Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » PASTORALA »   Scrisoare pastorală Foaie periodică,  gratuită a Parohiei Malovăţ-Mehedinţi Anul XXI(2021),  nr. 458(16 –30 Noiembrie)

  Scrisoare pastorală Foaie periodică,  gratuită a Parohiei Malovăţ-Mehedinţi Anul XXI(2021),  nr. 458(16 –30 Noiembrie)

Dragii mei enoriași!

Sărbătoarea Neamului. În ziua de 1 Decembrie 1918 s-a încheiat un proces istoric îndelungat. La acea dată s-a consfințit oficial, că speranța și lupta a milioane de români s-au împlinit. Nu a fost ceva artificial, forțat, o hotărâre de cancelarie, străină de realitate. Nu a fost darul binevoitor al unor puteri străine. A fost efectul firesc a secole de jertfă adusă pe altarul istoriei. Atunci a fost ceasul astral al neamului românesc. El a încununat miile de eroi căzuți sau răniți pe câmpurile de luptă ale Primului Război Mondial. A fost consecința efortului supraomenesc al românilor de la Mărășești, Mărăști, Oituz, Valea Jiului, Turtucaia.

Unirea a fost prezentă în viața românilor dintotdeauna. Condițiile istorice nu ne-au permis s-o realizăm faptic, deplin. Granițele politice care au despărțit vremelnic pe români au fost artificiale. Niciodată ei n-au socotit că acestea sunt veșnice. Proverbul ,,Apa trece, pietrele rămân!” a fost ca un crez al răbdării, al speranței, al încrederii în Dumnezeu și în dreptatea Lui.

Ne-au unit limba, credința creștină, cântecul doinei,  cântecul de leagăn și de dor, de dragoste  și de revoltă, bocetul și colindele. Ne-au unit ca-ntr-o horă dansurile noastre românești, datinile din toate anotimpurile, sărbătorile, nunțile și înmormântările, pomenile și parastasele. Ne-am unit în fața puhoaielor de năvălitori, care au venit din cele patru vânturi ca să ne ceară pământ și apă, copii, vite, cereale, băutură și adăpost. Ne-am unit în fața cataclismelor de tot felul, fie că au fost cutremure, inundații, alunecări de teren, incendii, vijelii, potopuri.

Ne-am unit când ne-au amenințat dușmanii, bolile și nenorocirile. Ne-am unit ca să ne scăpăm turmele din gura lupilor, urșilor și altor jivine. Ne-am unit pe câmpul de luptă, la semănat și la prășit, la cosit și la secerat. Niciodată nu ne-am socotit singuri, ci, atâta vreme cât am știut că în casa de alături, în sat, în cetate sau oraș, în țară și dincolo de fruntariile ei trăiește un suflet de român, un frate, un vecin, un fârtat, am fost mai puternici, nu ne-am dat bătuți, ci am rezistat cu eroism.

Ne-au înfrățit Dunărea, râurile și pâraiele, câmpiile, dealurile, văile, munții și codrii. Carpații ne-au fost ca o centură a puterii și a nădejdii, marea ca o gură de oxigen, ca o cale spre veșnicii. Dumnezeu ne-a fost tată și Țara ne-a fost mamă. Cu prețul vieții noastre am luptat ca să nu fie terfelite numele și demnitatea părinților noștri. Am dat liftelor păgâne tot ce-a fost nevoie: ascuțișul sabiei, izbitura buzduganului, iuțimea săgeții, iar, când  ne-a copleșit mulțimea lor, le-am dat bani, cereale, vite, copii, dar nu le-am dat o palmă de pământ din trupul Țării.

Mai mult, nu am permis ca pe pământ românesc să se așeze cohorte de păgâni, să-și construiască moschei, să ne transforme în pașalâc. Am avut demnitate și cu prețul vitejiei și diplomației am apărat-o. Ne-a văzut Dumnezeu zbaterea, truda, credința și speranța, ne-a auzit suspinul și rugăciunea și ne-a ocrotit și El prin veacuri. Nu ne-au strivit cizmele uriașilor, nu ne-au pervertit sufletele credințele deșarte.

Am vorbit cu mândrie de Țara Românească, Țara Moldovei, Țara Transilvaniei, Țara Banatului, Țara Bucovinei, Țara Maramureșului, Țara Dobrogei, dar întotdeauna am avut conștiința că ele sunt părți ale vechii Dacii, părți ale României, împărății ale limbii și neamului românesc. Limba română și credința ortodoxă au fost sângele care a circulat prin toate și le-a dat viață și legitimitate prin veacuri.

Ziua de 1 Decembrie 1918 a fost pecetea, ștampila trecutului, dar și temelia viitorului acestei nații. Ea ne bucură, dar ne și obligă. Suntem urmașii celor ce au realizat România Mare, celor ce-au trăit bucuria supremă de la 1 Decembrie 1918. Nu putem să fim mai prejos. Le-ar fi rușine părinților și strămoșilor de noi. S-ar zvârcoli în mormânt, dacă am lăsa neamul și țara să se destrame, dacă am trăda crezul de veacuri al înaintașilor noștri.

A curs prea mult sânge și prea multe lacrimi, ca ele să nu dea rod în sufletele urmașilor. S-au înălțat prea multe rugăciuni spre Dumnezeu, ca El să rămână indiferent și să lase neamul românesc să piară. I-am înălțat prea multe biserici și mânăstiri în sate și orașe, în munți și în câmpii, ca El să ne părăsească. Așa păcătoși cum suntem, dar suntem ai Lui! Nu-Și va uita și nu-Și va lăsa copiii pe mâini străine sau în risipire. Iar dacă-I vom fi dragi…., o nouă zi de 1 Decembrie 1918 ne-o va dărui curând!

Dă, Doamne, și ascultă-ne ruga!

*

Sfaturi părintești.  Cunoscutul teolog și duhovnic grec Arhim. Filothei Zervakos ne dă un ,,LEAC PENTRU TOATE BOLILE SUFLETEȘTI”. Iată-l:  ,,Există un leac pentru toate bolile sufleteşti. Unii nu ştiu despre el, iar alţii îl cunosc, dar nu-l folosesc şi rămân netămăduiţi. Cei ce-l iau nu numai că se vindecă, dar devin şi sfinţi. Acest leac este smerenia. Prin leacul acesta, proorocii au profeţit viitorul. Prin acest leac, Sfinţii Apostoli, din pescari ce erau, au devenit propovăduitori şi dascăli înflăcăraţi ai lumii. Prin acest leac, Sfântul Spiridon, din păstor de oi cum era, a devenit episcop sfânt al creştinilor. Acest leac a fost luat de Preasfânta Fecioară şi s-a învrednicit să devină Maica lui Hristos, care este Dumnezeu desăvârşit şi om desăvârşit şi lipsit de păcat. Domnul ne îndeamnă ca toţi să luăm acest leac, pentru a afla odihnă aici pe pământ şi în ceruri! Smerenia adevărată nu-l lasă pe om să cadă în păcat; dar, chiar dacă n-ar izbuti şi ar cădea, îl ridică imediat. Acest leac vă sfătuiesc să-l luaţi pentru a vă vindeca de orice patimă. Dacă nu-l aveţi, cereţi-l de la Preabunul Dumnezeu şi o să vi-l dea. Aşadar, prin smerenie şi prin răbdarea pe care aceasta o aduce, vă veţi mântui. Domnul a spus: „Cel ce se smereşte pe sine va fi înălţat de Dumnezeu. Cel ce are răbdare până la sfârşit, se va mântui. Prin răbdare vă veţi câştiga sufletele”. De câte ori valurile repetate şi înfuriate ale ispitelor şi suferinţelor vor veni asupra noastră şi ne vom afla în primejdie de a pieri, să strigăm precum Petru: „Izbăveşte-mă, Doamne, că pier!”, şi în clipa aceea El îşi va întinde sfânta şi milostiva Sa mână şi ne va izbăvi.”

*

In memoriam: Generalul Corneliu Dragalina.  A fost fiului marelui comandant de oști românești, Generalul Ioan Dragalina(1860-1916). S-a născut în anul 1887.  A urmat cariera militară și în Primul Război Mondial a luptat cu grad de căpitan pe frontul din Dobrogea, participând și la luptele de la Turtucaia. În perioada interbelică  și-a perfecționat  pregătirea profesională. În anii 1943-1944 a fost guvernator al Bucovinei. În Cel de-al  Doilea Război Mondial deținea gradul de general de corp de armată. În această calitate a condus Corpul 6 de Armată, luptând  în Crimeea, pe Don și la Stalingrad.

În ziua de 7 septembrie 1982 călătoream cu trenul de la Timișoara la Tr. Severin. Am avut atunci prilejul să discut cu un veteran de război, care luptase sub comanda generalului Corneliu Dragalina. Îl cunoscuse atât în timpul războiului, dar și după război. Dezvăluirile veteranului au fost emoționante.

În U. R. S. S. armata română a întâmpinat greutăți extraordinare cu frigul. Erau grupuri de soldați, care numai săpau la gropi, iar alții care cărau morții cu roaba. Populația rusească i-a simpatizat pe români și când s-au dus, și la retragere. Ba chiar dădeau mâncare soldaților și-i considerau ca pe niște eliberatori. Nu am avut înaintarea bine pusă la punct, dar retragerea a fost dezastruoasă. Am pierdut efective mari în timpul retragerii. Generalul Cornel Dragalina era mereu în apropierea armatei. Mergea cu elicopterul, cu mașina sau călare și încerca să ridice moralul trupelor. El fusese guvernator în Bucovina și se dovedise a fi un român adevărat. Când erau pe frontul din Rusia și chiar până la retragere, încerca să-i convingă pe ofițeri și soldați că un alt front îi așteaptă: cucerirea Ardealului.

Când dintr-o armată decimată de frig, de foame și de război, o armată care se retrăgea în dezordine, reușea să smulgă câte un cântec ca acela ,,Ardealul, Crișana, Banatul ne cheamă!” parcă Dumnezeu cobora pe pământ, alinând toate rănile și înflăcărând până și sufletele lașilor. După capitularea noastră din august 1944, generalul Dragalina a intrat în umbră. Din alte surse, am aflat că Generalul Corneliu Dragalina a fost numit pe 15 noiembrie 1944 inspector general al trupelor motorizate. În martie 1945, în baza decretului 860/1945, a fost trecut din oficiu în rezervă. A fost hărțuit după aceea tot timpul de securitate, dar n-a fost întemnițat. I s-a confiscat casa din Timișoara.

Sora sa Viorica, fiica eroului General Ioan Dragalina,  a fost condamnată la cinci ani închisoare pentru ,,uneltire contra statului”; în realitate, fiindcă a fost descoperită că …. studia Filosofia lui Rudolf Steiner!

Unii zic că l-ar fi văzut pe Generalul Corneliu Dragalina, îmbrăcat cioban, printre cei care asistau la parada trupelor române prin Timișoara spre frontul de vest. De atunci nu s-a mai auzit nimic de el.

Un mare erou, odraslă a unui alt corifeu al Armatei Române, a fost aruncat pe nedrept la coșul de gunoi al Istoriei.

Asemenea oameni s-au jertfit pentru libertatea, unitatea și independența Neamului Românesc!

*

File de jurnal – 9 Octombrie 1982.  ,,Ieri, în timpul anchetei, pictorul Ivănescu a afirmat că ,,- În toată cariera mea n-am întâlnit un preot așa legist, atât de scripcar. Toți preoții cu care am avut de-a face mi-au fost ca niște prieteni, au ascultat sfaturile și îndemnurile mele, având în vedere experiența mea mai îndelungată în problemă!”  La acestea, inspectorul Preda a completat cu afirmația: ,,- Într-adevăr, domnule Ivănescu, de data aceasta ați avut ghinionul de v-ați găsit omul pe măsură! Eu îl cunosc mai demult pe părintele. Este un om foarte corect, scrupulos și legist. La aceasta se adaugă și o cultură solidă, care-l ajută să-și documenteze punctele de vedere. Tocmai de aceea vă atrag atenția că aveți de-a face cu un om deosebit și să vă revizuiți gesturile și cuvintele, în așa fel încât să nu faceți ilegalități, că nu vă merge!” La un moment dat, Ivănescu, crezând că prin asta va reuși să-și atingă un nou obiectiv, a strigat în gura mare: ,,- Ăsta, părinte protopop, vrea să vă ia locul! Mâine-poimâine vă ia locul!” Protopopul, zâmbindu-i complice, i-a făcut semn să se așeze și i-a spus: ,,- Sunt și alte posturi mai mari în Biserica Ortodoxă. Cel de protopop e prea mic!” 

            11 Octombrie – 1982. ,,Sâmbătă de dimineață am avut servicii. Pictorul și-a făcut bagajele. Nu am discutat nimic. Am vrut să dau niște pâine soției sale, dar n-a vrut să primească.

După-amiază am dus-o pe mămica la piață, iar eu m-am dus la bibliotecă. Fiind vremea culesului, au adus și la centrele de desfacere ale statului tot felul de legume și fructe, așa încât și prețul pe piața liberă a scăzut simțitor. Severinul e aproape pustiu. Copiii sunt plecați la cules. De câteva săptămâni, cu lenjerie de pat și cu tacâmuri aduse de acasă, au umplut satele de câmpie pentru culesul porumbului. Vor fi ținuți acolo atât cât va ține campania, până se va termina recolta de strâns de pe câmp. Părinții sunt foarte îngrijorați, fiindcă frigul, umezeala și hrana proastă cauzează foarte mult sănătății copiilor. Pe de altă parte, navetiștii vor fi lăsați în satele lor, până când consiliile populare locale le vor da dovadă că nu mai au nevoie de ei. Din unele zvonuri, se pare că cei de la țară, care au mai puțin de cinci ani vechime în industrie, nu vor mai fi primiți la vechile lor locuri de muncă, ci lăsați în agricultură. Într-o astfel de situație, munca nu mai este o plăcere, ci o marfă!

Am vorbit cu Domnul  Prof. Mănescu Ion, directorul școlii din Bobaița. A venit la mine ca să împrumute o instalație de răsturnat mașina în vederea antifonării pe dedesubt. Mi-a povestit că pe vremea când era primar în Malovăț, s-a întâmplat o ,,găinărie” cu oi. Câțiva din conducerea C. A. P. – ului, președinte fiind J. și a Consiliului Popular Comunal, vicepreședinte fiind M., au plecat pe munte să cumpere oi de la cetățeni pentru C. A. P. Înregistrând sume mai mari decât plăteau în realitate, au realizat profituri proprii de câteva zeci de mii de lei. Au fost reclamați și li s-a descoperit escrocheria. La anchetă, cetățenii care vânduseră oile au declarat realitatea. Trebuia să-i condamne pe vinovați. A intervenit însă fratele lui M., ofițer la Ministerul de Interne, și, în colaborare cu Ploștinaru Iulian, fostul prim-secretar al județului Mehedinți și fost coleg de școală al lui M., au luat legătură cu primarii din comunele de munte și cu miliția, au obligat oamenii care vânduseră C. A. P. – ului Malovăț oi, să revină asupra declarațiilor inițiale și să declare alte sume, care concordau cu cele din registre. În felul acesta, lucrurile au fost mușamalizate și vinovații scoși basma curată. Primarul, Domnul Prof.  Ion Mănescu, s-a dus la noul prim – secretar de partid, Marcoșan, și l-a rugat ,,ca pe un tată”, să-l elibereze din funcția de primar, pentru a nu mai sta ca un paravan după care să se producă tot felul de găinării și escrocherii.

Sâmbătă-noaptea a bătut piatra. A fost o furtună puternică și s-au produs multe descărcări electrice”.

*

Contribuția de cult. La 30 Noiembrie socotim încheiată perioada în care s-a achitat contribuția de cult pe anul 2021. În numărul viitor al  ,,Scrisorii pastorale” vom prezenta situația acestei contribuții de cult și câțiva din fruntașii parohiei noastre la acest capitol.

Începând cu  data de 1 Decembrie a. c., primim contribuția de cult pentru anul 2022. Facem precizarea și de data aceasta că și pentru anul viitor vom respecta întru totul principiile devenite obișnuință în parohia noastră: fiecare dă contribuția de cult dacă vrea și cât vrea. Preotul este la dispoziția tuturor 24 de ore pe zi, 365 zile pe an,  indiferent dacă au achitat sau nu ceva pentru contribuția de cult, iar serviciile religioase sunt gratuite pentru toți enoriașii parohiei noastre, fără deosebire. Mai pe românește spus, toate serviciile religioase în parohia noastră costă zero lei, zero bani. Dacă vi se pare că sunt prea scumpe, negociem și mai scădem. Acum e clar, nu?  

*

Ajutoare și donații. De la 1 Decembrie 2020 până la 30 Noiembrie 2021 am primit ajutoare și donații din afara parohiei, de la fii ai celor două sate, cât și de la credincioși străini de parohie. Aceste ajutoare ne-au fost de  mare folos pentru desfășurarea intensă a activităților misionare, pastorale și culturale desfășurate în parohie și în afara parohiei. Din lipsă de spațiu, vom menționa mai jos donatorii fruntași:

  1. Fii ai satului Malovăț: D-na Albulescu Maria(Tr. Severin): 700 lei; II. Dl. Gogoașe Marian(Tr. Severin), Dl. Nistor Vasile(Franța) și D-na Pleșan Valeria(Tr. Severin): câte 500 lei; III. Dl. Ilinca Dragoș(Italia): 435 lei; IV. D-na Michescu Elena (București) și Dl. Popescu George – Laurențiu(Tr. Severin): câte 400 lei; V. D-na Ing. Doina Teșilă(Tr. Severin): 350 lei; VI. Dl. Tărăbâc Gheorghe(Tr. Severin): 310 lei; VII. Dl. Pera Nicolae(Constanța), D-na Doina Vasilca(București) și  D-na Pera Măriuca(Tr. Severin): câte 300 lei; VIII. D-na Sandu Aurica(Tr. Severin): 250 lei; IX. D-na Mârza Simona(București): 240 lei; X. Dl. Ilinca Alexandru(Italia): 235 lei; XI. D-na Vlădioniu Mariana(Tr. Severin): 230 lei; XII. Dl. Popescu D. Dumitru(Tr. Severin), Dl. Col. Manolea Daniel(Tr. Severin), Dl. Popescu Constantin (București), Dl. Zorilă Sandu (Tr. Severin), Dl. Avoc. Vasile Ploștinaru(Caransebeș-CS), Dl. Bogdan Gheorghe – Gabriel (Germania), Dl. Mănescu Nicușor(Tr. Severin), Dl. Ing. Haneș Marian (București), Dl. Franț Titu(Tr. Severin), Dl. Nistor Ion(Tr. Severin), D-na Șeitan Elisabeta(Tr. Severin), Dl. Ing. Michescu Ion(Tr. Severin), Dl. Ionașcu Marinelu(Anglia), Dl. Surugiu Nicu(Italia), Dl. Vasilescu Marius-Daniel(Tr. Severin), D-na Bobăiceanu Floreta(Tr. Severin): câte 200 lei; XIII. Dl. Toma Constantin(Tr. Severin): 170 lei; XIV. Dl. Munteanu Gheorghe(Tr. Severin): 160 lei; XV. D-na Iordache Sevastița(Tr. Severin), D-na Michescu Maria (Tr. Severin), Dl. Coman Dorin(Tr. Severin), Dl. Partenie Doru-Nicușor(Tr. Severin): câte 150 lei; XVI. Dl. Asaftei Florin(Timișoara), Dl. Pirici Constantin (Timișoara), D-na Pleșan Luminița(Tr. Severin), Dl. Grecu Grigore (Tr. Severin), D-na Butoi Denisa(Anglia), D-ra Ing. Meilă Daniela(Timișoara), Dl. Paulețu Iancu(Balotești-MH), Dl. Popescu N. Mihai(Tr. Severin), Dl. Neagoe Liviu(Tr. Severin), D-na Șeitan Silvia (Tr. Severin), Dl. Baltac Ionuț(Suedia), D-ra Michescu Simona(Tr. Severin), Dl. Bazavan Ion(Tr. Severin), D-na Voican Dana(Franța), Dl. Udrescu Cristian-Claudiu(Tr. Severin), Dl. Tărăbâc Gr. Gheorghe(Tr. Severin), Dl. Dr. Gampe Răzvan(Chișodia-TM), Dl. Lupșa Caudiu(Tr. Severin), Dl. Lupșa Ionuț(Timișoara), Dl. Gheran Nelcuță(Tr. Severin), Dl. Popescu Dumitru – Adelin(Italia), Dl. Voican Nicușor-Marian(Tr. Severin), Dl. Diaconu Mădălin(Italia), Dl. Berneanu Costinel(Italia), Dl. Paicu D. Angelu (Timișoara): câte 100 lei;
  2. Fii ai satului Bârda: Dl. Prof. Virgil Sfetcu(București): 800 lei; II. Dl. Ing. Marin Zăuleț (Tr. Severin), D-na Rolea Viorica(București): câte 600 lei; III. Dl. Mucioniu Ilie(Tr. Severin): 500 lei; IV. Dl. Stănciulescu Tănase(Tr. Severin): 410 lei; V. D-na Trocan Maria (Lugoj-TM):  400 lei; VI. D-na Duțoniu Valentina(Japonia): 335 lei; VII. D-na Pană Gheorghița(Tr. Severin): 320 lei; VIII. Dl. Mema Dumitru(Balș-OT) și D-na Mema Mariana(Tr. Severin): câte 300 lei; IX. Dl. Popescu Dan(Tr. Severin), D-na Rădulescu Gica(Tr. Severin),  Dl. Pană Liviu(Tr. Severin), Dl. Arhire Sebastian (Belgia), D-na Sfetcu Delia(Franța) și Dl. Sfetcu Crinu(Franța): câte 235 lei; X. Dl. Rochian Tudor(Tr. Severin), Dl. Stănciulescu Cristian(Tȕbingen-Germania), Dl. Luca Emil-Marius(Germania), Dl. Trocan Pantelie(Tr. Severin), Dl. Ing. Bălu Constantin(Tr. Severin), Dl. Botea Constantin(Șimian-MH), Dl. Curea Constantin(Cerneți – MH), D-na Dragomir Virginia (Baia de Aramă-MH), Dl. Dragomir Mihai(Baia de Aramă – MH) și D-na David Iulia(Timișoara),: câte 200 lei; XI.  Dl. Mucioniu Petre(Tr. Severin): 190 lei; XII. Dl. Rolea A. Ion (Franța) și  D-na Dr. Luca – Rusu Maria (Tr. Severin): câte 150 lei; XIII. Dl. Sfetcu Eugen(Craiova): 140 lei; XIV. Dl. Stoichină Cristian(Franța), Dl. Sfetcu Daniel(Franța), D-na Sfetcu Luminița(Franța) și D-na Sfetcu Adriana (Franța): câte 120 lei: XV. Dl. Duțoniu Ion(Tr. Severin): 105 lei; XVI. D-na Prof. Iacov Raluca(Tr. Severin), Dl. Ile Teodor(Sânicolaul Mic-AR), D-ra Rolea Ileana(Tr. Severin), Dl. Ivașcu Constantin-Eleodor(Tr. Severin), Dl. Mema Alexandru(Tr. Severin), Dl. Dragomir Ion (Tr. Severin), D-na Cârneci Oana-Mihaela(Tr. Severin), Dl. Motreanu Constantin (Timișoara), D-na Urdă Violeta(Lugoj-TM), Dl. Adoch Joszef (Timișoara), D-na Arhire Lili(Tr. Severin), D-na Chircu Ramona(Tr.  Severin), D-na Luca Constanța(Tr. Severin), Dl. Stănciulescu Gheorghe (Tr. Severin), Dl. Rolea Nicușor (Timișoara),  Dl. Mucioniu Aurel(Tr. Severin), Dl. Boescu Gabi(Tr. Severin), D-na Ciurel Elisabeta(Tr. Severin), D-na Luca Elisabeta(Timișoara), Dl. Mema Sorin(Tr. Severin), Dl. Mema Irinel(Tr. Severin), D-na Cioloca Polina(Timișoara) și  D-na Mucioniu Carmen(Tr. Severin): câte 100 lei; 
  3. Credincioși străini de parohie: D-na Dr. Ionescu Mihaela-Aritina(Curtea de Argeș – AG): 21.350 lei; II. D-na Sprijan Ramona(Cluj-Napoca): 15.300 lei; III. D-na Elisabeta Leferenz(Nȕrnberg-Germania): 2.820 lei; IV. Părintele Pr. Gheorghe Vasilescu(Torino-Italia): 2.400 lei; V. Dl. Dr. Luca Dorin(București): 2.000 lei; VI. D-na Corina Mălureanu(București): 1.500 lei; VII. D-na Ciornei Tatiana(Suceava): 1.265 lei; VIII. D-na Mătuș Natalia(Timișoara): 1.200 lei; IX. D-ra Bordeiașu Rodica-Ecaterina(București): 1.050 lei; X. Casa de Catering ,,Costea”(Izvorul Bârzii – MH): 900 lei; XI. Părintele Arhim. Ioachim Pârvulescu(Lainici-GJ) și D-na Filip Cornelia(Tr. Severin): câte 680 lei; XII. D-na Leonte Daniela(Buzău): 640 lei; XIII. Părintele Diac. Constantin Grădinaru(Olanda): 530 lei; XIV. D-na Mehedințu Elena (Brașov): 510 lei; XV. D-na Nicolae Mihaela(Bragadiru – IF): 504 lei; XVI. Dl. Modoacă Daniel (București), D-na Enache Maria(București), Dl. Horia-Mihai Nicolescu(București), D-na Ivanovici Florica(București), D-na Prof. Univ. Zamfira Mihail (București) și Dl. Ing. Octavian Cudalbu(Baia Mare-MM): câte  500 lei; XVII. Părintele Prot. Dr. Ioan Dură(Bruxelles- Belgia): 450 lei; XVIII. D-na Dr. Monica Petruțiu(Orăștie-HD): 410 lei; XIX. D-na Ing. Melania Caragioiu(Canada), D-na Nicolae Victoria(Tr. Severin), D-na Petruța Freund (Germania), D-na Ionescu Floarea(Câmpina- PH): câte 400 lei; XX. D-na Preda Emilia(Tr. Severin), Dl. Mocănașu Oprea(Tr. Severin), Dl. Gheorgheosu Alin-Florentin(Tr. Severin), D-na Roman Carmen(Tr. Severin), Familia Ciurel(Tr. Severin), D-na Dr. Mihaela Funk(Germania): câte 300 lei; XXI. Dl. Bogdan Soare(București): 250 lei; XXII. D-na Prof. Univ. Ana Sofroni (Chișinău-R. Moldova): 220 lei; XXIII. D-na Ionescu Ana-Maria(Câmpina-PH),  Dl. Col. Popa Mihai(Rm. Vâlcea), Dl. Trancotă Viorel(Tr. Severin), Dl. Hau Eugen(Tr. Severin), Dl. Morjan Sorin(Tr. Severin), Dl. Haimana Valentin(Tr. Severin), Dl. Michescu Nelu-Cristinel(Puținei – MH) și Dl. Taloescu Vasile(Tr. Severin): câte 200 lei; XXIV. Dl. Ing. Spătariu Miron-Filip (Reșița- CS): 190 lei; XXV. D-na Sârbu Bubica-Felicia(Cluj-Napoca) și D-na Prof. Dr. Ana-Maria Ciobanu (București): câte 180 lei; XXVI. Dl. Horia Mihai Nicolescu(București): 170 lei; XXVII. D-na Golea Nicoleta(Tr. Severin), Dl. Bălulescu Cristian-Alexandru(Zegaia-MH) și Dl. Plăcintă Costache(Tr. Severin): câte 150 lei; XXVIII. D-na Pârvuceanu Eugenia(Gârla Mare – MH) și D-na Antonescu Virginia-Mădălina (București): câte 140 lei; XXIX. Dl. Vasile-Florin Sabo(Olanda): 130 lei; Dl. Oprișoni Horia-Sorin(Ivanda-TM): 125 lei; XXX. D-na Chipară Liliana(Sibiu), D-na Prof. Costache Fevronia(Odăile – PH) și Dl. Mănescu Alexandru (București): câte  120 lei; XXXI. Dl. Mihai Eugen (Săsenii Noi-BZ), D-na Balica Ana(Tr. Severin), D-na Bobocel Filofteia (Tr. Severin), D-na Stanciu Victoria(Piatra Albă-MH), D-na Olteanu Marina(Caransebeș-CS), Dl. Bolea Nicolae(Izvorul Bârzii-MH), Dl. Mihai Dogaru(București), D-na Maria(Tr. Severin), Dl. Borugă Lucian(Tr. Severin), D-ra Prof. Dorina Coravu(Tr. Severin), D-na Ana Mondadori (Italia), Dl. Ing. Bâlgăr Anton(Tr. Severin), Dl. Prof. Zloh Sebastian(Băilești-DJ), D-na Apostol Maria(Șimian), D-na Gherghescu Mihaela(Godeanu-MH), Dl. Bârliba Dumitru-Neluțu(Tr. Severin), Dl. Gheorgheosu Paul-Silviu(Tr. Severin), D-na Pereanu Mădălina(Tr. Severin) și Dl. Dumitru Lucian(Tr. Severin): câte 100 lei;

Acestora și tuturor celor care ne-au sprijinit, fie cu sume mai mici, fie sub alte forme, le mulțumim cordial și rugăm pe Bunul Dumnezeu să le răsplătească jertfa și să le dăruiască ani mulți și fericiți, sănătate, bucurii și mântuire!

*

Până la închiderea prezentei ediții, am donat, fie trimițând prin poștă, fie înmânând direct, sub semnătură, 220 exemplare din cartea Călăuză Ortodoxă în familie și societate. Acțiunea continuă. Grăbiți-vă să vă luați cartea! Reamintim că aceste cărți au fost cumpărate din acontul donat de Doamna Dr. Ionescu Mihaela-Aritina din Curtea de Argeș. Dumnezeu să-i ajute!

*

În cursul lunii Noiembrie am donat pâine credincioșilor participanți la slujbe, astfel: 7 Nov. (Bârda): 95 pâini; 8 Nov.(Malovăț): 124 pâini; 14 Nov.(Malovăț): 120 pâini; 21 Nov.(Bârda): 80 pâini; 28 Nov.(Malovăț): 148 pâini; 30 Nov.(Malovăț): 113 pâini. Așadar, în luna Noiembrie s-au donat  680 pâini. De asemenea, s-a vândut pâine la prețul de achiziție de 0,80 lei/buc., astfel: 7 Nov. (Bârda): 805 pâini; 8 Nov.(Malovăț): 76 pâini; 14 Nov.(Malovăț): 180 pâini; 21 Nov. (Bârda): 820 pâini; 28 Nov.(Malovăț): 152 pâini; 30 Nov.(Malovăț): 287 pâini. Așadar, în luna Noiembrie s-au vândut la prețul de achiziție 2.320 pâini.

Copiilor participanți la slujbe li s-au dăruit în plus și ciocolate.

*

Plăți. În luna noiembrie am efectuat câteva lăți mai mari, astfel: 4.500 lei tipografiei pentru cărți; 2.400 lei  brutăriei pentru cele 3.000 pâini donate și vândute  în cursul lunii; 2.216 lei Mănăstirii Sihăstria pentru cărțile ce le donăm; 642 lei impozit; 433 lei  pentru hârtie de scris; 338 lei poștei pentru colete; 300 lei pentru timbre poștale; 273 lei poștei pentru trimiterea cărților donate binefăcătorilor parohiei noastre; 120 lei protoieriei pentru candele; 94 lei internetul; 80 lei lac pentru porțile bisericii de la Bârda; 60 lei curentul electric și altele mai mici.

*

Publicații. În această perioadă, preotul Dvs.  a reușit să mai publice câteva materiale, astfel: ,,Scrisoare pastorală” – 457, pe blogul Domnului Ben Todică, directorul postului de radio în limba română din Sydney, (Australia), 20 nov. 2021(https://bentodica.blogspot.com);  în ,,Armonii culturale”, Adjud, 21 nov. 2021, ediție on-line(https://armoniiculturale.ro); în ,,Bibliotheca Septentrionalis”, Baia Mare, 24 nov. 20121, ediție și on-line(https://ebibliothecaseptentrionalis.wordpress.com); în ,,Observatorul”, Toronto (Canada), 26 nov. 2021, ediție și on-line(http://www.observatorul.com); Știință și credință, în ,,Națiunea”, București, 23 nov. 2021, ediție on-line(https://ziarulnatiunea.ro/category/religiespiritualitate); Valori aruncate pe nedrept în uitare(C. Rădulescu-Motru), în ,,Națiunea”, București, 25 nov. 2021, ediție on-line(https://ziarulnatiunea.ro/category/firea-romanilor); Proverbul, element de Drept cutumiar românesc, în ,,Răstimp”, Tr. Severin, an. XIV(2021), nr. 3, pp. 23-30.

Parohia noastră a republicat, la cerea autoarei, cartea Doamnei Ing. Melania Caragioiu din Canada, Oanea. Doamna Caragioiu și-a cumpărat întreg tirajul. De  asemenea,  a republicat D. Bălașa, Marele atentat al Apusului papal împotriva poporului român, Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Dicționarul proverbelor religioase românești, 3 volume și Amintiri despre Titani.

*

Zâmbete. ☺Știți, era vorba aia…. ,,Dacă ești prost, stai acasă!” Acum stăm toți acasă! ☺,,- Există medici care nu iau șpagă de la pacienți?” ,,- Desigur… medicul legist!” ☺,,- Mamaie, mă duc la pușcărie!” ,,- Să fii cuminte, băiatul mamii, să nu te dea ăia afară de acolo!” ☺ Stomatologul întreabă o pacientă: ,,- De când au început să vă cadă dinții?” ,,- Imediat după căsătorie!” ☺ Soția îi spune soțului: ,,- Mâine împlinim 30 de ani de la căsătorie! Tăiem cocoșul?” ,,- De ce? Doar n-are el nici o vină!” ☺ Ai grijă cum te îmbraci. Ăștia te saltă de pe stradă, dacă văd că n-ai gust!

*

Spovediri. Împărtășiri. În zilele rânduite și nu numai, am spovedit și împărtășit, la biserică și în sat: 2+17+26+2+1+2=50 enoriași.  

*

Înmormântări. În ziua de 16 Nov. am oficiat slujba înmormântării pentru Pera Alexandru (75 ani) din Malovăț, pe 24 Nov. pentru Zorliu Paraschiva(90 ani) din Bârda, iar în ziua de 25 Nov. pentru Popescu Angela(82 ani) din Malovăț. Dumnezeu să-i ierte!

*

Colindul de Crăciun și Bobotează se va desfășura ca și anul trecut: atât preotul și însoțitorul său, cât și enoriașii-gazde,  vor purta măști. Preotul va merge până în curtea casei, evitând intrarea în case. Fiecare dintre noi vom contribui la împiedecarea răspândirii bolii, cât ne stă în putință!.

*

Convocare. Se convocă Adunarea Parohială în ședință extraordinară de lucru pentru  Sâmbătă, 1 Ianuarie, în biserica parohială din satul Malovăț, la ora 11.30, în vederea alegerii membrilor Consiliului Parohial și ai Comitetului Parohial pentru o nouă perioadă de patru ani. Facem precizarea că membrii de drept ai Adunării Parohiale sunt toți enoriașii parohiei, capi de familie.

*

Anunțuri. ►Au sosit calendarele-foi. Costă tot 5 lei/buc. În curând vin și agendele. ►Cineva are de vânzare purcei de prăsilă, rasa Marele Alb.

*

Program. În cursul lunii Decembrie avem următorul program de slujbe: 4 Dec.(Malovăț-Bârda); 5 Dec.(Bârda); 6 Dec.(pomeniri dimineața la Bârda; slujbă la Malovăț); 11 Dec.(Malovăț-Bârda); 12 Dec. (Malovăț); 16 Dec.(spovediri și împărtășiri în Bârda, la biserică și în sat); 17 Dec.(spovediri și împărtășiri în Malovăț, la biserică și în sat); 18 Dec.(Malovăț-Bârda); 19 Dec.(Bârda); 20, 21, 22 Dec.(Colindul cu Crăciunul în Malovăț pe traseul cunoscut); 23, 24 Dec.(Colindul cu Crăciunul în Bârda, pe traseul cunoscut); 25 Dec.(Malovăț); 26 Dec.(Bârda); 27 Dec.(Malovăț). În restul  timpului, la orice oră din zi sau din noapte, preotul poate fi găsit la biserică, acasă, la telefon: 0724. 99. 80. 86, ori pe adresa de e-mail: stanciulescubarda@gmail.com.

Sănătate, pace și bucurii să vă dea Dumnezeu!

*

Slăvitul Praznic al Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos și celelalte Sfinte Sărbători să vă aducă binecuvântare în tot lucrul cel bun, spor duhovnicesc, bucurie în suflet și sănătate, iar Anul Nou care vine să ne găsească sănătoși, în pace, liniște sufletească, bună înțelegere și trăire creștinească!

La mulți a

Pr. Al. Stănciulescu-Bârda

Facebooktwitterby feather