Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » BIOGRAFII » BIOGRAFII: DRAGOȘ DANIIL

BIOGRAFII: DRAGOȘ DANIIL

Studii și specializări: 

Absolvent, Facultatea Electrotehnică, Universitatea Politehnică, Timișoara, 1956;

Doctorantura în Bazele Electrotehnicii, 1967-70, România – Referatele și examenele absolvite dar teza n-a fost susținută;

Trei luni specializare tehnică în computere la CII-Franța, 1969;

Opt cursuri de specializare în Management și Marketing la Control Data Corporation, SUA si Europa, în perioada 1970-75, când am fost angajat la această companie;

Am absolvit, cu calificativ maxim, un curs la nivel de masterat intitulat „Logical Design Switching Systems” (Proiectare sistemelor logice) la „Pennsylvania State University” din SUA, 1971;

Ca bursier Fullbright (Fullbright Visiting Scholar) la „Graduate School of Management” din ‘University of California at Los Angeles’ (UCLA), în ianuarie-martie 1979, am urmat două cursuri la nivel de masterat înManagement și Multinational Marketing;

Seminar și cursuri întitulate „Japanese Industrial Cooperation„, în Tokyo ca „Visiting Scholar” și invitat al Guvernului Japoniei, 1983;

Am urmat cursurile de economie ținute de Profesorul Emerit Anghel N. Rugina de la „Northeastern University„, Boston, Mass. USA – la „Academia de Știinte Economice” București, martie-mai 1994. (Într-o scrisoare Profesorul Rugină a avut amabilitatea să-mi scrie că am fost „printre cei mai buni studentți” ai săi, „dacă nu cel mai bun”.

Experiența profesională:

1956-61: Uzina de Utilaj Petrolier „UETROM 1 Mai” – Inginer și Inginer principal la Secția Electrică și la Turnătoria de Oțel;

1961-1964: Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale (MCECI) – Inginer principal la Serviciul de relații cu SUA, coordonând importul și exportul pe țara respectivă, din domeniul electrotehnic. Am făcut parte și din echipa care a negociat importul licenței de fabricație a locomotivelor electrice de la ASEA-Suedia;

1964-68: Institutul pentru Automatizări din București (IPA) – Inginer proiectant, Inginer proiectant principal, cercetător știintțific principal și Inginer proiectant șef. Am participat la elaborarea de proiecte de automatizare ștanduri de probe pompe, comandă numerică mașini unelte etc;

1968-70 si 1975-77 Institutul pentru Tehnică de Calcul (ITC) – cercetator științific principal, Inginer proiectant șef și șef de laborator de cercetare. Am răspuns și am negociat aspectele tehnice și anexele tehnice ale contractelor de cooperare și licențe de fabricație, pe toată țara, în domeniul tehnicii de calcul cu firme din Vest și cu țările CAER (de exemplu, cu firmele CDC – SUA, ICL – Anglia, Siemens – RFG, CII – Franta, SUMEC – țările CAER);

1970-75: Control Data Corporation (CDC) – SUA (Valley Forge) și Austria (Viena). Am lucrat în primele 7 luni în departamentul de “Research and Development”, realizând un Controller pentru un perforator de cartele. În calitate de Consultant, iar apoi ca “Deputy Marketing Manager” pentru România și ca “Market Development Manager” pentru Europa de Est, am negociat și acționat în domeniul vânzărilor de sisteme de calcul și al cooperării cu țările din Est. De examplu, conducerea corporației a apreciat în scris că mulțumită mie a fost inființată prima societate mixtă de producție americană, de după războiul 2 mondial, în Europa de Est;

1977-86: Ministerul Comerțului Exterior și Cooperarii Economice Internatționale (MCECI) – Bucuresti. În calitate de Inginer principal, Consilier economic, Director adjunct și Inspector general am coordonat societățile mixte de producție și cooperarea industrială a României cu firmele străine. Am făcut parte din echipele de negociere ale celor mai importante proiecte de cooperare ale României cu străinătatea, cum ar fi: Centrala Nucleară cu AECL din Canada, Fabricația de autoturisme cu Renault și Citroen-Franța, Societatea Mixtă Româno-Bulgară (prima dintre două țări socialiste), etc.

1986-martie 89: Electroexportimport – București. În calitate de Consilier am răspuns de unele activități de import. În lipsa Directorilor intrepriderii aveam autoritatea de a le ține locul. Am făcut parte din echipa care a negociat, în România și China, importul unei linii tehnologice de mecanică fină din China;

Martie 1989-Sept. 1990: Institutul pentru Automatizari din București (IPA). În calitate de Consilier și membru în Consiliul Tehnico-Economic, aprobam partea economică a proiectelor elaborate în institut. În plus, sa șef al compartimentelor de Marketing, Vinzări, Consulting si Documentare am răspuns de 105 angajați. Am răspuns și de activitatea de marketing și cooperare internațională a institutului;

Sept. 1990 până în prezent: În septembrie 1990, am decis să nu mai fiu angajat și m-am pensionat. IPA începuse să nu mai aibe comenzi; de la circa 3500 angajați în București și în filialele din provincie, după câțiva ani, iar apoi după privatizare, a ajuns la cca 100 de angajați; Am iînceput apoi o activitate de antreprenoriat.

Am inființat firmele: – „Galaxy Exim” SRL ; împreuna cu alți perteneri (ulterior am părăsit această firma).  – „Dracula Tours” SRL (www.DraculaTours.eu ; www.OfficialDraculaTours.com) , iîmpreună cu soția și fiul nostru. (în primii ani firma a avut o oarecare activitate, în prezent nu mai are clienți);

Limbi străine            Franceza;            Maghiara (foarte bine pe timpuri, dar am cam uitat-o).

Patente, publicații și activitatea știintifică

– Impreună cu un colectiv am publicat o carte despre perifericele computerelor;

– Profesorul Anghel Rugina m-a recomandat Profesorului Marius Băcescu, care a      intervenit pentru admiterea mea ca membru în Comisia de Cibernetică Socio-Economică a Academiei Române;

Născut în Comuna Abrămuț, Județul Bihor la 11 mai 1934; Sunt căsătorit cu Dragoș Maria, absolventă a unei facultăți de filologie, în prezent pensionară;

            Fiul nostru Dragos Daniel Ovidiu lucrează în SUA în domeniul computerelor (ITC pentru licee și școli primare). Este cetățean american.

            Posed carnet de conducere auto valabil pâna în anul 2021.

            Date personale

            Posed cunoștințe și în domeniul computerelor.

            – Impreună cu Prof. Dr. Marius Băcescu am publicat unele cărți și articole în domeniul   economiei și am prezentat expuneri în Comisia de Cibernetică Socio-Economică a   Academiei Române;

            – Cu un partener posed un patent de invenție în domeniul computerelor;

            Rusa (slab);

          Engleza (foarte bine);

Facebooktwitterby feather
Etichete: