Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide

O CARTE CURAJOASĂ – „DRAGOSTE TÂRZIE”

 • Array

O CARTE CURAJOASĂ : „Dragoste târzie” recenzie de Gheorghe POSTELNICU             Cum poţi pătrunde critic într-o carte constituită – editorial – , ca o construcţie inexpugnabilă, cu un…

UN JURNAL ÎNCÂNTĂTOR

 • Array

            Părintele Adrian Făgeţeanu s-a aflat, după cum Mântuitorul i-a îngăduit, deasupra timpului pe care l-a trăit. Paradoxurile sale au constituit veritabile oglinzi de caractere şi…

PATIMA SCRISULUI ŞI PĂCATUL LECTURII

 • Array

PATIMA SCRISULUI ŞI PĂCATUL LECTURII Gheorghe POSTELNICU             Un titlu plin de semnificaţii are cartea venerabilului Aurel Anghel, „Zăbava cititului”, din 2015, titlu inspirat de cunoscutele cuvinte ale…

SCRIITORUL MARIN IFRIM ÎN SPAŢIUL CULTURAL BUZOIAN

 • Array

SCRIITORUL MARIN IFRIM ÎN SPAŢIUL CULTURAL BUZOIAN Gheorghe POSTELNICU              Contrar legendei create în jurul său, ca poet, Marin Ifrim avea o receptare artistică mică, întrucât, zi de…

TUDOR CICU, DIN NOU CU MAREA ÎN SUFLET

TUDOR CICU, DIN NOU CU MAREA ÎN SUFLET Gheorghe POSTELNICU             Fantezia lui Tudor Cicu hoinăreşte cu marea în suflet, în Grecia contemporană, teritoriul epic al ultimei sale…

O POEZIE A (DE)CĂDERII UMANE

 • Array

O POEZIE A (DE)CĂDERII UMANE   Gheorghe POSTELNICU              Faţă de poezie, critica literară are datoria de a o încuraja să meargă mai departe spre noi sisteme filozofice…

UN EVENIMENT CULTURAL ŞI EDITORIAL

 • Array

UN EVENIMENT CULTURAL ŞI EDITORIAL Gheorghe POSTELNICU   Cu titlul „Personalităţi buzoiene 1918-2018. 500 pentru România”, folosind un model enciclopedic european, animaţi de credinţa că „dimensiunea spirituală este…

GHEORGHE POSTELNICU: EVENIMENT

 • Array

            Parcul din partea de miazănoapte a Palatului Comunal din oraşul Buzău, curat, cochet, util, a primit numele de „Vasile Voiculescu”, fiind dăruit şi cu un bust al…

UN MEMORIALIST FRENETIC: DUMITRU K NEGOIŢĂ

 • Array

Cele 34 de foiletoane incluse în „BUZĂU ŞI CASA DIN URSOAIA”, 2019, adună observaţiile critice ale unei conştiinţe sociale care compensează prin frenezie vitalistă un trecut mai apropiat…

NEUITATUL MARIN IFRIM

 • Array

NEUITATUL MARIN IFRIM Gheorghe POSTELNICU             Întâmplarea a făcut, ca, în timp ce prietenul nostru nepreţuit era condus pe ultimul drum, noi să călătorim spre un spital din…

GHEORGHE POSTELNICU – ISTORIE LITERARĂ DIN PERSPECTIVA POEZIEI STAN BREBENEL: „Şlefuitorii de cuvinte”, volumul I, 2018

 • Array

Debutând cu proză scurtă („Asasinii speranţei”, 2003), continuând cu note de călătorie („Pelegrin prin Elada”, 2008) şi cu un roman („Canari în colivie”, 2009), Stan Brebenel, ofiţer în…

UN EXPERIMENT ÎNCÂNTĂTOR

 • Array

UN EXPERIMENT ÎNCÂNTĂTOR Oana Camelia Şerban: „Cinic şi clinic. Trei săptămâni în spital – cronica unei salvări întârziate”, Buzău, 2018 Gheorghe POSTELNCIU             Buzoianca, prin origine, Oana Camelia…

ANTOLOGIA „SCRIITORI NEHOIENI”

 • Array

ANTOLOGIA „SCRIITORI NEHOIENI”, Buzău, 2017  Gheorghe POSTELNICU               16 autori „care au abordat genuri şi teme diferite”, în perioade istorice diferite, înseamnă exprimarea numerică a celei mai…

Parabola civilă

 • Array

O PARABOLĂ CIVILĂ: „IMIGRANTUL”, de Paulina Georgescu Gheorghe POSTELNICU             Incendiată de tristeţe este nuvela Paulinei Georgescu (n. 1957), intitulată „Imigrantul” (2017). Ea poate declanşa un torent de…

UN BALADIST PARCIMONIOS

 • Array

UN BALADIST PARCIMONIOS Gheorghe ONEA: „Anotimpul iubirii”, 2018 Gheorghe POSTELNICU               Titlul volumului de versuri, împrumutat de la poezia cu acest nume, un cântec ritualic cu acorduri…

O SEDUCĂTOARE UTOPIE LITERARĂ

 • Array

O SEDUCĂTOARE UTOPIE LITERARĂ: „OMUL DINTRE DOUĂ LUMI”, de Diana Dobriţa BÎLEA Gheorghe POSTELNICU             Mă declar solidar cu cei care au apreciat ultima carte a Dianei Dobriţa…

AUREL ANGHEL – 80 de Gheorghe POSTELNICU

 • Array

Am făcut cunoştinţă cu scrierile lui Aurel Anghel din fragmentele publicate în primele reviste electronice din ţară, cele editate de Artur Silvestri în cadrul grandiosului proiect ARP. A…

Poeme creştine

 • Array

GIREL BARBU: „Vânzătorul de lumină: poezii creştine”, Buzău, 2018. Girel Barbu este unul din cei mai de seamă reprezentanţi ai lirismului tradiţionalist buzoian. Versurile sale au un pronunţat…

UN POET BUZOIAN NECUNOSCUT de Gheorghe POSTELNICU

 • Array

       Chiar dacă nu şi-a căutat împlinirea deplină în poezia contemporană, poetul nocturn Paul Petre s-a dovedit un talent care poate surprinde postum, la un an…

PORTRET DE SCRIITOR: TUDOR CICU

 • Array

Cunoscând bob cu bob opera lui Tudor Cicu, putem afirma astăzi că aceasta are consistenţa unui amestec nedisociabil de ficţiune şi autobiografie, prezentând o diversitate de genuri, specii…

MĂRTURII BUZOIENE ÎN COLECŢIILE BIBLIOTECII ACADEMIEI ROMÂNE

 • Array

Ilie Mândricel: „Mărturii buzoiene în colecţiile Bibliotecii Academiei Române”, 2018. Volum apărut cu sprijinul Asociaţiei pentru Dezvoltare Durabilă „Zorile” şi News Buzău (partener media). Ediţie îngrijită de Vlad-Ionuţ…

Monumentul unui erou al zilelor noastre

 • Array

Am citit lucrarea autobiografică a matematicianului Octavian Gh. Dumitriu („Destinul unui învingător”, Editura PIM, Iaşi, 2012) cu atlasul geografic alături, pentru a identifica localităţi moldoveneşti, precum Vultureni, Deleni,…

ÎN ÎN DIALOG CU INIMA – Gheorghe POSTELNICUDIALOG CU INIMA

 • Array

Am primit volumul I al lucrării „În dialog cu inima” – interviuri cu scriitori români contemporani, l-am citit nerăbdător şi, cu toată consideraţia faţă de cele 27 de…

ISTORICI BUZOIENI DESPRE UNIREA CEA MARE

 • Array

Valeriu Avram, Constantin I. Stan, Valeriu Nicolescu: „Buzoieni pe frontul războiului de întregire sau care au militat pentru înfăptuirea României Mari”, Editgraph, 2018,  lucrare apărută cu sprijinul Primăriei…

MARIN IFRIM: „Doctorul Valeriu Bistriceanu sau începutul unei Veşnicii”, Buzău, 2018

 • Array

Gheorghe POSTELNICU             Nu e uşor să evoci străduinţa unor oameni de cultură de a evidenţia, la rândul lor, activitatea unui confrate plecat la cele veşnice, deoarece, când…

UN CĂLĂTOR NEOBOSIT PRIN ORIZONTUL CULTURII

 • Array

UN CĂLĂTOR NEOBOSIT PRIN ORIZONTUL CULTURII   Gheorghe POSTELNICU   În România de astăzi, cultura nu se face numai la Academie, Ateneu, Universitate, ci şi în localităţile şi…