Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » EVENIMENT » NECROLOG » Elena BUICĂ: IN MEMORIAM – LIGYA DIACONESCU (1960-2021)

Elena BUICĂ: IN MEMORIAM – LIGYA DIACONESCU (1960-2021)

CUVÂNT DE BUN-RĂMAS  DE LA  DRAGA NOASTRĂ LIGYA DIACONESCU

 

Încă nu ne-am putut dezmetici aflând vestea trecerii sale în lumea nesfârșitului neant, veste venită ca un trăsnet, concentrată în cele două cuvinte cutremurătoare, trimise de fiica sa, Andrada: „A murit mama!”. Plângem plecarea prea devreme, în plină putere de muncă, aflată pe culmea ascendenței vieții sale, în acea perioadă când cunoștințele și experiența se îmbină armonios cu forța de muncă. Avea multe planuri și pricepere de a le împlini cu bucurie urcând treaptă după treaptă pe tărâmul culturii. Dar n-a fost să fie, fără să vrea, a plecat pe neașteptate să-și doarmă somnul veșniciei alături de soțul ei iubit.

 

În zilele noastre destul de tulburi, chipul său ne va apare în minte și în suflet învăluit în frumusețe, înălțare și lumină, valori care au învăluit-o izvorând din acel fond ancestral de simțire românească. Despre aceste valori ale sale și multe altele am scris de multe ori și se vor face multe comentarii elogioase, constituind astfel, motivul temeinic al dăinuirii numelui său în viitor. Vor fi mulți cei care îi vor purta recunoștință, pentru că i-a ajutat dându-le prilejul să urce în împlinirea propriilor aspirații.

 

Mulți își vor aminti peste timp că draga noastră Ligya avea dăltuită în piept o construcție încărcată de emoție, de sensibilitate, de  noblețe, de candoare și feminitate, că avea înclinație spre bine și frumos, dar cu toate aceste daruri delicate, feminine, sălășluiau în ea resurse să-și pună platoșa de luptătoare dârză, chiar și atunci când a fost singură în luptă cu vicisitudinile vieții. În fața greutăților nu ceda, avea în ea cultura performanței.

 

Trecători fiind prin această viață, candela amintirii sale nu se va stinge, ci va dăinui prin cele zece antologii de poezie și proză cărora le-a dat viață ca director, prin poezia sa plină de candoare, prin proză și publicistică, prin contribuția la sărbătorirea limbii române în fiecare an, pe data de 31 august, prin concursurile literare pe care le-a organizat aproape anual, prin organizarea întâlnirilor cu scriitorii premiați, scriitori români de pretutindeni, ca să amintesc doar câte ceva din ampla sa activitate, dar mai ales, prin noblețea sufletului său.

 

În viața mea a jucat un rol însemnat și împreună cu fiica sa, Andrada, mi-au stat alături și la bine și la rău, ca o a doua familie. Imi răsună în  minte cuvintele  ei: „Buni, aș dori  să am o mamă ca  tine”. În acest moment al despărțirii, îi trimit un buchet de flori întruchipat în cuvinte și pios, Îla amintirea ei, mi plec fruntea dorindu-i ca bunul Dumnezeu s-o țină de-a dreapta Sa.

–––––––––

Elena  BUICĂ-BUNI

Pickering, Toronto, Canada

8 Martie 2021

 

P.S. Scriu cu drag și cu admirație, pentru că o cunosc de mulți ani pe distinsa și neobosita „Doamnă a limbii române”, așa cum i se spune deseori scriitoarei și publicistei Ligya Diaconescu. O cunosc și ca om, fiindcă am pășit de mai multe ori alături la diverse evenimente culturale care mi-au umplut inima de bucurie și m-au făcut să păstrez în sertarele inimii frumoase și emoționante amintiri. Îi cunosc și activitatea  în  ansamblu, deoarece ne-am dat mâna de multe ori, adesea și cu fiica sa, Andrada, pentru reușita unor activități cultural-literare. Îi cunosc și harul de prozator și poet, fiindcă m-am aplecat asupra creațiilor sale, comentându-le.

 

Multe persoane au scris și vor mai scrie despre lungul șir al evenimentelor literare, culturale, artistice, datorate talentatei scriitoare-poete și pictorițe, Ligya Diaconescu, fondator și proprietar, directorul general al Revistei Internaţionale STARPRESS (româno-canado-americane), colaborator la numeroase ziare şi reviste din ţară şi străinătate. Multe sunt diplomele și distincțiile primite ca recunoaștere a succesului în activitatea sa.

 

E mai mult decât lăudabilă preocuparea nobilă de a fi slujitorul luminii din cuvânt, așa cum a făcut Doamna Ligya Diaconescu, prin revista STARPRESS chiar de la începutul activității sale, cu mai mulți ani în urmă. S-a încadrat cu o bună intuiție în ritmul schimbărilor esențiale și atât de necesare contemporaneității. E bine să ne amintim câțiva pași fundamentali ai acestor schimbări de care Doamna Ligya Diaconescu a trebuit să țină  cont.

 

Virajul evenimentelor din decembrie 1989 a adus un salt spectaculos în domeniul literaturii. Cea mai importantă schimbare a fost înlăturarea totală a cenzurii și a dogmatismului. Aceste schimbări de substanță trebuiau puse în concordanță cu noul cadru al vieții postdecembriste. Astfel, s-a produs o explozie a genurilor literare, cu o largă emulație tematică și o descătușare stilistică. A apărut o altă abordare a mentalitătilor, s-a intensificat interesul pentru cum e lumea în care trăim și spre ce ne îndreptăm, precum și dorința de afirmare a viziunilor personale. Domeniul publicațiilor a înflorit. După această repoziționare a urmat o largă răspândire în întreaga lume prin binecuvântatul internet, dar au contribuit și românii răspândiți pe toate meridianele globului pământesc.

 

Intuind bine direcția spre care evoluează lumea literară, paleta realizărilor doamnei Ligya Diaconescu arată că este extrem de cuprinzătoare, încât numai enumerarea titlurilor activităților sale ar avea nevoie de zeci de pagini. Astfel, eu  am ales să vorbesc,  cu precădere,  de pasiunea și priceperea de  a munci pe acest teren care a situat-o pe un înalt podium al recunoașterii, mai precis, cel al activității în calitate de director-fondator al revistei româno-canado-americane STARPRESS. Prin intermediul revistei sale s-au coagulat multe activități demne de a fi adnotate și reținute, pentru posteritate, într-un volum. Libertatea de creație se reflectă în articolele care au îmbrăcat forme diferite în sfera de exprimare literară. Revista  sa are, printre altele, și rolul de a păstra patrimoniul scris al poporului român și pe acela de a transmite generaţiilor viitoare concepţiile despre lume şi viaţă ale unei pleiade de scriitori și oameni de cultură care au contribuit, într-o mai mare sau mai mică măsură, la dezvoltarea literaturii și a culturii române în această perioadă.

 

De-a lungul anilor i-am admirat capacitatea de a înțelege bine rolul revistelor, în general, și al celor de literatură și cultură, în special, precum și felul cum a coordonat activitatea pe un larg tărâm în aceste vremuri de acum, când întâlnim atâtea persoane care nu au timp de lucruri esențiale, frumoase, umane, oameni stăpâniți doar de dorința de a se îmbogăți rapid, cu orice preț, și de a se cățăra, cât mai sus, pe treptele sociale.

Remarcabil este faptul că din numărul mare al revistelor de limbă română din toate țările lumii, se desprinde la loc de cinste revista internațională STARPRESS. Avem satisfacția că, și prin această revistă, limba noastră maternă, oficială, literară, vorbită şi scrisă, este tot mai răspândită în lume, devenind de un real folos și românilor plecați în alte țări. Astfel, rolul revistelor pe suport de hârtie, dar mai ales prin internet, a crescut în importanță. Este și o frumoasă lecţie de înalt patriotism, căci prin astfel de porţi larg deschise ale artei cuvântului, literatura noastră contemporană este tot mai cunoscută pe mapamond şi lasă să pătrundă în țară idei și concepte revelatoare, pun în lumină orizonturi noi, forme de exprimare inedite, ieşite din vechile canoane, potențând capacitatea expresivă a limbii române.

 

Doamna Ligya Diaconescu a remarcat bine apetența publicului pentru lectura revistelor, chiar mai mult decât lectura cărților, o dorință a societății românești în ansamblu. Nu sunt singura persoană care susține că astăzi revistele se citesc mai mult decât cărțile, Iuând în considerare faptul că publicul are alte preocupări care îl țin departe de lectură. Revistele, alături de celelalte componente mass-media, au un puternic rol modelator asupra personalităţii umane la nivel afectiv, cognitiv şi comportamental. Ele au o legătură directă cu conservarea frumoasei, bogatei și armonioasei noastre limbi, cea românească. Pe drept cuvânt, vorbind despre arta cuvântului, Tudor Vianu spunea: „Cuvântul este sunet și culoare, e mesagerul gândului uman.”

 

După cum mărturisea Doamna Ligya  Diaconescu, cu asemenea idei în minte și în suflet a pornit la drum chiar de la începutul carierei. Și iată că, prin eforturi și pricepere, a ajuns formator de opinie. Mesajele transmise şi publicate au menirea de a forma nu numai opinii, ci şi caractere. Din revista STARPRESS, asemenea altor reviste literare și de cultură, on-line sau pe suport de hârtie, cititorii înmagazinează cunoștințe, informații, fac cunoștință cu principii morale, cu cele mai diverse tipuri de caractere umane, găsesc soluții pentru rezolvarea unor probleme personale, plămădesc speranțe pentru împliniri și, nu de puține ori, prin lecturi literare, cititorii trăiesc o însemnată înflorire pornind într-o lume imaginară, fac o călătorie prin alte spații terestre sau într-o pură ficțiune. A lectura revista înseamnă și a descifra, a decodifica marile întrebări ale existenței noastre. Prin lectură putem rezolva marile dileme și lumea abstractă, putem dezlega mirările. Citind conținutul revistei, cititorul îl va interpreta şi-l va analiza atât cât poate fiecare, însuşindu-şi idei sau concepte asupra existenței noastre.

 

În paginile revistei sale, STARPRESS, există o largă deschidere spre întreg fenomenul literar. Pe lângă poeți și prozatori, întâlnim și semnăturile unor critici și istorici literari sau comentatori. Aceștia ne amintesc de rolul studiilor critice asupra operelor care constituie un manifest literar al epocii pe care o trăim. În același timp, ei ne ajută la formularea unui punct de vedere propriu asupra textului literar.

 

Și i-am admirat doamnei Ligya Diaconescu, de-a lungul anilor, și  capacitatea de a se ține departe, în paginile revistei sale, de structuri osificate, standardizate. A vegheat să nu se strecoare niciun cuvânt licențios, nici polemici ajunse pe pragul de jos al al bunei-cuviințe sau al bunului-gust. Intră în discuție aici profilul moral al Doamnei Ligya Diaconescu, aflată acum în miezul vieții, al deplinei maturități, în care își dau mâna înțepepciunea cu experiența vieții. Astfel, revista STARPRESS, asemenea revistelor respectabile, oglindește personalitatea liderului ei.

 

În încheiere, subliniez câteva idei despre valoarea remarcabilă a activității Doamnei Ligya Diaconescu. Stăpânită de o febrilitate a activității, prin revista sa, STARPRESS, a reușit să construiască o minunată citadelă a spiritului, cu lucrări a căror existență dăinuie dincolo de timp. Revista depozitează, pentru posteritate, bogăția de spirit românesc, dar și spiritul umanității, modelând felul de a gândi și de a vedea lumea, felul de a emite judecăți de valoare, de a înțelege esența noastră adâncă. Ea este, în același timp, și un manifest literar al epocii pe care o trăim. Paginile sale se alătură altor pagini de însemnată valoare, formând adevărate rezervoare pentru memoria cultural-artistică a umanității. 

ELENA BUICĂ BUNI

Facebooktwitterby feather