Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » Proza » BRICIUL LUI ION GUST, EROUL DE LA COTUL DONULUI

BRICIUL LUI ION GUST, EROUL DE LA COTUL DONULUI

Între consătenii mei care au căzut în luptele crâncene de la Cotul Donului s-a aflat și Ion Gust, părintele contemporanului nostru Vasile Gust (plecat și el la Domnul), cunoscut tâmplar și mic întreprinzător local în producerea alcoolului.

 

Când înregistram mărturii pentru monografia comunei Miroslovești (județul Iași), unul dintre veteranii supraviețuitori ai tragediei de la Cotul Donului, Costache Măricuța, deși își cam pierduse memoria legată de experiența sa de participant la dramaticele confruntări armate, păstra totuși un crâmpei de aducere aminte în legătură cu sfârșitul camaradului și consăteanului său Ion Gust.

 

În vâltoarea retragerii din fața agenților morții – mai întâi avioanele care acopereau cerul, apoi miile de guri de tun, tancurile care așterneau o cergă uriașă peste stepa rusească și, după ele, puhoiul de infanteriști –, caporalul Ion Gust a fost ajuns din urmă de un glonț sau, poate, o schijă de obuz. Hainele sale, de la brâu în jos, erau năclăite de sânge. Camarazii aflați în preajmă l-au târât la adăpostul precar al unui copac, amorțit și el sub gerul tipic malurilor Donului în luna noiembrie.

 

La un moment dat, își amintește mirosloveșteanul cel norocos, rănitul își recăpătase o brumă de conștiență, cât să îngâne câteva vorbe, cuvinte abia perceptibile pentru urechile celor îngroziți de starea trupului camaradului lor:

 

– Costache, ai răbdare cu mine, nu mă părăsi, se adresă rănitul consăteanului său. Mai zăbovește oleacă, până îmi dau duhul. Că de mă lași neîngropat, o să-mi sfâșie fiarele trupul.

 

Dilematică decizie pentru cei urmăriți îndeaproape de glonțul rusului și de tăvălugul tancurilor T-34! Timpul agoniei ostașului rănit, deși pe sfârșite, nu era previzibil, iar haosul instinctual al retragerii nu mai implica aproape deloc legile războiului. Și tristețea de pe chipul veteranului care ne povestea din trecutul său de ostaș era însoțită de următoarele vorbe, pe care le parafrazez cu vocabularul meu, dar în înțelesul fidel al celor rostite de povestitor:

 

– N-am avut tăria să rămân lângă Ion Gust până ce avea să-și dea sufletul. Asta mi-ar fi adus și mie pieirea, că din urmă venea moartea pentru mulți dintre cei ce ne retrăgeam de la Don. Poate că se resemnase și el, muribundul, căci n-a mai insistat. Ba chiar am priceput pe chipul lui împăcarea cu soarta.

 

Și moșul Costache cel scăpat din iadul pustei rusești își mai aduse aminte ceva. Înainte de a-și părăsi tovarășul de arme, când caporalul mirosloveștean mai prinsese un moment de luciditate, îi mărturisi consăteanului său ultima dorință, pe care veteranul supraviețuitor o reproduse astfel:

 

– Costache, ia din ranița mea briciul și du-l acasă, la băieții mei! Să le fie amintire de la tatăl lor pe când le va veni vremea bărbieritului…

 

Și veteranul de la Miroslovești m-a asigurat că a împlinit ruga testamentară a camaradului său rămas în urma trupei, la voia sorții. Că briciul oșteanului ce-și aștepta din clipă în clipă lepădarea de viață deveni pentru legatarul testamentar al muribundului cel mai de preț lucru din ranița lui de soldat. Un soldat care începu să creadă că această misiune îi va fi garantul propriei vieți, atât de amenințată de armele ucigașe. Și încrederea lui s-a adeverit.

 

Familia lui Ion Gust a fost înștiințată de moartea eroului, ceea ce ne îndeamnă la presupunerea că osemintele ostașului se vor fi aflând într-o groapă comună, săpată târziu spre asanarea câmpului de bătălie de trupurile mutilate ale zecilor de mii de ostași români (cifra de 156 de mii, după sursele bibliografice, însumează morții, dispăruții și răniții la un loc).

 

Gheorghe Pârlea

 

Foto: Neculai Axinte și Ion Plai (fotografie făcută la Odessa), ostași de la baștina mea, participanți la cel de-al Doilea Război Mondial (din arhiva dlui Gheorghi Plai)

Facebooktwitterby feather