Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » Fără categorie » INVITAȚIE de participare la lucrările celui de-al 45-lea Congres ARA, care se va desfășura la Universitatea Naționala de Știința si Tehnologie, Politehnica București, România, în perioada 3 – 5 iunie 2024

INVITAȚIE de participare la lucrările celui de-al 45-lea Congres ARA, care se va desfășura la Universitatea Naționala de Știința si Tehnologie, Politehnica București, România, în perioada 3 – 5 iunie 2024

Invitatie

În numele Academiei Româno-Americane de Arte și Științe (ARA), am deosebita onoare de a vă invita la cel de-al 45-lea Congres ARA, care se va desfășura la Universitatea Naționala de Știința si Tehnologie, Politehnica București, România, în perioada 3 – 5 iunie 2024.  În calitate de instituție dedicată promovării intelectualității românești în lume, ARA organizează acest congres cu scopul de a evidenția contribuțiile excepționale ale elitei intelectuale românești din diasporă și de a facilita schimbul de cunoștințe și colaborarea între profesioniștii din diverse domenii.

De peste patru decenii, Congresul ARA este un pilon al dezvoltării științifice și culturale a României, reușind să promoveze valorile intelectualității romanești în plan mondial, ducând mai departe moștenirea lăsata de înaintașii noștri. În acest an, evenimentul va aduce în prim plan o serie de contribuții remarcabile din domenii precum Antropologie, Matematică Aplicată, Arte, Biologie, Chimie, Inginerie, Protecția Mediului, Istorie, Drept, Lingvistică, Literatură, Medicină, Muzică, Fizică, Politică, Filozofie și Teologie.

Ne-am dori să vă avem alături la această ocazie deosebită, unde veți avea posibilitatea să contribuiți la consolidarea comunității academice românești din întreaga lume. Informații suplimentare despre programul și detaliile evenimentului vor fi postate in curând pe site-ul nostru web: http://www.AmericanRomanianAcademy.org.

Vă așteptăm cu drag la București.

Cu deosebit respect și considerație,

Prof. univ. dr. habil. Ruxandra Vidu,

Președinte ARA, în numele Consiliului de Administrație

Senior Member, National Academy of Inventors, USA

 

***********************Eng

Letter of Invitation

On behalf of the American-Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA), I write to invite you to the 45th ARA Congress, which will take place at the National University of Science and Technology, Politehnica Bucharest, Romania, from June 3 to June 5, 2024. As an institution dedicated to the promotion of Romanian intellectuality in the world, ARA organizes this congress with the aim of highlighting the exceptional contributions of the Romanian intellectual elite from the diaspora and facilitating the exchange of knowledge and collaboration between professionals in various fields.

For over four decades, the ARA Congress has been a pillar of Romania’s scientific and cultural development, succeeding in promoting the values of Romanian intellectuality worldwide, and carrying forward on the legacy that was left to us. This year, the event will bring together a number of outstanding contributions from fields such as Anthropology, Applied Mathematics, Arts, Biology, Chemistry, Engineering, Environmental Protection, History, Law, Linguistics, Literature, Medicine, Music, Physics, Politics, Philosophy and Theology.

We would like to be together on this special occasion, where you will have the opportunity to contribute to the strengthening of the Romanian academic community around the world. Additional information about the schedule and details of the event will be posted soon on our website at: http://www.AmericanRomanianAcademy.org.

We look forward to seeing you in Bucharest.

Best regards,

Prof. univ. dr. habil. Ruxandra Vidu

President of ARA, on behalf of the ARA Board of Directors

Senior Member, National Academy of Inventors, USA

http://www.AmericanRomanianAcademy.org.  

Facebooktwitterby feather