Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » ANIVERSĂRI » REVISTA BOGDANIA, 81-82 (martie-aprilie 2021) – Editorial Ionel MARIN: Ce ne lipseşte să devenim un popor fericit?

REVISTA BOGDANIA, 81-82 (martie-aprilie 2021) – Editorial Ionel MARIN: Ce ne lipseşte să devenim un popor fericit?

În editorialul „Omul în foşnetul timpului şi netimpului” din numărul anterior al revistei Bogdania, afirmam că: ,,Omul, sămânţă-ecou, taină tulburătoare în foşnetul timpului şi netimpului, este o „zidire” frumoasă, dornică de absolut şi unică în manifestare. Este o fărâmă din infinitul mare, din universul văzut şi cel nevăzut, un crâmpei de suferinţă cu dorul permanent către Nemărginire. Înflorim cu ajutorul razelor din inimă şi putem da strălucire aurului sufletesc doar prin iubire. Iubirea asigură drum inefabil Sinelui, zborul prin anotimpuri. Consider că Omul este scânteia divină ce hoinăreşte prin anotimpurile Terrei şi nu numai…”. Trebuie răspândite şi susţinute opiniile şi faptele pro-familie, pro-viață, pro-Dumnezeu și creștinism. Suntem un popor creştin şi aşa trebuie să şi rămânem! Cel mai frumos sentiment este IUBIREA! Sper că oamenii nu îl vor limita, pierde sub dorinţa de a fi în siguranţă. Nu poţi fi liber fără iubire, fără îndrăzneţe visuri.

Minunate vise se pot realiza şi în Patria care ne-a născut şi crescut, nu neapărat, în ţările adoptive care ne vlăguiesc şi ne tratează ca pe nişte ,,cerşetori”. Patria trebuie şi poate să facă mai mult pentru fiii ei. Decizia politică este în mâinile politicienilor, a celor ce conduc ţara. Scriitorul Barbu Ştefănescu Delavrancea afirma: “Patria este înlăuntrul nostru şi o ducem cu noi peste ţări şi mări… Patria nu e pământul pe care trăim din întâmplare, ci e pământul plămădit cu sângele şi întărit cu oasele înaintaşilor noştri…“ Deci Patria este locul sfânt în care neam născut, copilărit şi în care trăim. Patria este casa părintească care ne lasă are uşile deschise şi în care putem trăi cu demnitate şi în armonie frăţească. Patria rămâne altarul din suflet, colţul de rai ce nu poate fi dezrădăcinat de nicio furtună din lume. Poate cineva să şteargă faptele miilor de eroi români care s-au jertfit pentru PATRIE!

Avem noi dreptul sau altcineva să minimalizăm truda şi realizările istorice ale neamului? Se încearcă minimalizarea rolului istoriei României şi altor necesare discipline în folosul răspândirii istoriei și tradițiilor minorităților naționale, afectând astfel identitatea națională. Mai bine de un secol, savantul Nicolae Iorga afirma: „Un popor care nu își cunoaște istoria și eroii e ca un copil care nu își cunoaște părinții”. Poporul român îşi asumă trecutul şi apără viitorul! De aceea stimaţi conducători aţi fost votaţi ca să slujiţi interesele naţionale ale românilor şi tuturor locuitorilor României. Cearta interminabilă, vorba multă şi neserioasă nu dă roade benefice. Să ne punem, cu toţii, întrebarea: cui serveşte atâta nedreptate, dezbinare, ură şi mârşăvie? Corupţia, nedreptatea, fărădelegea au sporit valul de nemulţumiri şi neîmplinirile. În această perioadă a pandemiei, cu certitudine am învăţat să preţuim mai mult sănătatea, ce înseamnă libertatea, prietenia, relaţia firească cu cei apropiaţi, ce înseamnă credinţa şi mai ales speranţa, nevoia de a rămâne în firescul lucrurilor.

Stă în puterea omenirii să ne salvăm, să ne continuăm în mod paşnic, trăirea zilnică, viitorul. Anul trecut, din cauza pandemiei am fost nevoiţi să renunţăm la fundamentale drepturi printre care libertatea şi lipsa posibilităţii de a munci, de a produce bunuri de larg consum….Pierderile şi suferinţele sunt mari. Anul 2021 poate şi trebuie să devină un an al dezvoltării, armoniei şi echilibrului, al luminii, speranţei şi iubirii…Zâmbetul pe chipul oamenilor, bucuria de a trăi demn şi frumos, bucuria trebuie să renască în sufletul fiecărui cetăţean al ţării noastre! Haideţi fraţilor şi surorilor să ne comportăm responsabil şi cu dragoste unii faţă de alţii. „Dragostea nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr.” (1 Corinteni 13.5-6). Să ne schimbăm în bine, să alungăm răutatea, duşmănia, ura şi să ne înţelegem, ajuta, preţui şi iubi ca fii şi fiice ale neamului românesc descendent din neînfricaţii geto-daci şi copii ai Părintelui ceresc.

Marele Creator ne-a înzestrat cu minte și morală. Conștiința de sine să ne propulseze către normalitate, către adevăr şi iubire. Este important Adevărul în toate domeniile vieții (inclusiv în credință și religie)? Desigur, pentru că în viață sunt consecințe nefaste dacă ești în eroare. Prof. american Jonathan Haidt, psiholog şi autor a spus că atunci când judecăm un comportament ca fiind moral sau imoral, ne ghidăm după cinci principii: ,,grija față de bunăstarea celorlalți; dreptate și corectitudine; loialitate față de grupul de apartenență; respect față de autoritate; puritate și sfințenie. Este foarte important ca aceste principii de bază să fie respectate de cei ce ne conduc, pentru că poporul le va respecta doar atunci când va vedea că ai lor conducători fac acest lucru cu sfințenie, militând pentru inocularea lor și în rândul maselor. Politicianul moral gândește politica în termenii binelui public, pe când politicianul moralist insistă asupra propriilor interese. Primul este un om de stat responsabil, iar al doilea este un om care utilizează morala pentru a-și atinge ambițiile, acționând uneori fără scrupule.

Câți dintre cei ce ne conduc respectă toate cele cinci principii enunțate mai sus? Răspunsurile la întrebările de mai sus le poate descifra fiecare, depinde de pe care poziție o face. Toate aceste situații alături de multe altele alterează principiile democratice pe care le invocăm mereu, dar și pe cele morale în aceeași măsură. Parlamentul trebuie să emită legi drepte şi care să fie respectate de toţi cetăţenii. De ce nu se adoptă legi drepte care să asigure echitate socială şi prosperitatea întregului popor? Nimeni nu trebuie să fie deasupra Constituţiei ţării, a legilor. Morala, competenţa şi credinţa într-un ideal naţional să primeze în numirea directorilor, managerilor la toate nivelurile societăţii. Un om fără principii morale, fără dragoste de glie şi oameni nici nu va da roade bune. Credinţa este liberă şi omul trebuie respectat indiferent de convingerile sale. De asemeni este greu de acceptat marile inechităţi existente în salarizarea oamenilor şi faptul că există pensii speciale care sfidează omenia şi bunul simţ. Lumea în care trăim nu este o lume a egalității de șanse, a respectării libertăţii şi drepturilor fundamentale ale cetăţenilor ei.

Democraţia autentică devine tot mai mult o iluzie, un vis greu de atins. Ce ne lipseşte să devenim un popor fericit? Asumarea cu responsabilitate a greşelilor trecutului, o solidaritate şi o fraternitate solidă, lipsa unui proiect naţional major, precum Reîntregirea neamului românesc. După anul 1989 s-a acţionat din exterior şi cu sprijin din interior la distrugerea economiei şi la subminarea solidarităţii sociale a românilor şi promovarea în mod deosebit a intereselor străine. Renunţarea la o parte din suveranitatea ţării şi intrarea sub cupola neputinţei, a lipsei de empatie umană. În timpul cel mai scurt posibil trebuie repornite motoarele economiei naţionale, să promovăm cu consecvenţă interesele naţionale, bunurile autohtone, tradiţiile străbune şi desigur şi dragostea faţă de ţară şi neam. Încurajarea muncii cinstite, promovarea pe criterii de competenţă profesională în funcţiile de conducere la toate nivelurile şi în toate domeniile de activitate. Înstrăinarea de noi înşine, faţă de propriile valori fundamentale ale poporului şi bulversarea sistemelor de educaţie şi sănătate publică ne duce şi mai mult în ceaţă, îndepărtează clipa salvatoare, a realizării unui viitor strălucit.

Deci fără o puternică, vie credinţă, fără demnitate şi mândrie naţională şi iubire necondiţionată a patriei străbune nu vom realiza o societate armonioasă, liberă, prosperă şi fericită. De popor şi conducătorii lui depinde şi realizarea unei vieţi frumoase şi fericite în spaţiul dăruit de Dumnezeu, dacilor, iluştrii noştri înaintaşi. Deci, cum se poate obţine fericirea pe pământ? Un răspuns convingător l-a dat Nicolae Steinhardt: „De ce îi este omului de astăzi foame? De iubire și de sens.” Desigur că fără iubire, fără adevăr şi lumină viaţa este lipsită de sens şi de binecuvântare. Educaţia, ştiinţa, cultura, înţelepciunea, ne fac conştienţi de menirea noastră pe Pământ, de rostul vieţii şi ne dă speranţa că suntem părticică din universul infinit, deci parte din Însuşi Dumnezeu. Şcoala, familia, instituţiile de cultură, literatura, societatea în ansamblul ei trebuie să contribuie într-o măsură mai mare la educaţia moral-spirituală a cetăţenilor, la afirmarea valorilor şi îmbunătăţirea relaţiilor interumane şi asigurarea păcii şi bunăstării tuturor popoarelor lumii. Sunt adeptul rațiunii, înțelegerii, al diversității, al toleranței etnice, religioase, politice, al dialogului civilizat aducător de echilibru, pace și armonie. Viaţa normală înseamnă: dreptul la muncă, învăţătură, cultură, credinţă, demnitate, libertate, onestitate, iubire, bun simţ, justiţie socială, etc.

Mama, copiii, familia cea tradiţională, familia cea mare, Ţara, trebuie respectate zilnic și cu certitudine indiferent de naționalitate, în măsura posibilităților, să contribuim efectiv la înfăptuirea unor îndrăznețe și strălucite proiecte naționale, inclusiv realipirea Republicii Moldova la Patria mamă. În cadrul acestor proiecte un rol important îl are femeia. Cunoaştem faptul că rolul și imaginea femeii în societate au fost într-o continuă schimbare de-a lungul istoriei. În epoca noastră a crescut substanţial menirea femeii în diversele ei ipostaze: de mamă, de soţie sau iubită, de profesionist în diferite domenii de activitate. Şi în România a devenit o tradiţie ca în perioada 01-08 martie să fie sărbătorită, omagiată femeia. Mama reprezintă cea mai iubitoare şi frumoasă fiinţă de pe faţa Pământului, copiii fără deosebire o divinizează. Dar, oare câte din aceste minunate fiinţe nu suferă în tăcere şi lăcrimează în ţară de dorul fiilor, fiicelor plecate departe de ţară să-şi câştige existenţa.

Câteva sute de mii de copii duc zilnic dorul de părinţi plecaţi în bejanie pe diferite meleaguri ale străinătăţii. Oare chiar nu mai știm să iubim, să ne preţuim pe noi înşine şi darurile cele mai de preţ, copiii? Prin calităţile deosebite precum: bunătatea, spiritul de sacrificiu, delicateţe, gingăşie, intuiţie, inteligență, femeia-mamă contribuie esenţial la educaţia copiilor, asigurarea unui cămin fericit, la menţinerea frumuseţii şi calităţii vieţii. Egalitatea de şanse dintre bărbat şi femeie duce la realizarea unei echitabile şi armonioase comunităţi. Stă în putinţa noastră să transformăm România într-o țară cu adevărat dezvoltată economic, prosperă și competitivă în Europa și în lume. Am intrat de curând în primăvară, sper într-o renaştere naţională, într-o normalizare a vieţii sociale, economice, culturale, etc. Să trăim în lumină, în înţelegere şi voie bună, fără răutate şi ranchiună, invidie şi duşmănie. Nu există viruşi care să înfrângă iubirea! Zâmbetul înfloreşte doar în libertate, aduce bucurie în suflet şi aprinde scânteia dragostei în inimile fiecăruia dintre noi. Tuturor, o primăvară frumoasă, rodnică şi binecuvântată!

 

Sănătate şi numai bine!

Dumnezeu să binecuvânteze întreaga omenire!

 

ing. IONEL MARIN,

președinte Asociația Bogdania,

fondator revista Bogdania

Facebooktwitterby feather