Your message has been sent, you will be contacted soon
Revista Armonii Culturale

Call Me Now!

Închide

dr. POMPILIU CREȚU: ECVESTRĂ

 • Array

ECVESTRĂ Semeață-încremenind pasul în aer ecvestra își înalță silueta și depășind al timpurilor vaier nu știi,de este om sau cal… vedeta! Stă-n nemișcare trapul peste noapte și bronzul…

INCIDENTE ANCESTRALE – Pompiliu Crețu

 • Array

INCIDENTE ANCESTRALE Prin cerul spart curgând fierbinte iadul de foc dogoarea-și trece, șuvoi de raze înroșite ardeau pământul…vrând să-l sece. În umbra unui tei apatic îmbolnăvit de-arșița verii,…

EFLUVII – dr. Pompiliu Crețu

 • Array

EFLUVII Hai să fugim, iubito, timpul nostru s-a rătăcit în filele de vreme îngălbenite, șterse și boeme și risipit într-un apus albastru. Ecoul vorbelor frumoase tace în lumea…

NEPĂSAREA LUNII – dr. Pompiliu Crețu

 • Array

NEPĂSAREA LUNII Am spart fereastra cerului cu mâna dar a căzut pe noi praf și cenușă, lumini din cIoburi năvăleau pe ușă spre bolta unde se plimba doar…

TOAMNA DIN INIMA VERII – Pompiliu Crețu

 • Array

TOAMNA DIN INIMA VERII Se-abate râul din calea amiezii și malul strânge pietre zbuciumate, văzduhu-i despicat de raze coapte tălpile ard nisipurile falezei. Încinsă-n soare-o stâncă anonimă priviri…

NEMURIRE-Pompiliu Crețu

 • Array

NEMURIRE PRINOS dedicat LUCEAFĂRULUI poeziei românești în zi de 15 iunie. S-a stins o ploaie -n seceta pustiei respiră verde întristat pământul, tăcerea lui ce apăsa tot câmpul…

RITUAL – Pompiliu Crețu

 • Array

RITUAL Uitarea strânge-n brațe dimineața când prima rază stinge felinarul, din cer dispar steluțe,le ia Carul, se-așterne peste gândul tainic ceața. Umbrele dragi se ostoiesc în noapte în…

SINGURĂTATEA CLIPEI – Pompiliu Crețu

 • Array

SINGURĂTATEA CLIPEI Clipe se sting în jocul cu uitarea se risipesc pierdute în pustiu, ecoul lor trezit într-un târziu aduce șoapta umbrei și visarea. Întunecă amurgul ziua, zarea,…

SUSPINE – Pompiliu Crețu

 • Array

SUSPINE Țara în care vârstnicii suspină e locul unde-am zis întâi acasă, ea este minunată și frumoasă, respectă,ocrotește și alină. E glia unde au trăit străbunii în care…

EROAREA TIMPULUI-Pompiliu Crețu

 • Array

EROAREA TIMPULUI Aleargă clipa-n haosul tăcerii, eroarea timpului lumini destramă, discret își lasă zodia de-aramă pe frunze triste lacrima durerii… Priviri ascunse rănesc după voaluri iar colții lor…

JOCURILE PLOII-Pompiliu Crețu

 • Array

JOCURILE PLOII Ascultă șoapta ploii-înăbușite în asfințit pe umbrele de seară când ritmul sarabandei o să doară pe țiglele cu fețe învechite. Se joacă stropii aprigi cu pădurea…

NOCTURNĂ-Pompiliu Crețu

 • Array

NOCTURNĂ Femeie… luna-i la fereastră cu doruri și parfum de vise, în felinarele aprinse lumina pâlpâie albastră. Ascunsă-i patima zăludă în care dorul se topește, tainică clipa risipește…

VIRTUȚILE TĂCERII- Pompiliu Crețu

 • Array

Moment liric dedicat comemorării EROILOR VRÂNCENI, în memoria foștilor deținuți politici care au luptat în munți contra comunismului. Oraș Panciu 18 mai 2024. VIRTUȚILE TĂCERII EROI jertfiți pe…

CONTRASTELE DURERII-Pompiliu Crețu

CONTRASTELE DURERII Abia trăim și dacă viața noastră mai pâlpâie în sfeșnicul durerii, rămâne doar speranța învierii într-un decor cu strălucire-albastră. Am risipit din ani trudind la alții…

MISTER VIOLET-Pompiliu Crețu

MISTER VIOLET Lucea în asfințituri de lumină un violet misterios pe creste, se iriza prin nouri o poveste într-un amurg ce-o aștepta să vină… Imensități își tulburau albastru…

RONDELUL INIMII-Pompiliu Crețu

RONDELUL INIMII Bătaia ta înseamnă mereu viață iar frământarea glas de univers, ea va trăi în pământescul vers dar se va pierde în celesta ceață… Mister al ancestralului…

MÂNGÂIERE – Pompiliu Crețu

 • Array

MÂNGÂIERE Am obosit ducând în spate timpul, cărarea mi se pare mai abruptă, vibreaz-un clopot surd cu limba scurtă și tulbură ciulini ce-aleargă câmpul. Vag un ogeac își…

NICIODATĂ-Pompiliu Crețu

NICIODATĂ. Am umbra ta rămasă-n colț de suflet cu un parfum al vremilor trecute, discretă a venit să mă sărute și-odat cu vântul s-a oprit din umblet. Din…

MORGANE-Pompiliu Crețu

MORGANE. Din umbre apăsate de apusuri neliniști aspre se aștern pe iarbă , singurătăți obscure-încep să fiarbă în creuzete pline de eresuri. În anotimpuri stridența culorii flutură umbre-n…

LACRIMA CĂRȚII-Pompiliu Crețu

LACRIMA CĂRȚII Din pomi uciși va răsări o carte și inima copacilor va plânge, lacrima lor este izvor de sânge care oftează într-un ecou de noapte. Iar viața…

TAINA PĂMÂNTULUI-Pompiliu Crețu

TAINA PĂMÂNTULUI Și dacă Paradisul e aproape mă voi urca și într-un ultim zbor, în galaxie veșnic călător am să plutesc pe umezi nori de ape. Pe Căi…

RONDELUL FLORII DE CIREȘI-Pompiliu Crețu

RONDELUL FLORII DE CIREȘ. A nins,oare a câta oară? noi fulgi de floare,ca o spumă, în ia albă iar se-adună tot zâmbetul din primăvară? Petale albe râd spre…

COMPLICITATEA SALCIEI-Pompiliu Crețu

COMPLICITATEA SALCIEI Prinos de armonie,eleganță, ți-ai etalat podoaba argintată pe malul apei,veșnic însetată de unda lină,plină de speranță. Smaraldul tremură pe val ce duce o frământare într-un vis…

LACRIMA CĂRȚII-Pompiliu Crețu

LACRIMA CĂRȚII Din pomi uciși va răsări o carte și inima copacilor va plânge, lacrima lor este izvor de sânge care oftează într-un ecou de noapte. Iar viața…

SPERANȚA ILUZIEI-Pompiliu Crețu

 • Array

SPERANȚA ILUZIEI Și totuși ne mai bântuie speranța chiar dacă sita vremii cerne timpul, iluziile rostogolesc nisipul, jocul secundei risipește viața. Tot alergăm naivi după iluzii dar cute…

RECURS LA NEMURIRE-Pompiliu Crețu

RECURS LA NEMURIRE Din univers venim pe căi terestre cu un destin vremelnic fiecare, îl hotărăsc ascunse ursitoare și-n frunte va rămâne veșnic zestre. Lumini se-aprind în dimineți…

MAGIA VERSULUI-Pompiliu Crețu

MAGIA VERSULUI Te-ai strecurat POEZIE în amurguri iar rimele-ți sunt fluturii ce zboară luați de o boare cu parfum de seară, duși către felinare-n orizonturi. Un colț de…

SECVENȚE ASTRALE- Pompiliu Crețu

SECVENȚE ASTRALE Ecou din infinitul exoteric pulsează dinspre galaxii un ropot, vibrează rece-n zbaterea de clopot reverberând într-un refren eteric. Timpul își limitează pașii,anii, mileniile ascund ghețari eratici,…

RECVIEM PENTRU UMBRE – Pompiliu Crețu

 • Array

RECVIEM PENTRU UMBRE Să nu călcăm pe umbre în apusuri ele sunt vii,chiar dacă nu spun șoapte, dispar discret în falduri reci de noapte apoi apar în dimineți…

ORIZONTURI LIBERE – Pompiliu Crețu

 • Array

ORIZONTURI LIBERE Nu pune orizontului cătușă lasă-l să se apropie de tine, eternitatea spiritului vine când noul anotimp bate la ușă. Imensități de gânduri se destramă și pier…

FURTUNA- Pompiliu Crețu

FURTUNA Aleargă nebună pe drumuri pierdute în colbul ce-ntunecă marginea zării și zbuciumă valul din inima mării, spre cer îl aruncă, dorind să-l sărute. Din haos năprasnic ce…

BALANS-Pompiliu Crețu

BALANS Poate și tu,poate și eu visam că suntem împreună într-un balans pe-un sfert de lună și așteptam pe Prometeu, Venind cu focul în priviri pe o cărare…

AVATAR – Pompiliu Crețu

 • Array

AVATAR A vrut Demiurgul să strângă frânturi de la facerea lumii, dar lutu-a început ca să plângă n-a vrut în abisul genunii. Din tot ce-a rămas de la…

LUMINI DE CEARĂ – Pompiliu Crețu

 • Array

LUMINI DE CEARĂ Cad clipe de viață din stele apuse și pier generații sub strat de rugină, umbrele zac așteptând ca să vină culorile toamnelor departe duse… Tot…

PRIETENIE – Pompiliu Crețu

 • Array

PRIETENIE Din tot ce-a fost azi nu mai este decât o vagă amintire ce-nvăluiește în gândire un fum albastru de poveste… Din ce-ai iubit n-a mai rămas decât…

CAPCANE ALBE – Pompiliu Crețu

 • Array

CAPCANE ALBE Pe căi nedeslușite stau la pândă mărunte capete mereu flămânde, în umbre de apusuri se ascunde, tenace-așteaptă prada-n colț de tindă. La adăpostul pânzelor cețoase unde…

STROP DE ANOTIMP-POMPILIU CRETU

STROP DE ANOTIMP Un strop de anotimp rămas pe ramuri strânge lumini pe pragul dimineții, mai stă pe ape praful fin al ceții ori se lipește aspru pe…

IDENTITĂȚI- Pompiliu Crețu

IDENTITĂȚI Încep să mă topesc chiar dacă-i iarnă în strop de anotimp ce-i încă rece, furtuna doar în gânduri se petrece fulgi de melancolii încep să cearnă. Sunt…

MI-E DOR-Pompiliu Crețu

MI-E DOR! Te mai doresc dar anii grei, satule, nu mă lasă, deși-mi șoptesc bătrânii tei să mă întorc acasă… Să ne privim încă o dat să-i văd…

AȘTEPTARE -Pompiliu Crețu

AȘTEPTARE Aștept să treacă farmecul zăpezii cu nostalgia toamnei sub mantie din care va-ncolți o simfonie și versuri ce le vor șopti aezii, Într-un senin de-albastre infinituri răsfrânt…

DESCÂNTEC ALB-Pompiliu Crețu

DESCÂNTEC ALB MEȘTER- GER în flori de gheață țese mândre filigrane la ferestre artizane în luciri de dimineață. Albă ceața-n zări ascunde siluete de mesteceni, puful din omăt,prin…

LUI EMINESCU – Pompiliu Crețu

 • Array

LUI EMINESCU E ziua TA, dar este și a noastră, izvor de dragoste și omenie, de versuri,doine,grai și armonie, lumina care intră pe fereastră… Limba ta dulce leagăn…

MULȚUMESC-Pompiliu Crețu

 • Array

MULȚUMESC! (Sonet) Îți mulțumesc că ți-ai oprit privirea sfioasă,caldă către chipul meu și ai făcut ca lira lui Orfeu să rezoneze-odat cu nemurirea. Dintr-un covor cu frunze veștejite…

STRĂFULGERARE de Pompiliu Cretu

 • Array

STRĂFULGERARE (Poezie dedicată poetului neamului Mihai Eminescu) Deodată s-a făcut noaptea senină și-a coborât pe româneasca vatră LUCEAFĂRUL… și fulgerând in piatră a dat și SFINXUL din Carpați…

CE BINE-AR FI!- Pompiliu Crețu

 • Array

CE BINE-AR FI! Ce bine-ar fi ca anotimpul să se oprească într-o toamnă când rubiniul dintr-o poamă ar colora șăgalnic timpul… Clipa să nu alunge-n goană pădurea veșnic…

MELANCOLIE-Pompiliu Crețu

MELANCOLIE. E iarnă pe-afară,chiar fără zăpadă, vântul bate tare plângând pe la poartă, noaptea-și lasă vălul fără să se vadă, doar melancolia vine nechemată… Dintr-un nor răzleț ușor…

ECOUL VORBEI -POMPILIU CREȚU

 • Array

ECOUL VORBEI Bat clopote-n Big-Bangurile lumii în noaptea unde anul se petrece, vibrația din urmă sună rece în armonie cu Sonata Lunii. Gândul se stinge în umbra uitării…

LA MINE E IARNĂ Pompiliu Crețu

 • Array

LA MINE E IARNĂ La mine e iarnă dar fără ninsoare, doar ceața se lasă în valuri pe stradă, aștept Anul Nou să apară-n ogradă, e pâclă afară…

DINCOLO DE CUVINTE…Pompiliu Crețu

 • Array

DINCOLO DE CUVINTE… Întâi a răsunat din cer cuvântul care-a trecut prin porțile celeste, au trâmbițat îngerii Marea Veste dar a reverberat numai pământul… Săpate-n piatră sau țesute-n…

DUETUL ANOTIMPURILOR de Pompiliu Crețu

 • Array

DUETUL ANOTIMPURILOR A urcat aurul din grâul verii la deal,în vie și către livadă, într-un târziu a coborât în stradă să cânte simfoniile tăcerii. Miracol galben prins în…