Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide
Prima pagină » ANIVERSĂRI » Virginia Vini POPESCU: SUNT FIU AL TELEORMANULUI, ALEXĂNDREAN – COLONEL VIOREL CIOBANU

Virginia Vini POPESCU: SUNT FIU AL TELEORMANULUI, ALEXĂNDREAN – COLONEL VIOREL CIOBANU

De un patriotism demn de cele mai strălucitoare stele şi un interes deosebit pentru cultura locală şi naţională, colonelul Viorel Ciobanu, mândru de locul în care s-a format şi a profesat vreme de patru decenii, este un intelectual deplin, care şi-a făcut judetul mândru, cunoscut şi recunoscut prin activitatea sa.

Militar de cariera şi licenţiat în ştiinţe matematice,  colonelul Viorel Ciobanu şi-a organizat mintea, şi-a desăvârşit gândirea şi logica, în clasele primare la Şcoala generală nr.1 Turnu-Măgurele şi Şcoala generală nr. 2 din Alexandria, şi-a conturat apoi personalitatea la Liceul militar ”Dimitrie Cantemir” şi Şcoala de Artilerie de la Sibiu şi a pornit ulterior pe drumul cunoaşterii avansate prin munca de cercetare ştiinţifică.

Transpusă în lucrări, activităţi ştiinţifice şi cărţi, munca de-o viată, a unui om de cultură, este impresionantă. Domeniile la care  face referire sunt deosebit de multe, opera sa fiind  o adevarată incursiune în  lumea fascinantă a culturii.

Pentru că o parte din publicaţiile sale am avut plăcerea să le parcurg încă de la apariţie şi  să-mi dau seama de nivelul preocupărilor, de capacitatea de cuprindere şi înţelegere a problemelor majore ale lumii în care trăim, am răspuns cu placere invitaţiei de a face căteva referiri la volumul, cu mândrie intitulat ”SUNT FIU AL TELEORMANULUI, ALEXĂNDREAN”. Un volum al cărui cuprins este şase pagini se recomandă singur!

Diseminarea, în scopul informării publicului larg, a cunoştinţelor şi experienţelor personale despre unele teorii, concepţii şi concepte moderne cuprinde: opiniile sale privind introducerea matematicii nuanţate  în procesul conducerii militare, aplicaţiile inteligenţei artificiale în domeniul militar, reperele etnologice şi accentele de condiţionare ecologică în conflictele beligene actuale, procesele sociale şi securitatea lor informaţională, conexiunile războiului cibernetic cu inteligenta artificială, viaţa ca o expresie a informaţionalului, precum şi strategia militară şi socială actuală, şi unele aspecte ale evoluţiei relaţiilor internaţionale de astăzi.

În special, studiile şi cercetările autorului abordează o tematică de  noutate absoluta şi de mare interes pentru  specialişti, dar şi pentru publicul larg. Problematica acestora cuprinde: raportul rutină-creativitate în exercitarea comenzii militare; timp şi contratimp, dimensiuni ale acţiunilor militare; modelarea matematică în conducerea militară; dimensiunea ecologică a acţiunilor militare; rolul ciberneticii şi informaticii în domeniul militar şi medical etc.  Toate aceste subiecte abordate contribuie la ridicarea valoarii lucrării şi îi dau originalitate.

Trecerea de la ştiinta armatei la ştiinţele de vârf ale  vremurilor pe care le trăim, la aplicaţiile lor tehnice, de la filosofie la medicina, cunoaştere, tempologie şi ecologie  este un firesc al gândurilor şi cunoştinţelor autorului Viorel Ciobanu.

Sinergia scrierilor sale conduce la constituirea lor într-un original şi reprezentativ  corpus de teze, idei, concepte, chiar pionier al unor teorii cum ar fi cea a cunoaşterii vizionare şi definirea unei noi discipline, VIZIONICA, care interferează elementele obiective ale vieţii cu cele subiective, cu parapsihologia si paranormalul, a fenomenelor predominant bioinformaţionale cu cele energetice şi de medium-tehnicum.

Cu spiritul investigatiei şi al cultivării relaţiilor cu oameni de valoare ştiinţifică, de comunicare şi învăţare, colonelul Viorel Ciobanu le dedică  capitolul ,,CONVORBIRI CU DIFERITE PERSONALITĂŢI “ în care sunt propuse teme de interes deosebit, precum:

rolul medicinii, antropologiei şi ştiinţelor de graniţă şi a interdisciplinarităţii în contemporaneitate (Convorbire cu academicianul Victor Săhleanu); direcţiile şi tendinţele actuale în ştiinţele socio-umane şi comportamentale ale secolului XXI (Convorbire cu filooful Lucian Culda); studiul istoriei vechi europene şi naţionale, interactiunea om-natură-artifex, paşii organizării ştiinţelor, personalităţi româneşti remarcabile în domeniul ştiinţelor electrice, buclele cibernetice Conta, cosmogonia informaţională (Convorbire cu prof. univ. dr. Ing.  Margareta Adela Simonescu); problematica securităţii informaţiilor în domeniul militar şi social,  raportul dintre risc şi securitate, modelare-simulare-identificare sisteme, conducerea proceselor tehnice şi economice, comunicare-negociere-mediere (Convorbire cu generalul Gheorghe Ilie); fenomenul războiului, agresivităţii şi violenţelor din zilele noastre, triada război-terorism-criminalitate, globalizarea şi implicaţiile sale, forţele speciale în Armata României, operaţiile postconlict (Convorbire cu domnul col.r. prof. univ. dr. Lucian Stăncilă); problematica timpului sub aspect filosofic şi fizic, divinitatea şi nedumeririle despre aceasta, receptarea operei lui Cioran, etc (Convorbire cu domnul colonel. R. Anghel Hoţu); vechimea şi perenitatea neamului românesc pe aceste meleaguri, studiul limbii şi civilizaţiei autohtone (Convorbire cu cercetătorul Liviu Teleoacă).

Ultimul capitol al lucrării  este dedicat cărţilor publicate ca autor şi coautor.

Opera colonelului Viorel Ciobanu, temele militare şi umane abordate, sunt pansamente sterile puse pe multele răni deschise ale omului şi ale omenirii. Cu respectul cuvenit, pentru tot ce a făcut spre binele şi frumosul culturii, îmi exprim întreaga preţuire şi dedic autorului cartii ”SUNT FIU AL TELEORMANULUI, ALEXĂNDREAN”, colonelului Viorel Ciobanu, versurile: ,,Argintul brazilor cărunţi/ Depus pe fruntea milenară/ Şi azi vorbeşte despre mulţi,/ Care-au slujit această ţară./…/…/ Am datoria de-a cinsti,/ Prin versul meu de închinare,/ Pe cei ce veşnic vor clădi/ Istoria nemuritoare!”/ (din  poezia ,,Argintul brazilor cărunţi”- Virginia Vini Popescu – vol. ,,INTRE PORTI DE UNIVERS”-Editura Anamarol, 2016 ).

––––––––––––––-

Prof. dr. Virgina Vini POPESCU

Alexandria, Teleorman

25 iulie 2016

 

 

Facebooktwitterby feather