Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » Exegeze » Dan TEODORESCU: REVISTA „BOOKLOOK”,  O PUBLICAŢIE DE „GUINNESS BOOK”!

Dan TEODORESCU: REVISTA „BOOKLOOK”,  O PUBLICAŢIE DE „GUINNESS BOOK”!

În prezent, sub directoratul comandorului (r) şi scriitorului Mihai Batog-Bujeniţă, Asociaţia Literară Păstorel Iaşi (Alpi) Şi Cenaclul Literar-Umoristic Academia Liberă „Păstorel” Iaşi sunt afiliate Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Iaşi. După cum detaliază, directorul ALPI, Mihai Batog-Bujeniţă, principalele repere istorice ale Asociaţiei umoriştilor şi poeţilor ieşeni sunt următoarele:

            – 11 februarie 1975: Şedinţa de constituire a cenaclului epigramiştilor de pe lângă ziarul „Flacăra Iaşului”.

            – luna martie 1975: În prima şedinţă sunt aleşi: preşedinte al cenaclului, poetul Nicolae Ţaţomir, iar vicepreşedinte, George Petrone;

            – luna august 1975: Este ales preşedinte epigramistul George Petrone;

            – 1989: George Petrone, din proprie iniţiativă, demisionează şi este ales preşedinte epigramistul Ene Veron;

            – 1990: La cererea membrilor cenaclului, George Petrone revine în funcţia de preşedinte. La propunerea acestuia, cenaclul îşi schimbă denumirea în Academia Liberă „Păstorel” Iaşi şi îşi desfăşoară şedinţele publice în sediul unui Anticariat din str. Lăpuşneanu.

            – 2006: George Petrone se retrage din funcţia de preşedinte. Este ales scriitorul Mihai Batog-Bujeniţă;

            – 2007: Începe editarea revistei de cenaclu: Booklook. Denumirea propusă de preşedintele cenaclului a fost adoptată de membri. Revista se editează trimestrial. De-a lungul timpului colegiul de redacţie a cuprins mai multe nume. În ultimii cinci ani însă a fost stabil, format din: Eugen Deutsch, redactor-şef, Mihai Haivas, secretar de redacţie, Gheorghe Bălăceau, George Roca (Australia), Dorel Schor (Israel) şi Georgeta Resteman (Bucureşti), membri. De la debut şi până în prezent doi au fost membrii de bază ai colegiului: Eugen Deutsch şi Mihai Batog-Bujeniţă, director al revistei.

            – 2007: Se organizează, anual, în luna octombrie, concursul internaţional de umor „AL. O. Păstorel”

            – 2010: În luna februarie, la iniţiativa preşedintelui cenaclului, A.L.P.I. se înfiinţează în localitatea Vama-jud. Suceava/Bucovina, filiala Nectarie. Preşedintele filialei dr. Sorin Cotlarciuc.

            – 2010: în luna octombrie, filiala Nectarie devine cenaclu independent.

            – 2011: în luna martie Cenaclul îşi mută sediul şedinţelor în sala de protocol a Cramelor Vinicom Copou.

            – 2012: Denumirea şi însemnele cenaclului sunt legalizate şi împreună cu cenaclul Nectarie Vama-Bucovina formează Asociaţia Literară „Păstorel” Iaşi, persoană juridică conform hotărârii judecătoreşti nr. 4269/245 din 15.03.2012. Preşedintele Asociaţiei, dar şi al cenaclului, este ales Mihai Batog-Bujeniţă, iar vicepreşedinte al Asociaţiei este ales dr. Sorin Cotlarciuc.

            – 2012, octombrie: Sub denumirea de Asociaţia Literară Păstorel Vama, cenaclul Nectarie devine independent din toate punctele de vedere, iar în anul următor domnul Sorin Cotlarciuc se retrage din funcţia de vicepreşedinte al A.L.P.I.

            – 2012: Se instituie un protocol de colaborare cu Muzeul Literaturii Române Iaşi, prin care activităţile Asociaţiei şi ale Cenaclului se pot desfăşura în spaţiile aparţinând Muzeului. În consecinţă, aceste activităţi se desfăşoară de regulă la Casa Memorială Mihai Codreanu (unul dintre fondatorii vechii Academii Libere, împreună cu Al. O. Teodoreanu-Păstorel, Mihai Sadoveanu şi George Topârceanu), în Galeriile de Artă – Pod Pogor sau la Muzeul Sadoveanu. Şedinţele de lucru ale Asociaţiei se desfăşoară, în continuare în sala de protocol a Cramelor Vinicom-Copou.

            – În luna martie a anului 2013 Asociaţia semnează un protocol de colaborare cu Biblioteca Judeţeană Gheorghe Asachi din Iaşi, iar şedinţele de lucru se desfăşoară în sala de lectură a instituţiei.

            Împreună cu membrii Bibliotecii Gheorghe Asachi, Asociaţia organizează în anul 2014 Festivalul Internaţional „Teodorenii”. Apoi, în anii următori, participă ca invitat la acest festival având rolul principal în prezentarea personalităţii lui Alexandru Oswald Teodoreanu (Păstorel), dar şi a creaţiilor specifice acestui mare literat.

            În anul 2017 la iniţiativa directorului Bibliotecii, domnul Dan Doboş, participă împreună cu personalul acesteia la organizarea Concursului Naţional de Epigramă Şcolară, primul de acest gen din ţară.

* În dialog cu directorul ALPI, comandorul (r) Mihai Batog-Bujeniţă

În continuare, stăm de vorbă cu directorul ALPI, Mihai Batog-Bujeniţă, într-un dialog literar care detaliază câteva succese pe plan naţional şi internaţional ale umoriştilor ieşeni:

DT: Domnule comandor Mihai Batog-Bujeniţă, aveţi peste 20 de ani de activitate în zona umorului de calitate, împreună cu colegii dumneavoastră. Cu ce rezultate?

MBB: În cei 42 de ani de activitate (1975-2017), dintre care în ultimii 20 am participat şi eu, membrii asociaţiei şi ai cenaclului au obţinut peste 800 de premii naţionale şi internaţionale. Au fost publicate aproximativ 180 de volume personale şi colective de epigrame, poezie şi proză atât în ţară cât şi în străinătate;

DT: În ce publicaţii s-au remarcat membrii ALPI?

MBB: Membrii asociaţiei şi ai cenaclului sunt prezenţi cu numeroase creaţii în antologii naţionale şi culegeri de epigramă, poezie şi proză, dar şi în publicaţii periodice din ţară, unele dintre acestea fiind revista Epigrama, Rapsodia, Intercultural, Spinul, Hohote, AG pe Rime, Ecouri Literare, Fereastra, Singur, Cetatea Lui Bucur, Confluenţe Literare… În străinătate am fost publicaţi în Observator (Canada); Revista Mea, Viaţa Noastră, Magazin Expres, Jurnalul săptămânii (Israel); Faleze de Piatră (Anglia); Gândacul de Colorado, Mioriţa, Clipa, Acum TV (SUA); Agero – Sttutgart, Aşii Români, ProLitera, Vocea Ta (Germania), NiramArt (Spania), Pulsul Afroditei (Cipru), Expresia, Antipozi, Australiana, Argument (Australia), şi altele din Austria, Olanda, Belgia şi Elveţia…

DT: Au fost editate şi unele volume literare, sub directa conducere a dumneavoastră, domnule director Mihai Batog-Bujeniţă…

MBB: În anul 2010, Cenaclul editează volumul omagial „35 de ani sub semnul maestrului”. Volumul cuprinde creaţii ale membrilor încă de la înfiinţarea sa, precum şi documente istorice referitoare la evoluţia acestuia. Iar în 2017 am editat volumul omagial al revistei Booklook (2017-2017), cu numele „Un deceniu de booklook-uri”, la zece ani de la înfiinţarea revistei. Este un volum de circa 300 pagini care, spre bucuria noastră, are mare căutare în ţară şi străinătate. Doresc să mai spun  şi că, din anul 2012, Revista Booklook şi-a schimbat modul de prezentare, ea fiind editată de Asociaţia Literară devenind astfel o revistă internaţională de umor în limba română. În cadrul cenaclului nostru este editată şi revista de autor „Codul lui Eugen”,  redactorul şef fiind Eugen Deutsch.

DT: ALPI a acordat de-a lungul timpului şi multe distincţii unor personalităţi din lumea culturii româneşti şi nu numai, care au contribuit la promovarea şi bunul mers al Asociaţiei…

MBB: Începând cu anul 2012 au fost acordate Diplome de Excelenţă unui număr de personalităţi care au contribuit la cunoaşterea activităţilor desfăşurate de Asociaţie. Astfel, au fost acordate diplome următorilor: domnului Eugen Deutsch, redactorul-şef al revistei Booklook, domnului Dan Doboş, directorul Bibliotecii Judeţene „Gheorghe Asachi” Iaşi, doamnei Rodica Rodean, preşedintele Asociaţiei „Universul Prieteniei” Iaşi, cu care au fost organizate multe evenimente comune, domnului Georg Barth, publicist din Passau (Germania), doamnei Ionela van Rees-Zota, managerul Agenţiei de presă „Aşii Români” şi al publicaţiei „Vocea Ta”, cu distribuţie în Germania, Austria, Belgia, Elveţia şi Olanda, publicaţie unde Asociaţia are pagină consacrată, domnului prof. dr. Dumitru V. Marin, managerul Grupului de Presa S.C. CVINTET TE-RA S.R.L. Vaslui, care editează revista Meridianul Cultural Românesc, dar şi ziarul Meridianul – Vaslui, Iaşi, Bacău, publicaţii susţinute şi prin activitatea Asociaţiei noastre, domnului Val Andreescu, fostul redactor-şef la cele două publicaţii amintite anterior, domnului Dan Teodorescu, şeful departamentului de relaţii internaţionale al Asociaţiei şi doamnei Martha Eşanu, publicist, preşedinta Centrului de Zi Yahad (Împreună), de pe lângă Comunitatea Evreilor din Iaşi.

DT: Aveţi şi strânse legături cu Uniunea Scriitorilor din România…

MBB: Din anul 2007, doi dintre membrii Asociaţiei, Mihai Batog-Bujeniţă şi Vasile Larco, au devenit membri ai Uniunii Scriitorilor din România. Aceştia au fost distinşi cu premii ale Uniunii astfel: în anul 2007, Mihai Batog-Bujeniţă de la Filiala Iaşi a USR, iar Vasile Larco de la Filiala Bacău a USR. Ulterior, el a mai fost premiat de această filială în 2012 şi 2015. În anul 2012, Mihai Batog-Bujeniţă a mai primit un premiu din partea USR-Filiala Iaşi pentru romanul „Bântuind prin paradis”. În anul 2015, a mai fost premiat şi, pe atunci, noul nostru coleg, domnul profesor Vasile Diacon, pentru volumul  memorialistic: „Un hidalgo întârziat: Profesorul Ştefan Cuciureanu”. Mai pot să menţionez că, în prezent, în Asociaţia noastră sunt cinci membri ai USR: Lică Pavel (Bucureşti), Corina Matei-Gherman, Mihai Batog-Bujeniţă şi Vasile Diacon (Iaşi), Vasile Larco (Bacău), dintre care trei sunt premiaţi de USR, iar numărul membrilor legitimaţi în anul 2017 este de treizeci şi cinci, plus şaisprezece membri onorifici. Unii dintre colegii mei, amintesc aici pe domnul Sorin Cotlaciuc, dar şi pe dumneavoastră, sunt şi membrii ai Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România şi ai Asociaţiei Presei Sportive din România.

DT: Ce ne mai puteţi spune de revista „Booklook”, la 10 ani de existenţă?

MBB: Booklook este singura revistă umoristică din România care a fost editată număr de număr, timp de 10 ani, numai cu fonduri proprii, de către membrii ALPI. Este vorba în acest caz despre un record în istoria literară a ţării, un record de Guinness Book aş putea spune, dar despre care nu cred că se va vorbi, din păcate, dar de care noi suntem foarte mândri.

DT: Deci, ca lucrurile să fie clare şi să aibă şi o rimă de final, putem spune că revista „Booklook” este o publicaţie de „Guinness Book”!

––––––––––
Dan TEODORESCU

Iaşi, 1 februarie 2018

Facebooktwitterby feather