Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » CREDO » BOR » Semnul Sfintei Cruci – Simbolul Creștinismului

Semnul Sfintei Cruci – Simbolul Creștinismului

Semnul Sfintei Cruci – Simbolul Creștinismului

Cea mai însemnată sărbătoare a Sfintei Cruci este prăznuită pe 14 septembrie, în post și rugăciune, spre cinstirea Domnului, care a fost răstignit pe Cruce pentru mântuirea noastră – Înălțarea Sfintei Cruci.
Despre taina Crucii au propovăduit mai întâi Apostolii:
„Iar mie să nu-mi fie a mă lăuda, decât numai în Crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită pentru mine și eu pentru lume.” (Sf. Ap.Pavel – Gălăteni 6,14.)
„Cuvântul Crucii pentru cei ce pier este nebunie, iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu.“(Corinteni 1,18 – Sf. Ap.Pavel)
Cu această cinstire, a tainei Sfintei Crucii, au străbătut creștinii în 300 de ani, până în vremea Împăratului Constantin cel Mare (306-337), Crucea devenind simbolul creștinismului, prin care însuși împăratul s-a creștinat, în urma minunii semnului ceresc „semnul Sfintei Cruci”, alcătuită din stele, purtând mesajul „Prin acest semn vei învinge.”
Astfel a devenit Crucea, stindardul purtat înaintea oștirilor sale, când a biruit oastea lui Maxențiu (312), după care, Împăratul Constantin a intrat triumfător în Roma, ca unic stăpânitor peste toată împărăția.
Simțind putere divină în semnul Crucii, a trimis pe mama sa, Elena, în Țara Sfântă, spre cercetarea Locurilor Sfinte și căutarea lemnului ceea ce a fost Crucea pe care fusese răntignit Fiul lui Dumnezeu – Iisus Hristos.
Altă dovadă de cinstire a Sfintei Cruci a fost descoperirea la Ierusalim a lemnului Sfintei Cruci pe care a fost răstignit Iisus Hristos, tot în acea perioadă.
În săpăturile pentru Biserica Învierii Domnului, prin minune dumnezeiască , s-au găsit, în apropierea Sfântului Mormânt, cele două cruci, pe care au fost răstigniți cei doi tâlhari. Întrebându-se împărăteasa Elena, care poate fi Crucea Domnului Hristos, tot prin putere dumnezeiască a fost identificată, la apropierea fiecărei cruci de o fecioară moartă, ce era condusă la groapă, dar a înviat la apropierea Crucii lui Hristos de sicriu, iar la celelate două nu s-a întâmplat niciun semn de minune.
Atunci s-a închinat împărăteasa Elena, Crucii lui Hristos, iar pentru a fi văzută de tot poporul roman, Crucea a fost ridicată de episcopul Ierudalimului, Macarie, când a strigat mulțimea: „Doamne miluiește!”.
Convinsă că este minune dumnezeiască, iar Hristos este Mesia, mulți fiind convertiți la dreapta credință.
Din multă evlavie creștină, lemnul Sfintei Cruci a fost împărțit în fragmente mici pentru biserici din întraga lume, spre har din „puterea lui Dumnezeu”.
De atunci a început prăznuirea Sfintei Cruci la 14 septembrie, iar la sfânta sărbătoare – Înălțarea Sfintei Cruci, în Biserica Ortodoxă Română se cântă Toparul – rugăciune la Praznicul Înălțarii Sfintei Cruci.

„Este bine să ne ne amintim de Dumnezeu, așa cum respirăm.” (Sfântul Grigorie Teologul)
„Numele lui Iisus Hristos să fie în răsuflarea ta”.
(Sfântul Ioan Scărarul)
„Stăruie cu mintea și nu vei osteni în ispite”. (Isihie bătrânul)
„Dacă lipsește pomenirea lui Dumnezeu, tulburarea patimilor capătă loc în noi”. (Teodor Sinaitul)

Rugăciune – Tropar la Praznicul Înălţării Sfintei Cruci

„Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.
– Cel Ce Te-ai înălţat pe Cruce de bunăvoie, poporului Tău celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruieşte-i, Hristoase Dumnezeule.
– Veselește cu puterea Ta pe dreptcredincioşii creştini, dăruindu-le biruinţă asupra celui protivnic, având ajutorul Tău – armă de pace și biruinţă.
Mântuiește, Doamne, poporul Tău şi binecuvintează moştenirea Ta!
– Biruinţă binecredincioşilor creştini asupra celui protivnic dăruieşte şi cu Crucea Ta păzeşte pe poporul Tău!
Că a Ta este mărirea, puterea și închinăciunea – a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea, în vecii vecilor!
Amin!
(Sursa: Creștin Ortodox)

Prăznuirea Sfintei Cruci

Biserica Ortodoxă cinstește Sfânta Cruce de încă trei ori pe an: în a treia duminică din Postul Mare, la 7 mai și la 1 august.
Crucea rămâne Altarul celei mai mari Jertfe dumnezeiești pentru mântuirea omnenirii.
De aceea, simbolul credinței trebuie să dăinuie în suflet și să ne rugăm:
„Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne, și Sfanta Înviere a Ta o slăvim! Amin!”

Rugăciune Sfintei Cruci

Să învieze Dumnezeu, să se risipească vrăjmașii Lui,
și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe Dânsul!
Cum piere fumul și cum se topește ceara în fața focului,
așa să piară vrăjmașii din fața celor ce iubesc pe Dumnezeu,
și se însemnează cu semnul Crucii când zic cu veselie:
– Bucură-te, slăvită și de viață făcătoare Crucea Domnului,
care alungi pe diavoli cu puterea Celui ce S-a răstignit pe tine,
a Domnului nostru Iisus Hristos și S-a pogorât la iad.
A călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă,
și ne-a dăruit Sfânta Cruce a Sa, spre alungarea pizmaşului!
Prin Crucea Domnului Hristos, de viață făcătoare, ne rugăm ție,
ajută-ne, Sfânta Fecioră, Născătoare de Dumnezeu
și cu toți sfinții în vecii vecilor, spre slava și închinăciunea Tatălui,
Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea, în vecii vecilor!
Amin!
*Rugăciune învățată de la mama mea – Sofia Filipoiu

Maria Filipoiu

Facebooktwitterby feather

Despre Maria FILIPOIU

Biografie de autor - MARIA FILIPOIU (Liga Scriitorilor Români) Născută cu numele de POPA MARIA la 8 Septembrie 1954, în Satul Văvăluci, Comuna Bozioru, Județul Buzău. Studii:Colegiu Național „Dimitrie Cantemir" București; Șc.Tehnică Sanitară Fundeni. * Cărți de poezie publicate sub numele de MARIA FILIPOIU: ●,,Tradiții creștine și ritualuri populare românești"(2008); ●,,Expresii populare și trăiri proverbiale”(2008); ●,,Cinstire înaintașilor-coordonator”(2014); ●,,Ecouri străbune"2015; ●,,În zodia poeziei"(2015) - „La Poarta Divinității” (2017) - „Recurs la Unire - Centenarul Marii Uniri” (2018) - „Pelerin pe Calea Luminii - 101 sonete creștine” 2019 *Peste 35 premii obținute la competiții literare: ●Premiul-I- Concursul Național de Poezie „STEAUA SEVERINULUI”(2015) ●Premiul-III- Concursul Național de Poezie „Dor de Dor-DROPIA DE AUR"(2015) ●„Premiul de Excelență", Asociația Culturală Bogdania(2015), pentru promovarea tradițiilor populare românești. ●Concurs literar „Limba Română este Patria Mea"(2013)/Guvernul României și Înaltul Reprezentant pentru Republica Moldova ●Premiul-Cenaclul „Grai Matern" la Festivalul Internațional de Poezie Renata Verejanu și Academia Europeană, Secțiunea / Ediția a-II-a (2015) ●Premiul Editurii Dandes-Press, pentru vol.„În zodia poeziei” și vol.colective, 2015 ●Premiul pentru originalitate „Tradiții de Sărbători Pascale", TVR2(Ioana Drăgan) și altele * Coautor în peste peste 100 de antologii și volume colective de poezie: ●„Poezia, prietena mea”(2014); ●„Poezii, poezii”(2014); ●„Călătorie în regatul cuvintelor Vol.IV; Vol.V; Vol.VI; Vol.VII”(2014-2015); ●„Iluzii de vară”(2014); ●„Iubirea, un colț de rai”(2014); ●„Nostalgii de toamnă”(2014); ●„Cinstire înaintașilor"(2014); ●„Nostalgii de vară"(2015); ●„Privește visând, iubito”(2014);●„Scrieri pentru istoria literaturii române” (2015); ●„Versuri pentru istoria literară... de mâine”(2015); ●„Zborul frunzelor în ceruri”(2015); ●„Magia sărbătorilor de iarnă”(2015); ●„Cuvinte pe aripi de gând”(2015); ●„Ieri, ca prin vis”(2015); ●„Anotimpuri românești -Toamna”(2014); „Iarna”(2015); „Primăvara”(2015)●„În așteptarea sărutului promis”(2015); ●„Cu tine în gând”(2015); ●Antologia „Scrisul de azi: Poezie și Epigramă"(2015); ●„Să nu-l uităm...”(2014); ●,,Cauciucuri de sezon”(2014); ●,,Voci feminine”(2015); ●,,Călător prin anotimpuri” (2015); ●„Gânduri pentru mai târziu”(2015) ●„Lumina din noi-religioasă"; ●„Inefabilul iubirii"(2015); ●„Simbioze lirice, Vol.IX”(2014); „Vol.X”(2014); „Vol.XI”(2015); ●„Terapie prin poezie(2014); ●„Limba noastră eminească”(2014); ●,,Din livada înflorită a iubirii”(2014)●„Ochi de lumină-religioasă”(2015); ●„Surâsuri înlăcrimate"(2015); ●„Limba noastră cea română"(2015) ●„Pod de dor către bunici”(2015); ●„Lumina sufletului-religioasă"(2016); ●„Sub curcubeul prieteniei"(2016); ●„Perlele Domnului-religioasă”(2015);●„Colecția Olănești- Iarna”(2015); „Primăvara”(2015); „Vara”(2015); „Toamna”(2015); ●„Fiori de taină”(2015); ●„Satule, izvor de dor"(2015); ●„Căpușa"(2015); ●„Cuplul, în căutarea paradisului pierdut”(2016); ●„Ninsori albastre cerne cerul”(2015); ●„Cu tine în gând…”(2015) ●„Dor românesc”(2016; ●„Colindele zăpezilor târzii"(2016); ●„Mugurii primăverii”(2016); ●„Femeile cu trandafiri roșii în păr”(2015); ●„Renaștere"(2016) ●„ Actori printre Astre" - Armonii Culturale și altele * Colaborator și publicist peste 50 de reviste literare scrise și online: ●„Bogdania”; ●„Singur”; ●„Cervantes”; ●„Literatura de azi”; ●„Confluențe Literare”; ●„Creștin Ortodox”; ●„Grai Românesc”; ●„Prodiaspora și Rexlibris”; ●„Dor de Dor", ●„Amprentele sufletului"; ●„Starpress Internațional"; „●eCreator"; ●„Sfera Eonică”; ●„Destine Literare”;●„Steaua Severinului”; ●„Popasuri culturale românești”; ●„Cetatea lui Bucur"; ●„Rădăcinile iubirii"; ●„Nomen Artis-Dincolo de tăcere"; ●„Melidonium" și altele * Organizații din care face parte: - LSR / Liga Scriitorilor Români - USLR / Uniunea Scriitorilor de Limbă Romană - UIOC / Uniunea Internațională a Oamenilor de Creație - Cenaclul Literar „Cetatea lui Bucur” - București