Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » INTERVIU » ROMÂNIA TE IUBESC! – DE VORBĂ CU PROMOTORII LITERATURII ȘI CULTURII NAȚIONALE: IONEL MARIN

ROMÂNIA TE IUBESC! – DE VORBĂ CU PROMOTORII LITERATURII ȘI CULTURII NAȚIONALE: IONEL MARIN

În preajma Zilei Naționale a României, stăm de vorbă cu personalități care, prin toată activitatea lor au reușit să aducă un imens serviciu de imagine României, promovând literatura și cultura română peste tot în lume. Români valoroși care au adus un suflu de prospețime și umanitate, cu singurul scop de a servi, prin mijloace proprii și personale, interesul general, cel al redescoperirii identității naționale. Astăzi, invitatul meu este poetul IONEL MARIN, fondatorul asociației BOGDANIA, a revistei de cultură și atitudine cu același nume, o revistă devenită brand național printre revistele de profil. Ionel Marin este un mare iubitor de țară, al valorilor românești, militând activ pentru păstrarea tradițiilor care au consacrat națiunea română ca identitate literar-culturală și artistică, printre marile națiuni ale lumii.

 

Gheorghe A. Stroia: Bine te-am regăsit, prieten drag! Sunt realmente încântat să stăm de vorbă, acum, în preajma sărbătoririi Zilei de 1 Decembrie, Ziua Națională, o dată cu semnificații istorice pentru fiecare român, dar și o sărbătoare de suflet. Știu că întreaga ta activitate are ca fundament un profund sentiment patriotic, și spun patriotic, în adevăratul și deloc perimatul sens al cuvântului. Asociația cultural-umanitară Bogdania este o dovadă vie a acestui lucru. Aș dori să împărtășești cititorilor noștri care a fost rațiunea fondării acesteia și te rugăm să ne prezinți succint câteva dintre activitățile sale.

 

Ionel Marin:

Bună ziua, prieten drag!

Domnule Gheorghe A. Stroia, îţi mulţumesc pentru prilejul oferit şi permite-mi să transmit, din partea Asociaţiei Bogdania, a revistei Bogdania: multă sănătate, realizări deosebite şi un călduros LA MULŢI ANI, tuturor românilor de pretutindeni.

Desigur, pentru fiecare român Ziua de 1 Decembrie, Ziua Națională a României, reprezintă un moment de mândrie, de bucurie dar şi un moment de reflecție asupra idealurilor noastre ca națiune, ca cetățeni ai aceleiași cetăți numită România Mare. Sperăm, într-un viitor mai apropiat, că frații noștri de peste Prut vor reveni la patria mamă, în mijlocul României, de acolo de unde au fost smulși de vitregia istoriei. Dumnezeu să ne ajute!

După cum ştiţi, la începutul lunii august 2011, am înfiinţat, împreună cu familia şi dvs., Asociaţia cultural-umanitară Bogdania. Aceasta este persoană juridică de drept privat cu scop nepatrimonial, independentă, organizată potrivit Legii nr. 246/2005, constituită pe durată nedeterminată şi are sediul în Focşani, Str. Contemporanu, nr. 28, judeţul Vrancea. Are caracter social-cultural-umanitar, cu scopul de a promova valorile culturii româneşti în ţară şi în diaspora românească. Ca obiective principale enumăr: Organizarea şi desfăşurarea de activităţi culturale în judeţ şi în ţară prin care să promovăm valorile culturii româneşti. Acestea, fac referire la: concursuri literare, lansări de carte, simpozioane literare, zilele culturii naţionale, ale limbii române, ziua naţională, comemorări ale unor scriitori vrânceni și altele. Pornind de la afirmaţia lui Constantin Noica: ,,Cultura reprezinta zidul de apărare a omului de lumea urâtă şi schimonosită din afara lui’’ şi de la faptul că prin cultură cucerim libertatea de a gândi, de a ne exprima dar şi libertatea de a trăi în consonanţă cu valorile consacrate am hotărât cu membrii activi ai Asociaţiei să organizăm şi să desfăşurăm activităţi culturale în licee, şcoli din municipiul Focşani, în diverse localităţi din judeţul Vrancea şi din ţară. La o bună parte dintre acestea aţi fost şi dvs. implicat, prezent şi activ, fie la Biblioteca judeţeană, la Ateneul Popular, Galeriile de Artă din Focşani, Casa Armatei, Casa de cultură din Adjud, Biblioteca municipal din Adjud, etc. Încă de la început s-au depus eforturi susţinute pentru realizarea tuturor obiectivelor stabilite prin Statut.

 

Gheorghe A. Stroia: A zămisli, din nimic, o revistă, a furniza suficientă încredere celor din jur pentru a strânge în jurul său scriitori, poeți, critici literari, istorici, exegeți creștini, nu e nici pe departe puțin lucru. Asta a făcut revista Bogdania, încă de la primul său număr. Cum a făcut poetul Ionel Marin posibil acest lucru? Spre ce tip de colaborări/colaboratori și-a îndreptat atenția?

 

Ionel Marin:

Pornind de la faptul că: unde există cărți, reviste de cultură există vise și speranțe. Ne-am propus de la început să promovăm ,,dulcea povară” a scrisului românesc. Şi astfel am înfiinţat Revista de creaţie şi cultură “BOGDANIA”, care în curând întră în al nouălea an de existenţă tipărită. Revista a făcut primii paşi către români, în luna februarie 2013, pe Net și primul număr tipărit a fost în luna mai 2013. Revista de creaţie şi cultură “BOGDANIA” apare sub egida Asociaţiei cultural-umanitare ”BOGDANIA” din Focşani și este o publicaţie pentru inima şi sufletul românilor de pretutindeni. Ţinând seama de rostul și sensul vieții am ajuns la concluzia că actul de cultură are un rol important în construirea altarului tainic din suflet, în desăvârșirea spirituală a omului. De aceea de la început am stabilit deviza revistei Bogdania: diversitate în conținut și formă, originalitate și calitate și aceasta trebuie să fie urmată de toţi colaboratorii ei. Cu fiecare număr de revistă am urcat noi trepte spre răspândirea valorilor autentice, a talentelor românilor din întreaga ţară precum şi din diaspora românească. Fără lumina raţiunii, înţelepciune, dăruire și iubire nu putem însănătoși seva cea sfântă a României. Numai prin comunicare, reală comuniune, dialog constructiv, prin educație și cultură ne vom putea înălța deasupra crizelor profunde în care a întrat societatea umană. Deci, m-am orientat către oamenii valoroși, actele de cultură benefice vieţii noastre şi pentru creşterea bogăţiei spirituale. O revistă de cultură trebuie să prezinte adevărul, să ne lumineze interiorul și viața, să alunge ura, frica, amărăciunea, aroganța, răutatea și viciile zilnice ce ne otrăvesc, întunecă traiul și conștiința. Poporul român, oamenii de litere, de cultură, artiștii au calități deosebite și tocmai aceste calități, valori ale neamului românesc trebuiesc scoase în evidență și răspândite pe întreg mapamondul. ,,Lista scriitorilor publicați în fiecare număr este destul de bogată, materialele variate și bine conturate. Este o încântare să lecturezi revista Bogdania!” afirma de curând distinsa scriitoare Maria Niculescu din București. În paginile Revistei ,,Bogdania” am cuprins pe lângă: poezie, proză, eseuri, articole de istorie, comentarii critice, aniversări, comemorări, interviuri, artă, teatru, traduceri, evenimente culturale şi rubricile debut şi literatură pentru copii, care să stimuleze creaţia literară la tineri şi să crească respectul faţă de limba şi cultura română. În revistă au fost publicați, în fiecare număr, tineri creatori din țară și străinătate care au fost premiați la cele nouă ediții ale Festivalului de creație literară BOGDANIA și vom continua cu această rubrică.

Din țară apreciez strădania și implicarea deosebită, în creșterea prestigiului revistei Bogdania, în mod deosebit pe: Nicolae Vasile, Michaela Orescu, Ovidiu Țuțuianu, Corneliu Cristescu, toți scriitori membri ai valorosului Cenaclul ”Literar ing.” din București. De asemeni s-au remarcat scriitorii: Geo Călugăru, Vasile Groza, Elena Armenescu, Al. Florin Ţene, Anghel Hotu, Maria Filipoiu, George Stroia, Doina Bârcă, Adrian Nicolae Popescu, Nicolae Doftoreanu, Ilarion Boca, Năstase Marin, Ioan Indricău, Mărioara Nedea, Simona Mateev, Lucian Gruia, Mihai Antonescu, Dan Lupescu și lista poate continua cu multe alte exemple, demne de laudă. Nu este mai mare satisfacţie pentru un scriitor decât aceea de a şti cǎ lucrǎrile sale sunt apreciate și ajung la cunoştinţa unui numǎr cât mai mare de cititori. În cei opt ani de apariție neîntreruptă revista Bogdania a cuprins în paginile ei personalități ale culturii naționale, precum și creatori de mare valoare din: SUA, Canada, Australia, din țări ale Europei. Cu bucurie amintesc pe: Acad. Cristian Petru Bălan, Prof. univ. Florentin Smarandache, Prof. dr. Dumitru Buhai, Ioan Miclău, Octavian Curpaș, Melania Rusu Caragioiu, Ben Todică, Luca Cipolla, Nicolae Mătcaș, Traian Vasilcău, Vasile Căpăţână, Dumitru Ichim, Vasile Tărâțeanu, Victor Ravini, Vavila Popovici, Ada Segal SHEFER, Silvia Butnaru, Elena Buică și alți români de mare valoare literară și culturală din străinătate, care ne onorează cu creații de mare ținută artistică și morală. Dânşii şi numeroase personalităţi de cultură, scriitori, artişti au primit Premii şi Diplome de excelenţă din partea Revistei de cultură Bogdania, pentru promovarea şi răspândirea în lume a culturii și tradițiilor neamului românesc.

Aşa cum ai afirmat: ,Revista Bogdania este… o poveste frumoasă a unui vis, ce a înflorit într-o grădină cu vise” şi care trebuie să continue spre afirmarea culturii române şi umanismului în lume.

 

Gheorghe A. Stroia: Revista Bogdania se află deja în al VIII-lea an de apariție neîntreruptă, la numărul iată 77-78. E un volum de muncă imens, dar și un efort financiar fabulos. Eu știu, dar aș dori să repeți pentru cititorii noștri, care sunt sursele de finanțare, cine te ajută să faci acest lucru posibil, număr de număr? Întreb, deoarece formatul revistei este unul mare, A4 și conține și foarte multe pagini color.

 

Ionel Marin:

Revista de creaţie şi cultură Bogdania trebuie, în pofida multor greutăţi, să continue drumul ascendent spre afirmarea marilor valori culturale şi spirituale ale românilor de pretutindeni. Este aşteptată cu nerăbdare, nu numai în România ci şi în toată diaspora românească. Desigur este mare, efortul intelectual şi financiar în realizarea unei reviste de cultură dar şi, mulţumirea sufletească când faci un lucru de calitate.

În toţi aceşti ani am avut sprijin doar de la câţiva fraţi, colaboratori apropiaţi şi un număr foarte mic de sponsori (Declaraţia 230). Nefiind membru al USR nu primesc 50% din valoarea pensiei. Adesea am apelat la propria pensie şi îi mulţumesc şi acum soţiei pentru înţelegere. Îmi este greu să apelez la sponsori ştiind că şi firmele din Vrancea, sunt sărace şi nu pot susţine cultura scrisă, ori ample activităţi culturale.

Persoanele care doresc să sprijine proiectele majore ale Asociaţiei Bogdania, să facă abonamente ataşez datele necesare:

Pentru abonamente online la Revista Bogdania puteţi accesa Site-ul: www. revistabogdania.ro

Contravaloarea abonamentului de 90 ron, pe întreg anul 2021 şi 50 ron pentru un semestru, se depune în contul Asociaţiei Cultural-umanitare Bogdania:

RO11BRMA0999100047750380, în RON; RO11BRMA0999100047751156, în euro, Banca Românească, Filiala Focșani, judeţul Vrancea; CIF (cod înregistrare fiscală) – 29080784. Vă mulţumesc şi asigur de folosirea eficientă a oricăror resurse financiare pentru înfăptuirea proiectelor culturale şi umanitare ale Asociaţiei Bogdania

 

Gheorghe A. Stroia: Revista Bogdania, sub auspiciile asociației cu același nume, organizează an de an de la fondare, Festivalul Național, devenit Internațional BOGDANIA, atât cel dedicat majorilor, cât și cel dedicat elevilor. E oarecum neobișnuit să te întreb, dar ce satisfacții ați avut legate de acest lucru, dar care au fost și insatisfacțiile, mă refer la lucrurile pe care acum, ați dori să le fi făcut altfel?

 

Ionel Marin:

Da, aşa este! Sub auspiciile Asociaţiei cultural-umanitare Bogdania, a Revistei Bogdania, am organizat anual, începând cu anul 2012, Festivalul-concurs naţional de creaţie literară Bogdania. La prima ediţie am avut ca partener, Direcţia de cultură a judeţului Vrancea, ulterior parteneri şi din Bucureşti şi ale zone din România, inclusiv cu Revista universală de creaţie şi cultură Armonii Culturale, a cărui director şi suflet ales, sunteţi.

Încă de la prima ediţie din juriu a făcut parte personalităţi ale culturii, printre care: Acad. Cristian Petru Bălan (SUA) şi care a fost prezent la primele patru ediţii. S-a reuşit cooptarea a numeroase şi remarcabile personalităţi ale literaturii şi culturii româneşti contemporane, din ţară şi din Europa, SUA, şi Australia, în juriu şi astfel să dăm credibilitate şi prestigiu Festivalului-concurs Bogdania. Festivitatea de premiere, Gala premiilor Bogdania, a avut loc fie la: Ateneul Popular ,,Mr. Gheorghe Pastia’’ din Focşani, Galeriile de Artă din Focşani şi, de cele mai multe ori la Sediul AGIR (Asociaţia generală a Inginerilor din România), în parteneriat cu Cenaclul Literar Ing., condus de Prof. univ. dr. ing. Nicolae VASILE, membru al Academiei de Ştiinţe Tehnice.

Din anul 2019 am dat o nouă dimensiune Festivalului de creație literară BOGDANIA, tranformându-l într-un Festival internaţional dedicat tuturor creatorilor români cu talent literar din lume care încă n-au volume publicate şi au vârsta cuprinsă între 15-40 de ani. În competiţie au fost şi tineri români domiciliaţi în Spania, Marea Britanie, Italia şi de fiecare dată din Republica Moldova. La fiecare ediţie, Asociaţia cultural-umanitară Bogdania, Revista Bogdania a oferit premii, Diplome de excelenţă, pentru merite literare deosebite, pentru contribuţii importante la promovarea culturii române unor personalităţi din ţară şi din diaspora românească, printre care amintesc: Nicolae Vasile, Florian Laurenţiu Stoica, Nicolae Rotaru, Doru Dinu Glăvan, din America: Cristian Petru Bălan, Florentin Smarandache, Vavila Popovici, din Australia: Ben Todică, din Franţa: Victor Ravini, din Canada: Dumitru Ichim, Melania Rusu Caragioiu, Elena Buică, din Italia: Luca Cipolla, Nicolae Mătcaş din Rep. Moldova şi mulţi alţii, cărora le urez multă sănătate şi spor în toate.

Dintre membrii Asociaţiei cultural-umanitare Bogdania care şi-au adus aportul la susţinerea principalelor proiecte amintesc: Elena Marin, Gheorghe A. Stroia, Stoica Virgil Marian, Genoveva Mateev, Marin Costel, Ovidiu Nicolau, Radu Borcea, Ion Croitoru, Răduţă Bornaz şi alţii.

Din cauza pandemiei, pentru ediţia a IX-a a Festivalului Bogdania, din acest an, nu am putut desfăşura Gala premiilor Bogdania.

Asociaţia, revista Bogdania a oferit nouă trofee şi peste 160 de premii şi diplome celor mai buni concurenţi.

Aș evidenția şi o parte dintre concurenţii premiaţi la cele nouă ediţii ale Festivalului literar Bogdania, în mod deosebit pe: George Nicolae Stroia, Prodea Gabriela, Benea Simona, Borcan Cristian, Ciobanu Marina, Perți Mădălina, Pârvu Bianca Andreea, Hotca Marian, Rusu Irina, Cătălin Acatrinei, Buruiană Alexandra, Schoppel Carla Francesca, Șaramet Cristina, Negură Luiza, Petrache Mihaela, Muntean Emilia, Martin Fabian, Andrei Tudor, Daria Paulopol-Necula, Bratu Ana-Maria, Andreea State, Petcu Alexandru și mulți alții. Le recomand tinerilor talentaţi să nu renunţe la vise, la creaţie şi, deci la victorie. Ce poate fi mai normal decât să dăruieşti un zâmbet fiinţei de lângă tine, o şansă de a se afirma cei ce vin în urma noastră. Egoismul, răutatea, urâţeşte sufletul şi tocmai asta nu trebuie să promovăm în relaţiile noastre. Festivalul Bogdania rămâne o rampă de lansare a tinerelor talente, un Festival al tinerilor creatori cu dragoste pentru limba română. Deja mulţi dintre tinerii premiaţi la ediţiile anterioare au devenit autori. Felicitări tuturor concurenţilor şi îi aştept cu drag şi la ediţiile următoare.

 

Gheorghe A. Stroia: Desigur că, așa cum am „profețit” odată, revista Bogdania a devenit deja o tradiție, primind consacrarea prin colaborările valoroase pe care le-a dobândit de-a lungul timpului, prin muncă și perseverență. Mărturie stă și recent înființata editură Bogdania, care împlinește visele scriitorilor vrânceni și nu numai. Ce proiecte de viitor are revista, editura, asociația BOGDANIA?

 

Ionel Marin:

Şi cu acest prilej le mulţumesc colaboratorilor, cititorilor şi fanilor revistei Bogdania, pentru prietenie şi aprecieri.

Domnul Acad. Cristian Petru BĂLAN (SUA), membru de onoare al revistei, de la început, ca şi dvs. şi alte mari personalităţi, afirmă:

,,Revista Bogdania este una din cele mai frumoase, bogate și serioase reviste și care, așa cum spuneam la înființarea ei, va parcurge o traiectorie ascendentă și de mare necesitate în vremurile actuale. Îl cunosc personal, destul de bine pe Ionel MARIN, fondatorul și redactorul șef al revistei și sunt convins, deși face mari sacrificii, va duce munca până la capăt, cu dăruire și dragoste prietenească pentru afirmarea valorilor literaturii și culturii române”. Iar, Președintele național al Ligii Scriitorilor Români, domnul Alexandru Florin Ţene, spunea: ,,În condițiile fenomenului de globalizare revista BOGDANIA rămâne un martor pentru generațiile viitoare ale neamului de pe teritoriul Carpato-Danubiano-Pontic.”

Cu certitudine, fără muncă şi perseverenţă nu se pot obţine rezultate remarcabile. Am reuşit să atrag numeroase personalităţi din ţară şi din diaspora românească şi în prezent suntem o frumoasă şi trainică familie literară. Aprecierile deosebit de frumoase sunt pentru mine şi colectivul redacţional un imbold să rămânem fanion luminos, aşa cum ai afirmat:

,,La fel de tânără, de proaspătă, de curată, fără umbrele vicioase ale vremurilor!” Am reuşit, la începutul anului 2018 să înfiinţez, în cadrul Asociaţiei cultural-umanitare Bogdania, Editura Bogdania. Am editat puţine cărţi de ştiinţă, teologie, monografii, antologii literare, volume de poezii, romane. Responsabilitate, calitate şi valoare sunt principiile ce trebuiesc respectate cu sfinţenie.

Sunt hotărât să continuăm proiectele Bogdaniei deja cunoscute şi apreciate în ţară şi străinătate.

Ca proiecte de viitor, amintesc câteva:

– Permanetizarea educaţiei culturale în spiritul valorilor autentice ale comunităţii, răspândirea identităţii culturale româneşti prin promovarea patrimoniului cultural din Vrancea şi din ţară în întreaga lume.

– Lărgirea ariei de participare la Festivalul-concurs internaţional de creaţie literară BOGDANIA, să fie pe două secţiuni de vârstă, astfel:

– Secţiunea pentru TINERI între 15-30 de ani.

– Secţiunea pentru creatori de peste 30 de ani.

– Să încurajăm creaţia elevilor de Şcoală Gimnazială, organizând pentru aceştia, Concursul literar, urmează în anul 2021, ediţia a III-a.

– Pentru promovarea tinerelor talente am coordonat realizarea primelor trei volume ale Antologiei literare Bogdania, ARIPI SPRE ZBOR, (vol. I, Editura Olimpias, 2014, vol. II, Editura Emma, 2016, vol. III, Editura Bogdania, 2018). În prezent lucrez la volumul IV al antologiei Aripi spre zbor.

– Să reîncep activitatea Cenaclului literar Bogdania Junior

– Organizarea de alte activităţi, acţiuni culturale şi umanitare. Permanent trebuie să ne preocupe promovarea intereselor naționale ale României și românilor în lume, a valorilor tradiţionale şi culturale româneşti. Acestea rămân obiective principale ale Asociaţiei cultural-umanitare Bogdania şi în anul 2021.

– Să continuăm frumoasa colaborare cu Cenaclul Literar Ing. din Bucureşti, cu Fundaţiile, Asociaţiile culturale din Bucureşti, din Moldova în special, şi cu revistele româneşti. O atenţie deosebită acordăm revistei universale de creaţie şi cultură Armonii Culturale, revistă fondată împreună, în luna februarie 2011 şi care este deja cunoscută în întreaga lume. Felicitări pentru prestaţia excepţională în realizarea, prezentarea şi menţinerea în top a acesteia şi pentru promovarea românismului în lume.

 

Gheorghe A. Stroia: Ionel Marin e un patriot adevărat. Își iubește țara, așa cum își iubește familia, nepoții, prietenii, așa cum respiră, cu o dragoste măreață, credință, loialitate, respect și responsabilitate. Există împliniri nenumărate, dar poate au existat și neîmpliniri, care, cu siguranță nu au depins de tine. Spune sincer, ce gânduri nutrești, prieten drag, în aceste zile? Există un gând față de cei care ar putea face mai mult pentru literatura, arta, cultura română, în genere?

 

Ionel Marin:

În recentul editorial ,,Oriunde cu România în suflet!”, publicat în numărul 77-78 al revistei Bogdania, dedicat Zilei Naţionale şi românilor afirm necesitatea omagierii înaintașilor noștri care au făurit România Mare. În acest an, marele eveniment naţional nu poate fi sărbătorit cum se cuvine din cauza crizei sanitare, a pandemiei naţionale, mondiale produsă de virusul Covid-19.

Cu certitudine fiecare dintre noi putem omagia sufleteşte, aprinde candela inimii într-u amintirea jertfei românilor pentru România.

Există, pe toate meridianele globului pământesc, români talentați, iubitori de limba și cultura română. Aceştia sunt frații și surorile noastre de aici, din România. Frăția se manifestă în primul rând prin atașament și simțire față de tot ce-i românesc!

Într-u adevăr, înțelepciune şi frumuseţe sufletească să urmăm pilda înaintașilor spre creșterea prestigiului și clădirii unui viitor luminos tuturor românilor și lumii întregi.

 

Gheorghe A. Stroia: Mulțumindu-ți pentru răbdarea și înțelepciunea cu care ai răspuns întrebărilor mele, nu pot să nu îți doresc, în această zi de sfântă sărbătoare pentru toate sufletele care trăiesc și simt românește un sincer și călduros LA MULȚI ANI! Ție, românule adevărat, în ale cărui vene curge sânge tricolor. În încheiere, ce ai dori să transmiți românilor, de Ziua lor Națională?

 

Ionel Marin:

Şi eu, mulţumesc pentru amabilitate şi ocazia acordată de a face cunoscute câteva din preocupările Asociaţiei cultural-umanitare Bogdania.

Acum trei ani în Antologia ,,România pentru tine” pe care aţi coordonat-o şi realizat-o la Editura dvs., prin poemul ,,România, binecuvântat izvor”, am evidenţiat faptul că niciodată nu mi-a fost ruşine cu înaintaşii, ci dimpotrivă, că poporul român este o minune a istoriei, că românii merită preţuirea noastră, a românilor şi a întregii lumi. A sosit vremea să nu ne mai aplecăm capul în faţa străinilor, să ne preţuim şi iubim ţara. Majoritatea covârşitoare a românilor, a cetăţenilor acestei frumoase şi prea tolerante ţări, sunt harnici, pricepuţi, oneşti, talentaţi şi din nefericire nu sunt ajutaţi să realizeze o ,,ţară ca afară”, un trai prosper, decent. Se impun măsuri urgente ca să realizăm o solidă pace socială, având la temelie echitatea şi dreptatea socială. Să promovăm adevărul, valoarea şi să rămânem oameni verticali, dârji şi să sfinţim locul în care trăim şi pe care înaintaşii noştri l-au apărat cu preţul vieţii. Omul, românul este parte a naturii, părticică a Universului creat de Dumnezeu şi de aceea nu trebuie să-l izgonim din sufletul nostru ci dimpotrivă să-L iubim pe Isus Hristos, Mântuitorul nostru. Îndepărtarea de adevărata credinţă, de valorile etice şi morale ale neamului nostru nu vor putea asigura liniştea, echilibrul şi armonia socială.

S-avem mai multă încredere în noi, în produsele noastre, să ne preţuim mai mult, dovedind demnitate naţională, onoare, bărbăţie, curaj în promovarea valorilor româneşti, străbune şi contemporane. Consider că numai, împreună, prin muncă, implicare responsabilă și iubire, putem transforma România dintr-o țară ”vlăguită”, într-o pasăre măiastră a infinitului uman.

Să iubim România, să ne preocupe mai mult viitorul copiilor noştri, al ţării şi al planetei noastre. Să ne promovăm mai bine interesele naţionale şi prin regăsirea de sine, demnitate, bunul-simţ în toate, muncă, învățătură, onestitate, solidaritate, dăruire, implicare directă și afectivă să făurim un viitor liber, luminos și fericit în glia strămoşească. Lumină și iubire în suflet, în familie și în viață!

Dumnezeu să binecuvânteze România!

TUTUROR ROM NILOR, LA MULȚI ŞI BINECUV NTAŢI ANI!

 

A consemnat pentru dumneavoastră,

Gheorghe A. Stroia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebooktwitterby feather