Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » AUTORI » MIRELA-IOANA DORCESCU – BIOBIBLIOGRAFIE

MIRELA-IOANA DORCESCU – BIOBIBLIOGRAFIE

MIRELA- IOANA DORCESCU

BIOBIBLIOGRAFIE (la 22 martie 2023)

Prozator, eseist, hermeneut, semiotician, conferenţiar universitar doctor, la Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie a Universităţii de Vest, Timişoara. Membră a Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Timișoara (2018).
Repere biografice:
Nume: Mirela-Ioana Borchin.
Pseudonim: Mirela-Ioana Dorcescu.
A mai semnat: Mirela Radu Lazarescu.
Data nașterii: 15 mai 1966.
Locul nașterii: Timișoara.
Soția poetului Eugen Dorcescu, din 18 august 2017.
Fiica lui Alexandru Radu, inginer, şi a Ioanei Radu, profesoară.
Are doi fii: Raoul-Emanuel Borchin-Tornoreanu, căsătorit cu Arla-Doris Borchin-Tornoreanu, şi David-Emil Borchin.

S t u d i i: Liceul de Filologie din Timişoara (1980–1984); Facultatea de Filologie, Universitatea din Timişoara (1984 – 1988); Şcoala doctorală a Universității de Vest din Timişoara (1993 – 1999); doctor în Filologie (1999) la Universitatea de Vest din Timişoara.
2005-2007, grant național, Termeni poetici arghezieni, director de grant: Simona Constantinovici (Membri: G.I. Tohăneanu și Mirela-Ioana Borchin).
2011-2013, grant internațional LIDHUM (Dezvoltarea literarităţii în domeniul umanist), Universitatea de Ştiinţe Aplicate Zürich, Elveţia, în colaborare cu Universitatea din Coventry, Marea Britanie.
2013-2014, grant internațional AWEAST (Scrierea academică în Europa de Est), Universitatea din Zürich (grant de valorizare).

A c t i v i t a t e a: profesor la Şcoala Generală din Deta (1988 – 1990); preparator, asistent, lector (1990 – 2001), conferenţiar (din 2002); prodecan al Facultăţii de Litere, Teologie şi Istorie (2004-2008), şef al Catedrei de limba română (2008-2012), director al Departamentului de studii româneşti (2012 – 2016), Universitatea de Vest din Timişoara.

Poziții onorifice (asociații, organizații etc.) :
⦁ Membră a următoarelor organizații profesionale internaționale : EATAW (din 2011), CSRT (din 2014) și CSAP (din 2014);
⦁ Membră în Comitetul Științific al „Analelor Universității de Vest”, Timișoara, Seria Științe Filologice; membră în Consiliul Director „Cetatea lui Bucur”, revistă literară, București.

Repere bibliografice:

Debutul absolut: Comentarii literare: „M. Eminescu: Călin, file din poveste”; „M. Sadoveanu: Frații Jderi”, în Cultivarea limbii române în liceu, București, EDP, 1983, p. 20 – 24.
Debutul editorial: Punctul interior, roman, Timișoara, Editura Excelsior, 2010, 218 p.

C o l a b o r ă r i la periodice:
„Academia.edu”, „Agero” (Stuttgart), „Almăjana”, „Almăjul”, „Alternanţe” (München), „Analele Universităţii de Vest din Timişoara. Seria Științe filologice”, „Anotimpuri literare”, „Argeș”, „Aşii români”, „Banat”, „British and American Studies”, „Caiet de semiotică” (redactor-responsabil, 2002 – 2013), „Caligraf”, „Cetatea lui Bucur”, „Clipa”, „Coloana infinitului”, „Cronica veche”, „Discobolul”, „Floare albastră”, „Gândacul de Colorado”, „Interferențe”, „Limba română”, „Meridianul Timișoara”, „Naţiunea”, „Observatorul” (Toronto), „Orient latin”, „Orizont”, „Paralela 45”, „Questiones Romanicae”, „Philologica Banatica”, „Portal Măiastra”, „Pro Litera”, „Romanian Journal of English Studies”, „Semne – Emia”, „Scriptor”, „Tabor”, „Tibiscus”, „Timişoara”, „Vatra veche”, „Zenit 22” etc.

OPERA:

I. Proză:
⦁ Punctul interior [roman], Timişoara, Editura Excelsior Art, 2010, 218 p.;
⦁ Apa [proză scurtă], Prefață: Eugen Dorcescu, Timişoara, Editura Mirton, 2016, 240 p.;
⦁ Celesta, roman, Text coperta a IV-a: Livius Petru Bercea, Timișoara, Editura Mirton, 2018, 208 p.;
⦁ Spre nicăieri [roman], vol. I. Piatra de silex; vol. II. Întâmplător sau nu?, Timişoara, Editura Eurostampa, 2014, 1234 p. (coautor).

II. Eseistică, semiotică, hermeneutică, teorie literară:
* Paradigme ale comunicării – limbaje şi limbi, Timişoara, Editura Excelsior, 2001, 138 p;
* Dicţionar de comunicare (lingvistică şi literară), I. Ştiinţele limbajului, ştiinţele literaturii, Timişoara, Editura Excelsior Art, 2002, 188 p.; II. Textul literar-Intertextualitatea, Timişoara, Editura Excelsior Art, 2003, 194 p.; III. Romanul ca gen. Metafora, Editura Excelsior Art, 2005 (Coautor: Doina Comloșan), 256 p.;
⦁ In honorem Magistri G. I. Tohăneanu, Timişoara, EUVT, 2005, 560 p. (Coordonator și Autor);
⦁ Comunicarea orală, Timişoara, Editura Excelsior Art, 2006, 312 p.;
⦁ Comunicare şi argumentare, Timişoara, Editura Excelsior Art, 2007, cu o Prefață de Alina Pamfil, 260 p. (Coordonator);
⦁ Semantica modurilor incertitudinii, Timişoara, Editura Excelsior Art, 2011, 228 p.;
⦁ Eugen Dorcescu și vocația vectorială a Nirvanei, Eseu hermeneutic, 150 de pagini, referitor la ediția definitivă a poeziei lui Eugen Dorcescu (Eugen Dorcescu, Nirvana. Cea mai frumoasă poezie, Timișoara, Editura Eurostampa, 2015, 608 p.), p. 459 – 608;
⦁ „Etern, într-o eternă noapte-zi”. Eseu hermeneutic în dialog cu Poetul Eugen Dorcescu, Timişoara, Editura Mirton, 2016, 145 p.;
⦁ Despre Eugen Dorcescu. Volum omagial 75, Timişoara, Editura Mirton, 2017, 235 p. (Coordonator și Autor);
⦁ Primăvara elegiei (Despre „Elegiile de la Carani” de Eugen Dorcescu), Texte coperta a IV-a: Radu Ciobanu și Livius Petru Bercea,Timișoara, Editura Mirton, 2017, 186 p.;
⦁ Hermeneia, Prefaţă: Ildikó Gábos-Foarță, Timișoara, Editura Mirton, 2019, 324 p.;
⦁ Despre opera lui Eugen Dorcescu (Biobibliografie, Interviuri, Crestomație critică 2015 – 2020), Timișoara, Editura Mirton, 2020, 670 p. (Coordonator și Autor);
⦁ Eugen Dorcescu în „Timișoara”. Volum omagial 80, Timișoara, Editura Mirton, 2021 (Coordonator și Autor), 438 p.;
⦁ Semiotica metaforei. Inducția metaforică în poezia românească, Timișoara, Editura Eurostampa, 2022, 402 pagini;

III. Ediții îngrijite:
⦁ EUGEN DORCESCU, Nirvana. Cea mai frumoasă poezie. Ediţie îngrijită şi eseu hermeneutic (Eugen Dorcescu și vocația vectorială a Nirvanei, 150 p., vezi supra) de Mirela-Ioana Borchin, Timişoara, Editura Eurostampa, 2015. Premiul special al Juriului Filialei Timişoara a Uniunii Scriitorilor, 12 decembrie 2016; Propusă pentru Premiul Academiei Române de către Facultatea de Litere, Istorie și Teologie de la Universitatea de Vest, Timișoara, septembrie 2017;
⦁ EUGEN DORCESCU, Sub cerul Genezei, Redactor de carte, Selecție și Notă asupra ediției: Mirela-Ioana Bochin, Timișoara, Editura Mirton, 2017, 114 p.;
⦁ MITROPOLIT DR. VASILE LAZARESCU, Pastorale și predici, Ediție critică, Timișoara, Editura Partoș, 2018, 202 p.;
⦁ EUGEN DORCESCU, Agonia caniculei, Ediţie îngrijtă, Notă asupra ediţiei şi Glose: Mirela-Ioana Dorcescu, Editura Mirton, Timișoara, 2019, 125 p.;
⦁ EUGEN DORCESCU, Elegías Rumanas, Obra reunida, selección del autor, Editorial Arscesis, La Muela (Zaragoza), Spania, 2020 (îngrijire de ediție împreună cu Coriolano González Montañez), 286 p.;
⦁ EUGEN DORCESCU, Îngerul Adâncului. Pagini de jurnal (1991 – 1998), Ediție îngrijită, Selecție de texte, Prefață și Note de Mirela-Ioana Dorcescu, Editura Mirton, Timișoara, 2020, 537 p.;
⦁ EUGEN DORCESCU, Adam. Pagini de jurnal (2000 – 2010), Ediție critică de Mirela-Ioana Dorcescu, Editura Mirton, Timișoara, 2020, 550 p.
⦁ Eugen Dorcescu, Biblice, ediție critică, prefață, Timișoara, Editura Eurostampa, 2021, 306 p.;
⦁ Eugen Dorcescu, Aproapele. 111 Psalmi și alte poeme, Ediție critică, prefață, note, Biobibliografie, Anexe, de Mirela-Ioana Dorcescu, Timișoara, Editura Eurostampa, 2022, 164 p.;
⦁ Eugen Dorcescu, Leviatanul. Poeme uitate, Ediție critică, prefață, note, Biobibliografie, Timișoara, Editura Eurostampa, 2022, 178 p.;

IV. Traduceri:
⦁ Andrés Sánchez Robayna, Marea cea mare (Por el gran mar), poezie, ediție bilingvă română – spaniolă, traducere, prefață, fișă biobibliografică, opinii de Mirela-Ioana Dorcescu, Timișoara, Editura Mirton, 2018, 84 p.
Premiul Special al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Timişoara, 2019.
⦁ Coriolano González Montañez, Tatăl/ Padre, poezie, ediție bilingvă română – spaniolă, traducere, prefață, aparat critic de Mirela-Ioana Dorcescu, Timișoara, Editura Eurostampa, 2021, 96 p.;
⦁ Rosario Valcárcel, Mai presus de pasiuni/ Mas allá de las pasiones, ediție bilingvă română – spaniolă, traducere, prefață, aparat critic de Mirela-Ioana Dorcescu, Timișoara, Editura Eurostampa, 2022, 104 p.;

V. Alte cărți de aceeași autoare:

⦁ Caiet de morfosintaxă I (Grupul nominal), Timișoara, TUT, 1997, 102 p.;
⦁ Caiet de morfosintaxă II (Grupul verbal), Timișoara, TUT, 1997, 112 p.;
⦁ Exerciții de sintaxă, Timișoara, TUT, 1997, 120 p.;
⦁ Modalitatea şi predicatul verbal compus, Prefață și Text coperta a IV-a: G.I. Tohăneanu, Timişoara, Editura Helicon, 1999, 244 p.;
⦁ Lingvistica în ştiinţa secolului al XX-lea, Timişoara, Editura Excelsior, 2001, 142 p.;
⦁ Vademecum în lingvistică, Timişoara, Editura Excelsior Art, 2004, 264 p.;
⦁ Manual de ortografie şi punctuaţie, Timişoara, Editura Excelsior Art, 2005; ediția a II-a, revizuită și adăugită, 2007, 304 p.;
⦁ Prelegeri de lingvistică, Timişoara, Editura Excelsior Art, 2010, 262 p.

VI. Referințe (selectiv, în volume):

G.I. Tohăneanu, Prefață la volumul Modalitatea și predicatul verbal compus, Timișoara, Editura Helicon, 1999; Valentina Bobină Vucovan, Punctul interior şi punctele de suspensie, în Sărbători ale cuvântului, Timişoara, Editura Marineasa, 2013, p. 202 – 209; Eugen Dorcescu, Autodialogul erotico – agapaic: „Apa”, în In honorem Magistri, Crişu Dascălu 75, Timişoara, Editura David Press Print, 2016, p. 122-131; Eugen Dorcescu, Proza Mirelei – Ioana Borchin sau reminiscenţa Paradisului pierdut, Prefaţă la Apa, Timişoara, Editura Mirton, 2016, p. 5 – 19; Iulian Chivu, Prefață la Etern într-o eternă noapte-zi, Timișoara, Editura Mirton, 2016, p. 7 – 19; Doina Bogdan-Dascălu, Borchin, Mirela-Ioana, în: Academia Română, Enciclopedia Banatului, 2, Literatura, ediția a II-a, Timișoara, Editura David Press Print, 2016/ 2018; Anişoara-Violeta Cîra, Realismul simbolic. Eseistica şi proza Mirelei-Ioana Dorcescu, Timișoara, Editura Mirton, 2018; Iulian Chivu, Heterogene, Craiova, Editura Sitech, 2018, p. 45-72, 91-96, 279-284; Livius Petru Bercea, Poezie şi poeți, Timișoara, Editura Waldpress, 2018, p. 116 – 127; Elisabeta Iosif, Menţiuni de cronică literară, Bacău, Editura Ateneul Scriitorilor, 2018, p. 29 – 33; Monica M. Condan, Repere ale infinitului, Timișoara, Editura Eurostampa, 2018, p. 83 – 86; Florin-Corneliu Popovici, Și eu am fost în Abaddon, Editura online Calameo, 2020; Silvia Gabriela Almăjan, Despre poezia recentă a lui Eugen Dorcescu, Editura online Calameo, 2020; Clubul de la Timișoara, O sută de ani de literatură feminină în România, Ediție alcătuită și îngrijită de Nina Ceranu, volumul al doilea, Editura Eubeea, Timișoara, 2019, p. 478 – 492; Anişoara-Violeta Cîra, Drumul spre sens. Eseuri hermeneutice, Editura Mirton, Timișoara, 2020; Iulian Chivu, Polifonii convergente, Editura SITECH, Craiova, 2020, p. 259 – 265; Preot Dr. Ionel Popescu, Bucurii din pridvorul credinţei strămoşeşti, Editura Eurobit, Timişoara, 2021, p. 131 – 139; Academia Română, Filiala Timișoara, Institutul de studii banatice „Titu Maiorescu”, Societatea enciclopedică a Banatului, Lexiconul lingviștilor români din Banat, Coordonator: Doina-Bogdan Dascălu, Editura Academiei Române, București, Editura David Press Print, Timișoara, 2021; Radu Ciobanu, Mărturisitori. Prin lumea jurnalelor intime, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2021, p. 157 – 164; Gheorghe A. Stroia (coordonator), MILENARIUM. Dicționarul enciclopedic al scriitorilor români la începutul mileniului al treilea, Editor: George Nicolae Stroia, Editura Armonii culturale, 2021, p. 226 – 233; Silvia-Gabriela Almăjan, Eugen Dorcescu – un écrivain pas comme les autres, Editura Eurostampa, Timișoara, 2022, 186 p.; Marian-Cătălin Ciobanu, Et in Arcadia ego. Eseuri de critică literară, Editura Eurostampa, 2022, p. 147-173; Mariana Pâșlea, Lectio profana. Confesiuni critice, Editura Eurostampa, Timișoara, 2022, p. 81-97; 129-134; Monica M. Condan, În orizontul aporiei. Sens trăit – sens receptat, Editura Castrum, Timișoara, 2022; Francisc Mihai Lorinczi, Tatăl/Padre, în De aproape, Editura CronoLogia, Sibiu, 2022, p. 171-178; Ștefan Ehling, Salon literar, Editura Mirton, Timișoara, 2022, p. 205-220; Iulian Chivu, Cronici, note, comentarii, Editura Sitech, Craiova, 2022, p. 190=198; Mariana Anghel, Viață și operă. Dialog cu Poetul Eugen Dorcescu, Editura Eurostampa, Timișoara, 2022; Alexandru Ruja, Istoria literaturii române contemporane din Vest, Editura David Press Print, Timișoara, 2022, p. 897, 890, 900; Silvia-Gabriela Almăjan, Epistolele de la Ramna, Editura Eurostampa, Timișoara, 2023, p. 93-104;

VII. Premii, distincţii:

⦁ Premiul de excelenţă pentru Eseu pe teme spirituale, Festivalul-concurs internaţional „Lumină lină”, Ediţia a XIII-a, Timişoara, 14 septembrie 2016;
⦁ Premiul special al Juriului Filialei Timişoara a Uniunii Scriitorilor din România, 12 decembrie 2016, pentru Ediţia definitivă (nevarietur) Eugen Dorcescu, Nirvana. Cea mai frumoasă poezie, Editura Eurostampa, Timişoara, 2015;
⦁ Nominalizare la Premiul Academiei Române, cu ediția critică Eugen Dorcescu, Nirvana. Cea mai frumoasă poezie, Editura Eurostampa, Timișoara, 2015 (Propunere a Universității de Vest, Timișoara, 2017);
⦁ Premiul de excelență pentru Eseu și Premiul de excelență pentru Critică literară, pentru lucrarea Primăvara elegiei, Festivalul-concurs internaţional „Lumină lină”, Ediţia a XIV-a, Timişoara, 13 septembrie 2017;
⦁ Diplomă de excelență, conferită de S. L. A. „Tibiscus”, Uzdin, Voivodina, Serbia, 5 ianuarie 2018;
⦁ Marele Premiu la Festivalul-concurs internațional „Lumină lină”, Ediția a XV-a, Timișoara, 14 septembrie 2018, pentru ediția critică Mitropolit dr. Vasile Lazarescu, Pastorale și predici, Editura Partos, Timișoara, 2018;
⦁ Premiul SILVIUS – BATA MICLEA, pentru contribuții deosebite în publicistică, acordat de Societatea literar – artistică TIBISCUS, Uzdin, Alibunar, Serbia, 8 decembrie 2018;
⦁ Diplomă aniversară de excelență, acordată de Consiliul județean Timiș și de Asociația culturală Constantin Brâncuși, Timișoara, 24 noiembrie 2018;
⦁ Diplomă de excelenţă, acordată de Casa de Cultură a Municipiului Timişoara, pentru merite deosebite în activitatea publicistică la revista „Anotimpuri literare”, 1 Decembrie 2018;

⦁ Diplomă Centenar, acordată de Uniunea Autorilor și Realizatorilor de Film din România, București, 25 martie 2019;
⦁ Diplomă de merit, acordată de Asociaţia Culturală „Suflet nou”, Comloșu Mare, județul Timiș, 17 august 2019;

⦁ Nominalizare, cu Celesta, la Premiul de proză pe anul 2018 al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Timișoara, 22 noiembrie 2019;

⦁ Premiul special pentru traduceri pe anul 2018 al Juriului Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Timișoara, pentru volumul bilingv, spaniolă-română, Marea cea mare (Por el gran mar) de Andrés Sánchez Robayna, 22 noiembrie 2019;

⦁ Premiul de Excelență pentru ESEU DE INSPIRAȚIE RELIGIOASĂ, la Festivalul-Concurs Internațional de Creație Literar-Artistică și Educativ-Științifică și Religioasă „L U M I N Ă  L I N Ă”, Ediția a XVII-a, 18 Septembrie 2020, Timișoara, România.
⦁ Premiul „Hrisov de excelență”, acordat de Societatea Literar-Artistică „Tibiscus”, Uzdin, Serbia, la Festivalul internațional de poezie „Drumuri de spice”, 24 iulie 2021;

⦁ Premiul special al Juriului Filialei Timișoara a Uniunii scriitorilor pentru volumele Eugen Dorcescu, Îngerul Adâncului. Pagini de jurnal (1991-1998) și Adam. Pagini de jurnal (2000-2010), 21 decembrie 2021;

⦁ Premiul LAUDATIO PRINCEPS. Condeiul de aur, Acordat de revista „Armonii culturale”, 1 februarie 2022;

⦁ Premiul internațional LAUDATIO PRINCEPS, 15 ianuarie 2023;

 

 

Facebooktwitterby feather