Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » AUTORI » Profil de AUTOR » PROFIL DE AUTOR ARMONII CULTURALE: ECATERINA SPERANȚA CHIFU

PROFIL DE AUTOR ARMONII CULTURALE: ECATERINA SPERANȚA CHIFU

ECATERINA CHIFU

S-a născut în satul Tisău, comuna Tisău, județul Buzău, în 1950.

Este absolventă a Universităţii din Bucureşti (Facultatea de Limbi Străine, specialitatea limba franceză – limba română) scriitoare, traducătoare, membră a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, membră în Asociaţia Autorilor şi Editorilor din România.

Studii:Liceul „Mihai Eminescu” din Buzău, Istitutul Pedagogic de 3 ani din Bacău (Facultatea de Filologie, secția limba română – limba franceză), Universitatea din București (Facultatea de Limbi Străine, specialitatea :limba franceză – limba română)

Studii post-universitare – Burse Comenius – două la Paris (Créalangues, Greta Tertiaire, École des Langues „Accord”), una la IMEF, Monpellier (Franţa), una la Liceo Classico Cognazzi (Altamura, Bari, Italia) alta la Instituto di Studi Filosofici, Napoli.

Profesii: profesoară, directoare la Clubul Copiilor din Râmnicu Sărat, scriitoare, traducătoare, ziaristă.

Distincţii şi medalii: Scrisoare de mulţumire publică din partea Ministrului Educaţiei, pentru servicii în slujba învăţământului, în 2007; medalie pentru participarea la antologia: „Poeţi şi prozatori în regal eminescian”, 2018, Medalii de la ASCIOR, pentru participarea cu lucrări la Conferinţa Naţională pentru Civilizaţie Creştină, 2018, 2019, medalia „Mihai Eminescu” pentru cartea „Emin şi Vero”, în 2019, la Salonul Național Eminescu.

Primește premii literare la concursuri naţionale şi internaţionale de literatură şi traducere literară. Participă cu lucrări la simpozioane, congrese, conferințe, colaborează la reviste din țară și din străinătate.

Cărți scrise și publicate:

Proză(romane): Jurnal de vacanţă, Prin luminile din Ţara Luanei, Fiica unei mame-copil, Croazieră pe Mediterana, Emigranta, Paris, mon amour, Orfeu pentru eternitate, Bucureşti, dragostea mea, Râmnicu Sărat, dragostea mea, Cartea sufletului meu, Noi Doi, Cascada orizontală, Felicia, Scrisori de la mare și de la munte(proză scurtă). Cugetări: cartea Reflecţii / Réflexions. Volume de poezie: Toi – Moi, une éternité / Tu – Eu, o eternitate, Cartea rugăciunilor noastre, Emin şi Vero, Romnaţe / Romances. Cărți pentru copii – Poezii: Mon livre bleu, Serbare la grădiniţă, Le fil d’argent / Firul de argint (basm).

Auxiliare didactice:Exerciţii şi teste pentru învăţarea limbii române şi pregătirea examenelor, Fişe de gramatică a limbii române, Drepturile omului în viziune educaţională / Les droits de l’homme en vision éducationnelle, Limba română. Gramatica de bază pentru elevi, Gramatica limbii române pentru elevi. Culegere de exerciţii şi teste, Limba română. Ortograme explicate, Gramatici paralele: limba română / limba franceză – Grammaires parallèles: la langue roumaine / la langue française.

Traduceri în limba franceză:

  1. Eminescu – Poésies(2013), Lulzim Tafa(poet albanez) – La théorie de l’explication des rêves, Ion Scorobete – Circumferinţa hardului gri / La circonférence du hard gris, Ion C. Ştefan – Tăria de a rămâne / La force de rester, Sami Sherifi – Soarele patriei mele / Le soleil de ma patrie, Daniel Marian – Cele 21 care sunt 31/ Die 21 die 31 sind / Les 21 qui sont 31, Frăţilă Genovel-Florentin – Roiuri de stele/ Essaims d’étoiles, Cristian Ţârlea, Nicolae Doftoreanu – Modicus Tango, Veronica Balaj – Stampe imaginare / Stampes imaginaires, Veronica Micle – Poezii/Poésies, Coma Şova – Paharul cu îngeri / Le verre des anges, Mihai Eminescu – Poezii/ Poésies(2020).

Ebooks realizate de Editura digitală – Romane:Paris mon amour, Emigranta, Felicia, Fiica unei mame-copil, Orfeu, mereu Orfeu. Poezie: Poeme, Cartea rugăciunilor noastre. Teatru:Reîntregirea sferei ș.a. Traducere în franceză: Mihai Eminescu – Poesies traduites du roumain par Ecaterina Chifu.

Ebook postat de ePublidhers Mihai Eminescu – amzon.uk– Poésies traduites du roumain par Ecaterina Chifu.

Colaborare la antologii și volume colective:

Antologii: Antologia de aforisme (Fundaţia Pelin, 2017), Anthologie d’aphorismes (Liban, Fundaţia Najiman, 2018), Orizonturile bucuriei (2017), Poeţi şi scriitori în Regal Eminescian (2017, 2018), Identităţi (aforisme, 2018) Iubirea, eterna poveste (2018), Unirea face puterea (2018), Poemele Unirii (2018), Românul s-a născut poet (2018), Labirinturi autumnale (2018), Scriitori în sărbători (2018), Poeți și prozatori în regal eminescian (2018, 2019), Talantul scriitorului român de pretutindeni (2019), Unirea face puterea (2018), Poemele Iubirii (2019), Limba noastră cea română (2019), Mişcarea Mondială a Poeţilor / World Poetry Movement (2019), Toamna sentimentelor (2020), Vis de Nichita (2020), Noi suntem fiii luminii (2021), Zătreni, file de legendă (2021) ş.a. Dicționar literar, Milenarium (2021).

Colaborări la revistele: Armonii culturale, Amprentele sufletului, Astralis, Agape și  logos, Basarabia literară, Bogdania, Bumerang, Confluențe literare, Climate, Cronica timpului, Dor de Dor, Independenţa Română prin cultură,  Însemne culturale, Întrezăriri,  Literatură şi artă, Luceafărul de Vest, Origini, Oglinda literară, Orizonturile Bucuriei,  Saeculum, Semănătorul  ş.a.

 

 

 

ECATERINA CHIFU

Née dans le village Tisău, la commune Tisău, département Buzău, en 1950.

Elle est diplômée de l’Université de Bucarest (Faculté des Langues Etrangères, spécialité la langue française – la langue roumaine), écrivain, traductrice, membre de l’Union des Journalistes Professionnels de Roumanie, membre de l’Association des Auteurs et Éditeurs Roumains.

Formation : Lycée « Mihai Eminescu » à Buzău, Institut Pédagogique de 3 ans à Bacău (Faculté de Philologie, section roumaine – française), Université de Bucarest (Faculté des Langues Étrangères, spécialité: la langue française – la langue roumaine)

Études post-universitaires : Bourses Comenius: deux à Paris (Créalangues, Greta Tertiaire, École des Langues «Accord»), une à l’IMEF, Montpellier (France), une autre au Liceo Classico Cognazzi (Altamura, Bari, Italie) et une à l’Institut des Études Philosophiques, Naples (Italie).

Métiers : enseignant, directeur du Club des enfants de Râmnicu Sărat, écrivain, traductrice, journaliste.

Distinctions et médailles: Lettre de remerciements publics du Ministre de l’Éducation, pour la contribution au service de l’Éducation, en 2007; médaille de participation à l’anthologie « Poètes et prosateurs roumains en Royal Éminescien» 2018, Médailles de l’ASCIOR, pour avoir participé avec des ouvrages à la Conférence nationale pour la civilisation chrétienne, 2018, 2019, médaille « Mihai Eminescu » pour le livre « Émin et Véro» en 2019, au Salon National Eminescu.

Elle a gagné des prix ​​littéraires lors de concours nationaux et internationaux de création et traduction littéraire et a participé avec des communications à des colloques, congrès, conférences, etc.

Livres écrits et publiés :

Prose (romans) : Journal de vacances, À travers les lumières de la terre de Luana, Fille d’une mère-enfant, Croisière sur la Méditerranée, Émmigrante, Paris, mon amour, Orphée pour Eternité, Bucarest, mon amour, Râmnicu Sărat, mon amour, Le livre de mon âme, Nous deux, Cascade horizontale, Felicia, Lettres de la mer et de la montagne (prose courte). Pensées : Réflexions.

Volumes de poésie : Toi – Moi, une éternité, Le Livre de nos prières, Émin et Véro, Romances.

Livres pour enfants. Poèmes: Mon livre bleu, Fête à la maternelle, Le fil d’argent (conte de fées).

Supports pédagogiques : Exercices et tests pour l’apprentissage de la langue roumaine et la préparation aux examens, Fiches de grammaire de la langue roumaine, Les droits de l’homme en vision éducative, Langue roumaine. Grammaire de base pour les élèves, Grammaire de la langue roumaine pour les élèves. Collection d’exercices et de tests, Langue roumaine. Orthographes expliquées, Grammaires parallèles : la langue roumaine / la langue française.

Traductions  en français :

  1. Éminescu – Poésies (2012) Lulzim Tafa (poète albanais) – La théorie de l’explication des rêves, Ion Scorobete – La circonférence du hard gris Ion C. Ştefan – La force de rester, Sami Sherifi – Le soleil de ma patrie, Daniel Marian – Les 21 qui sont 31, Frăţilă Genovel-Florentin – Essaims d ‘étoiles, Cristian Ţârlea, Nicolae Doftoreanu – Modicus Tango, Veronica Balaj – Estampes imaginaires, Veronica Micle – Poésies, Coma Şova –  Le verre des anges, Mihai Éminescu – Poésies, édition bilingue (2020).

Ébooks réalisés par l’Edition digitale. Romanes : Paris mon amour, Emigranta, Felicia, Fille d’une mère-enfant, Orphée, toujours Orphée. Poésie : Le livre de nos prières. Théâtre : Réunion de la sphère. Traduction: Mihai Éminescu – Poésies traduites du roumain par Ecaterina Chifu. Ébook publié par ePublidhers Mihai Eminescu – amzon.uk – Poésies traduites du roumain par Ecaterina Chifu.

Collaboration aux anthologies et volumes collectifs :

Anthologies : Anthologie des aphorismes (Fondation Pelin, 2017), Anthologie d’aphorismes (Liban, Fondation Najiman, 2018), Horizons de la joie (2017), Eminescian Royal (2017, 2018), Identités (Aphorismes, 2018) Amour, histoire éternelle (2018), L’union fait le pouvoir (2018), Poèmes de l’Union (2018), Le Roumain est né poète (2018), Labyrinthes d’automne (2018), Écrivains en fête (2018), Poètes et prosateurs en Royal Eminescien (2018), 2019), Le talent de l’écrivain roumain partout (2019), L’union fait le pouvoir (2018), Les poèmes d’amour (2019), Notre langue roumaine (2019), Le mouvement poétique mondial (2019), L’automne des sentiments (2020), Le rêve avec Nichita (2020), Nous sommes les fils de la lumière (2021), Zătreni, pages de  Légende (2021) etc. Dictionnaire littériare :Milénarium

 

Facebooktwitterby feather