Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » ESEU » GRĂDINA ICOANEI

GRĂDINA ICOANEI

Nu mi-ar ajunge o mie şi una de nopţi ca să scriu despre ea, regina încoronată a visului meu. Mi-a adus Gradina Icoanei în suflet, pe care vom sădi-o împreună pe toate cărările vieţii noastre. Am sădit-o la Fieni, pe malurile Ialomiţei, într-o noapte nepereche de Paşti, pe când Învierea Domnului se vestea prin dangăt de clopot de la biserica „Sfântul Nicolae”. Apoi prin fâneţele de la Valea Scurtă şi Pripor sau prin pădurile necuprinse din Nălbea. Am sădit-o în Algeria la Mostaganem, pe meridianul zero, să ne privească nudurile nălucite pe amurgurile plajelor de la Kristel. Am udat-o cu valurile de la Mers El Kebir și Les Andalouses, ridicând-o peste digurile de pe Front de Mer, ce rezonau cu tainice ecouri medievale coborâte din turlele semeţe ale bazilicii Santa Cruz. Grădina Icoanei, ce tainic îndemn de sfantă-nchinare, de la frunţile semeţe ale Carpaţilor până la nesfârşitele nisipuri din dunele Saharei! Mă închin, în fiece clipă, norocului ce mă însoţește perpetuu cu imaginea reginei eterne a visului meu, străbătând împreună toate cărările vieții. I-am închinat nenumărate poeme, dintre care am ales să așez aici numai două.

KRISTEL

Un cânt de sirenă venit de afară,
ajunge-ntre ziduri, la vechiul castel,
când visul, în noaptea toridă de vară,
mă poartă-napoi, peste ani, la Kristel.

În suflet mi-aduce, pe căi nevăzute,
noian de-amintiri, ancorate-n trecut,
le pune de strajă pe brâu de redute,
să-mi țină aproape un dor convolut.

Din spumele mării renaşte castelul,
cu ziduri înfipte în ţărmul stâncos,
urcat pe crenel, privesc lăncierul
cu scutul şi spada întoarse pe dos.

Departe, în zare, Kristel se arată
cu marea spre mal agitată-n delir,
loveşte în stânci cu apă-nspumată,
în suflet îmi toarnă vrăjit elixir.

Te văd de departe, plutind peste ape,
Diană vrăjită, cu chipul creol,
alerg către tine, s-ajung mai aproape,
de teamă să nu te răpească Eol.

LES ANDALOUSES

Les Andalouses, îndepărtata plajă,
rămasă-n amintire ca un mit,
ne cheamă în trecut necontenit
pe ţărmul său cuprins de-atâta vrajă!
Din Maraval veneam pe Front de Mer,
trona pe culmea-ngustă Santa Cruz
şi-n urma noastră rămânea difuz
oraşul vast, cuprins de un mister.

Pe lângă Monte Christo tot urcam,
Mers-El-Kebir venea apoi la rând,
vedeam vapoarele în radă stând
şi tot mai mici în urmă le lăsam.
Ne îndreptam cântând spre Cap Falcon,
ivindu-se din ceaţă-n dreapta mea,
dintre coline Bomo apărea,
pe insulă zăream un bastion.
Iar drumul sinuos ne tot ducea
spre mult dorita plajă din trecut,
pe urma dorului cândva pierdut
pe raza obosită dintr-o stea.

Te văd şi-acum, aşa precum erai,
Diană zveltă cu profil creol,
cu păru-n care se juca Eol,
întors pe plajă la-nceput de mai.
Să te aduc acolo aş-mai putea? –
mă-ntreb adesea, când privesc-napoi,
şi-n gândul meu renaştem amândoi,
plutind pe colţul unui ciob de stea.

Tu unde esti? – mai vrei un scurt popas,
să-l dăruim iubirii din trecut? –
m-aş delăsa de-ntregul meu avut,
ca-n scurtul timp ce-n faţă ne-a rămas
să reclădim un ultim început.

Facebooktwitterby feather

Despre NEAGU Corneliu

RPERE PRIVIND VIAȚA ȘI OPERA Corneliu Neagu (n. 20 martie 1944, Fieni-Jud. Dâmbovița): Urmează școala gimnazială în orașul natal, Fieni, în perioada 1951-1958. Apoi, se înscrie la Școala de arte și meserii din Fieni pe care o va absolvi în anul 1961. În perioada 1962-1966 urmează cursurile liceului seral „Aurel Rainu” din Fieni, iar în 1966 devine student al facultății de Tehnologia Construcțiilor de Mașini (TCM) a Institutului Politehnic din București. După absolvire, este angajat la aceeași facultate ca asistent universitar. În 1978 devine Doctor Inginer în TCM. La pensionare, în anul 2012, Universitatea îi conferă titlul academic de Profesor Universitar Emerit. În perioada 1983-1985 a fost detașat, în interes de serviciu, la Universitatea de Științe și Tehnologie din Oran-Algeria. După pensionare își începe activitatea literară, concretizată în patru cărți de poezie publicate și colaborări la reviste literare. Din acrivitatea academică este de reținut faptul că Prof. Univ. Emerit Corneliu Neagu este conducător de doctorat și specialist în domenii de vârf ale științei și tehnicii actuale: Managementul proiectelor de cercetare-dezvoltare-inovare, Optimizarea fluxurilor de materiale din întreprindere, Utilizarea Rețelelor neuronale artificiale la modelarea și simularea sistemelor și proceselor de producție etc. Este cercetător, inventator, expert în evaluarea organizațiilor economice și, desigur, poet de prestigiu. Opera sa științifică este concretizată în numeroase tratate și articole științifice, cu arie de recunoaștere națională și internațională. Majoritatea articolelor sunt publicate în reviste sau volume ale unor manifestări științifice indexate în Baze de Date Internaționale (BDI), cu factor de impact mare și foarte mare, unele atingând nivelul cel mai înalt, ISI galben (Q2), și ISI roșu (Q1) . Recunoașterea internațională a profesorului Corneliu Neagu decurge și din faptul că, pe durata anilor 1983-1985, a fost cadru didactic la Universitatea de Științe și Tehnologie din Oran (USTO)-Algeria, iar mai târziu, în decada 1990-2000, a participat la numeroase proiecte europene în colaborare cu universități din Franța, Spania, Anglia și Irlanda. Prin experiența acumulată în aceste proiecte, a contribuit decisiv la reformarea învățământului tehnic superior din România. Pe această cale, poate fi considerat drept unul dintre cei mai importanți deschizători de drumuri pentru noi specializări în inginerie, atât la nivelul studiilor de licență, cât și a celor de studii aprofundate și masterat. În literatură a debutat după pensionare, în anul 2016, cu volumul de versuri FATA MORGANA, la Editura ePUBLISHERS, dând viață unui vis frumos, pe care l-a purtat în suflet încă din adolescență. La intervale relativ scurte, publică încă trei volume de versuri, respectiv CUNOAȘTEREA DE SINE, TĂCEREA DIN ADÂNCURI, TIMP ȘI DESTIN. Primele două la aceeași editură ePUBLISHERS, în 2017 și 2018, iar ultimul la editura MATRIXROM, în 2018. Totodată publică în reviste de literatură prestigioase, dintre care amintim CONFLUENȚE LITERARE, LOGOS ȘI AGAPE, LITERATURA DE AZI, ARMONII CULTURALE, PARNAS XXI. Este prezent, de asemenea, în diferite antologii, alături de alți scriitori români din țară și diaspora. Să amintim dintre acestea, mai întâi, pe cele publicate în editura GRINTA din Cluj-Napoca, sub coordonarea poetului si criticului literar Romeo Ioan Roșiianu: eCREATOR 2, PRIMĂVARA CUVÂNTULUI și TOAMNA CUVÂNTULUI. Mai recent, versurile lui Corneliu Neagu au apărut în antologiile TREPTELE SPERANȚEI, coordonată de poeta Sibiana Mirela Antoche și SCRIITORI ROMÂNI UNIȚI ÎN CUGET ȘI SIMȚIRI LA CENTENARUL MARII UNIRI, realizată de Eugenia Enescu-Gavrilescu. În creația lirică a lui Corneliu Neagu descoperim, încă din primul volum de versuri, cuvinte noi, transferate din domeniul științific în cel literar, precum defragmentare și stigmergie. Utilizarea acestor neologisme îi permite autorului să transmită observații, idei sau stări emoționale, pentru care cuvintele comune sunt mai puțin potrivite. O viziune proprie privind stigmergia și defragmentarea pot fi regăsite în eseurile MULTIPLELE FAȚETE ALE STIGMERGIEI și MIȘCAREA DEFRAGMENTATĂ, publicate de Corneliu Neagu în revista LOGOS ȘI AGAPE. Temele majore care pot fi regăsite în opera literară a lui Corneliu Neagu provin, cu precădere, din viziunea autorului asupra curgerii imuabile a timpului, concretizată în observații, interpretări, amintiri, regrete, iubiri împlinite sau ratate, speranțe etc. Aceste teme sunt transpuse în versuri de o profunzime aparte, fără să aparțină, preponderent, unui stil literar anume. Mai degrabă, se poate vorbi despre o împletire de stiluri literare diversificate (realism, romantism, simbolism, expresionism etc), fapt ce conferă creației lirice a lui Corneliu Neagu originalitate și valoare artistică de nivel înalt. Aceste stiluri pot fi regăsite, în diferite doze, dificil de cuantificat, în tot ceea ce a publicat până acum.