Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » CREDO » COMEMORARI » Gheorghe PÂRLEA: „Să scrieți că am dat mâna cu… dom’ Mareșal Ion Antonescu”

Gheorghe PÂRLEA: „Să scrieți că am dat mâna cu… dom’ Mareșal Ion Antonescu”


În speranța salvării Basarabiei, cu 80 de ani în urmă, pe vremea asta, ostașii români scriau cu sânge un pasaj tragic pentru cartea de Istorie a Românilor.
Redau un fragment din cap. V (al cărui autor sunt), conținut în volumul „Cotul Donului 1942 – eroism, jertfă, trădare”, coord. Dr Vasile Șoimaru, Ed. „Balacron”, Chișinău, 2013, ediția a II-a:

<<…Verii Vasile şi Eugen Isachi îl aveau pe Frontul de la Răsărit şi pe cel de-al treilea văr, pe Ion, care n-a avut norocul să scape cu viaţă. L-a sfârtecat o schijă undeva în Bucovina, în timpul retragerii. Cei doi veri întorşi acasă au fost şi ei răniţi la picioare şi la mâini. «Era să fim ca-n poezia aceea a lui George Coşbuc: Trei, Doamne, şi toţi trei!», ne surprinde veteranul. Şi tot el ne înştiinţează: „Dar să ştiţi, măi băieţi – între «băieţii» cărora li se adresa, doi trecuseră binişor de 60 de ani – că la Mirosloveşti a fost o mamă care şi-a smuls părul din cap strigând:Trei, Doamne, şi toţi trei!”. (Noi știm că de fapt două mame mirosloveștence au reprodus licența poetică a lui Coșbuc, fără a-l fi cit pe poet.) Şi moş Eugen, schiţând o grimasă ce tindea spre plâns, le pronunţă numele celor trei flăcăi mândri ca brazii, căzuţi tustrei la Cotul Donului:Ion, Gheorghe şi Costache Păduraru.
Apoi, bătrânul veteran, atins în zona aceea sensibilă a memoriei sale născută din cea mai crudă experienţă umană, schimonosit de accesele de plâns, ne uimeşte prin trăinicia faptelor asimilate în mintea omului simplu. „Am văzut iadul pe pământ. Trăgeam cu puşca doar să alung moartea; moartea era rusul. Tovarăşul meu bun, soldatul Potop Alexandru, şi-a prăpădit de tot tăria şi s-a împuşcat singur în cap, ca sa moară repede. Pe dom’ colonel Gumă l-au luat prizonier sub ochii mei. Priveam din tranşeu, cu cei care mai erau vii, cum l-a prins ceata de partizani ruşi. Colonelul avea deja înfiptă în spate ţeava de automat rusesc şi n-avea-ncotro. Dacă trăgeam, murea de glonţul nostru. La câteva ceasuri mai încolo, într-un răgaz pentru adunat răniţii, că erau gemete şi strigăte de ajutor şi în româneşte, și în ruseşte, și pe nemțească, ne-am repezit în atac conduși de dom’ capitan Armeanu, ca să-l salvăm pe colonel. Îşi săpa singur groapa. Asta făcea ofiţerul nostru când l-am găsit. Am pus ruşii pe fugă, dar l-am lăsat zălog morţii pe dom’ căpitan Armeanu în prăpădul care tocmai pornise, cu tancurile şi aviaţia. O schijă cât un grăunte îl nimeri chiar în inimă. Aproape nu se vedea pe unde i-a înţepat pieptul. Au murit atunci şi dom’ locotenent-cololonel Sorescu, şi sublocotenentul Popescu… Of! A fost mai grea lupta la retragere decât la înaintare. Doamne, cum se mai ruga la mine un soldat basarabean, cu pântecele flenduri, să-l împuşc! Şi n-am putut …”
De-aici încolo n-a mai putut scoate nicio vorbă moş Eugen. Plânsul său ne-a copleşit şi pe noi. Ne simţeam vinovaţi că am răscolit jarul din sufletul celui pe a cărui suferinţă trăim fără merite care să ne pună în cumpănă viaţa. La plecare, i-a revenit puterea ca să strige după noi cu o nedisimulată mândrie: ”Să scrieţi că… am dat mâna cu dom’ Mareşal Antonescu!”>>

Gheorghe Pârlea

Facebooktwitterby feather