști că scurtele plăceri,primite într-o…

TREC ANII PESTE VREME…

 • Array

Trec anii peste vreme si vremea peste ani –nici gândul nu mai poate din urmă să-i ajungă,la poarta neuitării doar lava din vulcani cu amintiri aprinse încearcă să…

REVERIE MATINALĂ

 • Array

Vin zânele nopții, din visuri astrale,să-și lase bagajele-n camere goale,târziu, către ziuă, când zori-n derivăadaugă cărți necitite-ntr-o stivă,iar somnul, venit pe cărări neumblate,ar vrea să mă vadă plecând…

ECOUL

 • Array

Un glas pornește din lăuntrul meu,ecoul se întoarce peste gânduridin spectrul rupt al unui curcubeurămas din vară priponit în prunduri.Izvorul nu mai curge pe sub prunddar curcubeul din…

MEREU ACELAȘI DAR ȘI ALTUL

 • Array

Rămân de strajă tinereții mele,tot mai puțină pe acest pământ,în slove scrise mă inspir din stele,sunt ziditor de pace prin cuvânt. Am fost mereu același, dar și altul,un…

ÎN ȚARA LUI PĂCALĂ

 • Array

Stă cugetul pe prispa unui troc cu gândurile strânse ca-ntr-o plasă pe întrebări care revin ad-hoc din sfera minții încercând să iasă. Sunt întrebări ce-și caută răspunspe nesfârșite…

OGLINDA VIEȚII

 • Array

Oglinda vieții-ntoarsă spre trecutcu amintiri se umple dintr-odată,din tot ce-a fost, din câte am avut,în visul meu se-adună și fac roată.Se-nvârte roata-n miticul decor, mai necuprins decât cuprinde…

PĂSĂRI CĂLĂTOARE

 • Array

Spre țări străine păsări călătoarela început de toamnă trec în zbor,le însoțesc până departe-n zarecu ochii-ntinși pe-o aripă de dor. De cum dispar, în suflet se arată păreri…

PĂSĂRI CĂLĂTOARE

 • Array

Spre țări străine păsări călătoarela început de toamnă trec în zbor,le însoțesc până departe-n zarecu ochii-ntinși pe-o aripă de dor. De cum dispar, în suflet se arată păreri…

VRAJA VISULUI PIERDUT

 • Array

Parfumul delicat al florilor de teine conducea pe calea temerarăa pașilor rămași pe lungile alei la marginea vacanțelor de vară. O, cum s-au dus acele zile înapoi,spre zările…

SFÂRȘIT DE AN

 • Array

Sfârşit de an şi început de iarnă, cu amintiri întoarse din trecut, aduc regrete care-ncep să cearnă păreri de rău pe visul renăscut. Un vis ajuns la poarta…

DRUM SPRE ETERNITATE

 • Array

Ani mulți s-au adunat în urma mea,încep să simt a timpului povară,dar tot a mai rămas câte cevade adunat din clipele ce zboară.Abia acum, privind înspre trecut,găsesc minuni…

TĂCERE AMÂNATĂ

 • Array

A fost, desigur, falsă nebunie adusă de un vânt fără hotar pe florile de alb mărgăritarcusute în pieptaru-ți de la ie. Curgea încet tăcerea amânată,iar visul neuitat, venit-napoi,…

HANUL DINTRE MERI

 • Array

De sus de pe deal coboram în derivă, tăiam serpentinele-n curbe pieziș,nimic nu părea să îmi stea împotrivă,scrâșnea anvelopa rulând în pietriș.Zăream acareturi urcând dintre meri,cu turlele-ntoarse-n apusul…

ADUN ÎN MINE…

 • Array

Adun în mine ani cu hărniciedin frunzele copacilor nemuritorica să-i sădesc în vițele de viecând toamna-n brume cade peste flori.Nu mă opresc din mersul meu prin lume,neobosit colind…

DOAR UN VIS

 • Array

Trecutul și prezentul, împreună,pe margine de timp nedespărțite,pe zi ce trece-n cuget îmi adunăpăreri de rău în haine de ispite.Aud cum vin pe cântec de sibileși mă cuprind…

VÂRFU CU DOR

 • Array

Atâtea amintiri ce mă-nconjoară,cu vechi iubiri sosite seara-n zbor,un nevăzut şi magic Vârf cu Dor îmi readuc pe strune de ghitară. Un Vârf cu Dor și chipurile voastre,femei…

TĂRÂM DE VÂNTURI MĂTURAT

 • Array

O, știu că ne-am iubit cu-nverșunare,fără s-avem vreo teamă că ar fi păcat!A fost un zbor de păsări călătoarespre un tărâm străin, de vânturi măturat.O noapte cât un…

PĂCALĂ CEL VEȘNIC

 • Array

Prea multe întrebări s-au adunat,nici nu găsim răspunsuri pe măsură,căci tot prezentul parcă-i răsturnatîntr-un cazan alimentat cu ură.Ne răsucim pe aspre amăgiri,purtăm în suflet false jurăminte,dintr-un trecut cu…

NEAGU CORNELIU: SEARĂ DE TOAMNĂ

 • Array

Când seara de toamnă îmi bate la ușăcu vântul sihastru venit dinspre nord,văd flacăra zveltă urcând din cenușă,trecând prin tăciunii în plin dezacord.Prin fanta rămasă din nou redeschisă,aruncă…

NEAGU CORNELIU: REVERIE

 • Array

Stau culcat privind printre arinicum se-ntinde apa-nvolburatăpeste gândurile care-mi vindintr-o lume ce-mi părea uitată.Şi revăd măceşii înfloriţiadunându-şi crengile-ncărcatesub alunii stând nedumeriţi lângă zidul rupt de la cetate. Înlăuntru…

NEAGU CORNELIU: VEȘNICIE

 • Array

Statui rămase-n neuitarecu ochii rezemaţi pe cercitesc poeme milenareaduse de un dor stingher. Din ritmurile lor celeste,cu rime faste pe contur,adună magică povesteîn ochii din granitul dur. Se…